Mae’r rysáit cawl minestrone gwyrdd hwn yn llawn llysiau gwyrdd y gwanwyn

Green Minestone

Amser actif:25 munud

Cyfanswm amser:45 munud

Gwasanaethu:4 i 6 (Yn gwneud 11 cwpan o gawl ac 1/2 cwpan o pesto)

Amser actif:25 munud

Cyfanswm amser:45 munud

Gwasanaethu:4 i 6 (Yn gwneud 11 cwpan o gawl ac 1/2 cwpan o pesto)

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Daw’r rysáit hwn o bwyta ravenously Cylchlythyr. cofrestrwch yma i gael rysáit cinio nos wythnos, awgrymiadau ar gyfer dirprwyon, technegau, a mwy yn cael eu dosbarthu i’ch mewnflwch o ddydd Llun i ddydd Iau.

Daeth y syniad am dro gwyrdd y gwanwyn ar minestrone i mi ar ôl darllen am minestras a pasta e fagioli, ac yn gyffredinol am y diffiniadau dryslyd o gawl a stiwiau mewn bwydydd Eidalaidd a bwydydd eraill.

Mae gweithio fel datblygwr rysáit yn hwyl. Efallai nad yw’n ymddangos fel hyn, ond oherwydd ein bod ni’n profi ac yn ailbrofi (ac yn ailbrofi) pob rysáit, ac yna angen tynnu llun proffesiynol o bob un, rydyn ni bob amser yn gweithio ymhell ymlaen.

Datblygais y rysáit Ebrill perffaith hwn ar gyfer Minestrone Verde, stiw brothy o ffa, llysiau, a phasta, ym mis Ionawr. Ychydig iawn o asbaragws oedd yn y marchnadoedd bryd hynny, ac roedd yn rhaid i mi ddibynnu ar bys wedi’u rhewi a’m jariau bach o fasil babi i’m cael trwy’r broses ddatblygu.

Ond roedd yn ffordd hwyliog o adael i mi ddechrau breuddwydio am bethau gwyrdd y gwanwyn. Fe wnes i feddwl mai cawl yn llawn llysiau gwyrdd a pherlysiau fyddai’r math o bryd y byddwn i eisiau ei fwyta ar noson oer yn gynnar yn y gwanwyn.

Felly, es i i’r farchnad a phrynu’r holl bethau gwyrdd y gallwn i ddod o hyd iddynt: roedd winwnsyn gwyrdd ond dim garlleg gwyrdd, asbaragws ond dim pys. Prynais focs o ddail sbigoglys babi ac edrych o gwmpas am rai basil gweddus. Dewisais bersli Eidalaidd ffres a hefyd griw o dil. Roeddwn i’n gwybod fy mod i eisiau ffa yn y cawl hwn, ond yn lle ffeuen wen fel y cannellini, fe wnes i setlo ar ffa lima wedi’u rhewi, ffeuen werdd welw, drwchus, menynaidd, yn anffodus yn hynod o falaen ond yn flasus ac yn hawdd i’w ddarganfod.

Y tro cyntaf i mi wneud y cawl defnyddiais y cawl llysiau i gyd. Roedd yn lliwio’r cawl yn frown, felly gwnes i pesto perlysiau cymysg i’w droi i mewn i’r minestrone gorffenedig. Ar ôl ychydig mwy o brofion, fe wnes i setlo ar un rhan o broth llysiau ac un rhan o ddŵr, gyda swm hael o pesto i droi ochr y bwrdd. Mae’n gwneud y cawl yn wyrdd fel glaswellt y gwanwyn ac yn rhoi blas gwyrddlas, gwyrdd iddo. Dyna’r hyn yr wyf yn meddwl y gallech fod ei eisiau ar noson glawog neu oer yn gynnar yn y gwanwyn.

 • I wneud y cawl di-gig yma >> hepgorer y cig moch a phorc halen (gweler AMRYWIAD, isod).
 • Os na allwch ddod o hyd i >> cennin syfi ffres defnyddiwch winwnsyn bach yn lle hynny.
 • Rhedeg allan o broth llysiau? >> Defnyddiwch ddŵr ac efallai sblash o win gwyn.
 • Dwi’n hoff iawn o’r lima beans yma >> er y gallech chi eu cyfnewid am ffeuen las neu hyd yn oed mwy o bys.
 • Fyddwn i ddim yn hepgor y pesto >> ond os gwnewch chi, arllwyswch ychydig o olew olewydd ar bob un a’i addurno â chaws wedi’i gratio a pherlysiau wedi’u torri.

Ydych chi am arbed y rysáit hwn? Cliciwch yr eicon nod tudalen o dan y maint gweini ar frig y dudalen hon, yna ewch i Fy rhestr ddarllen yn eich proffil defnyddiwr washingtonpost.com.

