Mae’r rysáit cawl reis lemwn fegan hwn mor hawdd i’w wneud.

iYn swyddogol, y rhan honno o’r gaeaf sydd i’w gweld yn para am byth. Mae cyffro’r gwyliau drosodd ac mae breuddwydion am dywydd cynhesach yn agosáu. Mae llawer o’r wlad wedi’i tharo gan un rhybudd tywydd ar ôl y llall, atgof digroeso o ba mor orlawn fydd y siop groser ac y bydd yn rhaid i chi godi’n gynnar yn ychwanegol i grafu’r rhew oddi ar eich car.

Ond ydych chi’n gwybod beth sy’n gwneud dyddiau oer mor arbennig? Curl i fyny y tu mewn gyda bowlen o gawl poeth. Trwy gynhesu’r corff o’r tu mewn allan, bydd cawl maethlon yn gwneud i chi deimlo’n ddiolchgar am ddiwrnod oer. Does dim rhaid i wneud y cawl perffaith gymryd llawer o amser chwaith. Mewn gwirionedd, mae crëwr a datblygwr ryseitiau Feel Food Foodie, Yumna Jawad, yn gwneud un sydd ond yn cymryd 10 munud o amser paratoi, sef cawl reis lemwn fegan.

Yn ogystal â bod angen ychydig iawn o ymdrech i’w wneud, mae Cawl Reis Lemwn Fegan Jawad yn cael ei wneud gyda chynhwysion sydd gennych yn barod; nid oes dim byd drud nac yn anodd dod o hyd iddo. Mae’r cynhwysion yn cynnwys cawl llysiau, olew olewydd, reis grawn byr, sudd lemwn ffres, llysiau (mae’n defnyddio zucchini, winwnsyn, moron, seleri a moron) a sbeisys (garlleg, oregano, dail bae yn ryseitiau Jawad). Os nad oes gennych yr union lysiau neu sbeisys a restrir yn y rysáit, defnyddiwch yr hyn sydd gennych wrth law. Dywed Juwad fod yna ffyrdd eraill o chwarae o gwmpas gyda’r rysáit hefyd, fel defnyddio tatws yn lle reis.

Mae sudd lemwn yn gynhwysyn cawl sydd wedi’i danbrisio, ac mae Juwad yn dweud ei fod wedi’i gynnwys yn goleuo’r ddysgl gyfan. “Gall tartness y lemwn gael ei gyfuno â llysiau, a chigoedd os oes gennych gawl cigog, i greu golwg fwy disglair yn gyffredinol,” meddai.

Fel y gwelwch o’r rhestr gynhwysion, mae’r cawl hwn hefyd yn llawn ffibr o’r reis a’r holl lysiau gwyrdd godidog. Mae hefyd yn ddigon amlbwrpas y gallwch chi wir ychwanegu unrhyw brotein o’ch dewis. Gallwch ei gadw’n fegan trwy ychwanegu tofu, neu gallwch ychwanegu cig neu bysgod. Edrychwch ar y rysáit isod a pharatowch i wneud eich diwrnod gaeafol yn fwy clyd.

Rysáit Cawl Reis Lemwn Fegan

Cynhwysion
1 llwy fwrdd o olew olewydd
1 winwnsyn mawr, wedi’i dorri
2 moron, wedi’u torri
3 coesyn seleri, wedi’u torri
3 ewin garlleg, briwgig
1/2 llwy de o oregano
1 llwy de o halen
1/2 llwy de o bupur du
1 zucchini, wedi’i dorri
1/2 cwpan reis grawn byr
2 ddeilen llawryf
4 cwpan o broth llysiau
2 cwpan o ddŵr
1/4 cwpan sudd lemwn ffres, ynghyd â darnau lemwn ar gyfer addurno
Persli ffres wedi’i dorri i weini

1. Cynhesu olew olewydd mewn pot mawr, gwaelod trwm dros wres canolig. Ychwanegwch y winwns, y moron a’r seleri. Coginiwch nes ei fod yn feddal ac yn dryloyw, pum munud. Ychwanegwch y garlleg, oregano, halen a phupur. Coginiwch nes ei fod yn persawrus, munud neu ddau.

2. Cymysgwch zucchini, reis, a dail llawryf nes eu bod wedi’u hymgorffori’n dda, tua munud yn fwy. Ychwanegu’r stoc llysiau a’r dŵr a dod â’r cymysgedd i ferw.

3. Gostyngwch y gwres i fudferwi a choginiwch, wedi’i orchuddio, nes bod reis yn blewog a llysiau’n dendr, 30 munud.

4. Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegu cymaint o sudd lemwn ag y dymunwch. Addurnwch gyda darnau o bersli wedi’u torri a lemwn, os dymunir. Gweinwch ar unwaith.

O helo! Rydych chi’n swnio fel rhywun sy’n caru sesiynau gweithio am ddim, gostyngiadau ar frandiau lles blaengar, a chynnwys unigryw Well+Good. Cofrestrwch ar gyfer Well+, ein cymuned ar-lein o arbenigwyr lles, a datgloi eich gwobrau ar unwaith.

Leave a Comment

Your email address will not be published.