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

 • 3 owns o gig moch wedi’i dorri’n drwchus (tua 3 sleisen) neu borc halen, wedi’i ddeisio (dewisol; gweler AMRYWIAD)
 • 4 i 6 shibwns, wedi’u sleisio
 • 3 coesyn seleri, wedi’u sleisio
 • 3 ewin garlleg, wedi’u briwio neu wedi’u gratio
 • 6 cwpan o ddŵr
 • 4 cwpan cawl llysiau sodiwm isel
 • 1 cwpan (3 owns) ffa fava wedi’u rhewi neu mewn tun, wedi’u draenio
 • 10 coesyn asbaragws, tenau o ddewis, heb y pennau prennaidd, wedi’u torri’n ddarnau 1 modfedd
 • 1 1/2 cwpan (tua 4 owns) pasta bach, fel ditalini, farfalle mini, neu orzo
 • 1 cwpan (2 owns) pys gwyrdd, ffres neu wedi’u rhewi
 • halen mân
 • pupur du newydd ei falu
 • 1 criw (1 1/2 owns) persli ffres, dil, neu fasil, dail a choesynnau ifanc, neu gymysgedd, ynghyd ag ychydig o sbrigyn ychwanegol ar gyfer addurno
 • 1 1/2 owns o gaws Parmesan, wedi’i gratio
 • 1/4 cwpan olew olewydd, ynghyd â mwy yn ôl yr angen

Paratowch y cawl: Rhowch ffwrn Iseldiraidd fawr neu botyn gwaelod trwm arall gyda chaead dros wres canolig ac ychwanegwch y cig moch neu borc halen, os ydych yn ei ddefnyddio (gweler AMRYWIAD). Coginiwch, gan droi, nes bod y braster wedi toddi a’r porc wedi brownio ac yn grimp o amgylch yr ymylon, tua 5 munud. Cynyddwch y gwres i ganolig uchel, ychwanegwch sgalions a seleri, a choginiwch, gan droi, nes yn feddal a dechrau brownio, tua 3 munud. Ychwanegwch y garlleg a choginiwch nes ei fod yn persawrus, tua 30 eiliad.

Ychwanegwch y dŵr, y cawl a’r ffa a gorchuddiwch y pot. Cynyddwch y gwres i fod yn uchel a dewch i ferwi. Dadorchuddiwch ac ychwanegwch yr asbaragws a’r pasta a dychwelwch y cawl i ferwi. Coginiwch nes bod y pasta a’r asbaragws yn al dente, 5 i 8 munud. Lleihau’r gwres i isel ac ychwanegu pys a sesno gyda halen a phupur i flasu. Cadwch y cawl yn gynnes nes ei fod yn barod i’w weini.

Gwnewch y pesto: Mewn powlen prosesydd bwyd, mini o ddewis, cyfunwch y perlysiau, caws Parmesan, ac olew olewydd a phroseswch nes yn llyfn, gan ychwanegu ychydig mwy o olew olewydd, os oes angen.

I’w weini, rhowch gawl i mewn i bowlenni a rhowch 1 i 2 lwy fwrdd o pesto ar bob un. Addurnwch gyda’r perlysiau neilltuedig a’u gweini’n boeth.

AMRYWIAD: Ar gyfer fersiwn llysieuol o’r cawl, mewn popty Iseldireg fawr neu bot arall â gwaelod trwm gyda chaead dros wres canolig-uchel, cynheswch 2 lwy fwrdd o’r olew nes ei fod yn symudliw. Ychwanegwch y sgalions, seleri, a 1/4 llwy de o halen a choginiwch, gan droi’n aml, nes yn dendr ac yn dechrau brownio, tua 3 munud. Yna parhewch gyda gweddill y rysáit uchod. (I wneud y cawl yn fegan, hepgorer y caws o’r pesto.)

Fesul gwasanaeth (dim ond 2 gwpan o gawl ac 1 llwy fwrdd o pesto), yn seiliedig ar 6

Calorïau: 448; Cyfanswm Braster: 19g; Braster Dirlawn: 5g; Colesterol: 16mg; sodiwm: 407mg; Carbohydradau: 55g; Ffibr Deietegol: 6 g; Siwgrau: 4g; Protein: 14g.

Mae’r dadansoddiad hwn yn amcangyfrif yn seiliedig ar y cynhwysion sydd ar gael a’r paratoad hwn. Ni ddylai ddisodli cyngor dietegydd neu faethegydd.

Oddiwrth yr awdwr G. Daniela Galarza.

Wedi’i brofi gan Kara Elder; e-bost cwestiynau i [email protected].

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

Chwiliwch ein Chwiliwr Ryseitiau am fwy na 9,700 o ryseitiau ar ôl eu profi.

A wnaethoch chi’r rysáit hwn? Tynnwch lun a tagiwch ni ar instagram gyda #ynfwytadol.

Dal i fyny ar ryseitiau Eat Voraciously yr wythnos hon:

Dydd Llun: Penne gyda Pesto Asbaragws a Ffa Gwyn

Dydd Mercher: Salad wedi’i dorri gan Nancy

Leave a Comment

Your email address will not be published.