Mae’r rysáit cyw iâr a reis sgilet hwn yn mynd yn sassy gyda phen cyfan o arlleg.

Cyw Iâr Garlleg Rhost a Reis

Cyfanswm amser:35 munud

Gwasanaethu:4

Cyfanswm amser:35 munud

Gwasanaethu:4

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Rwy’n ystyried nifer yr ewin garlleg ar restr gynhwysion rysáit yn fan cychwyn. Oni bai fy mod yn profi rysáit, ac os felly rwy’n dilyn y rysáit fel y’i hysgrifennwyd, byddaf bron bob amser yn ychwanegu mwy. Cyfrwch fi ymhlith y cythreuliaid garlleg.

Mae’r brathiad miniog, pupur y mae’n ei roi yn aruchel. Wedi’i dorri a’i daflu mewn menyn neu olew, mae’n cynnig arogl nefol. Ac, oherwydd ei fod yn para mor hir, rydw i bron bob amser yn ei gadw wrth law ar gyfer ciniawau nos wythnos. Os byddwch chi’n nodio’ch pen, dwi’n siŵr y byddwch chi wrth eich bodd â’r pryd cyw iâr a reis cyflym a rhad hwn. Mae’n un rydw i wedi bod yn ei wneud ers pan oeddwn yn y coleg, yn enwedig os wnes i ddod o hyd i garlleg a chyw iâr ar werth.

Mae angen pen cyfan o arlleg.

6 rysáit gyda llawer o arlleg i gadw rhag exes, fampirod a chyn fampirig

Am ewin neu dri, rwy’n procio’r garlleg yn ysgafn gydag ochr lydan cyllell fy nghogydd, tynnu’r croen, ac yna sleisio, mins, neu grât. Os yw rysáit yn galw am ei wasgu, byddaf yn ei tharo’n galetach ag ochr fflat cyllell y cogydd.

Fodd bynnag, pan fydd rysáit yn galw am ben cyfan, rwy’n hoffi arbed amser a llanast.

I gael gwared ar y croen papurog, rwy’n dibynnu ar un o’r tri dull hyn.

Fy ffefryn yw eu hysgwyd: Rhowch yr ewin mewn jar fawr, lân, sych gyda chaead caled (fel jar picl wag), neu rhowch yr ewin mewn cynhwysydd metel, gwrthdroi cynhwysydd o’r un maint dros y top a dal y bowlenni. gyda’i gilydd lle mae rims yn cyfarfod. Ysgwydwch yn egnïol am 15 i 20 eiliad. Os oes gan rai grwyn o hyd, ailadroddwch y broses gyda’r rheini. Efallai y bydd angen i chi blicio rhai yn ddiweddarach, ond mae angen croenio’r mwyafrif. Mae’r dull hwn yn gweithio orau gyda phennau garlleg ychydig yn hŷn, sychach. Ar gyfer y garlleg mwyaf ffres neu fwyaf ystyfnig, efallai y bydd angen i chi dorri diwedd pob ewin lle’r oedd yn gysylltiedig â’r gwreiddyn.

Mae’r Cyw Iâr Garlleg Skillet hwn yn saig bwyty sy’n werth ei ail-greu gartref.

Os ydw i’n ychwanegu’r garlleg at saws, efallai y byddaf yn rhoi cynnig ar un o’r dulliau hyn. Mae’r ddau yn arwain at garlleg wedi’i feddalu ychydig.

Microdon: Rhowch ewin ar blât a microdon ar UCHEL tua 15 eiliad. Tynnwch a gadewch i oeri am ychydig funudau. Dylai’r crwyn ddod i ffwrdd yn hawdd. Os na, rhowch fyrst arall iddynt, y tro hwn am 5 eiliad.

Dŵr Poeth: Ar gyfer y dull hwn, rydych chi’n torri diwedd pob dant lle’r oedd yn gysylltiedig â’r gwreiddyn. Rhowch tegell i ferwi dŵr. Mewn powlen fawr, ychwanegwch yr ewin a’i orchuddio â dŵr berwedig a gadewch iddo sefyll am bum munud, neu nes bod y croen yn dechrau llacio. Draeniwch, oeri ac yna pliciwch.

(Dull arall y buom yn arbrofi ag ef yn Lab Bwyd y Post: gwahanwch yr ewin oddi wrth y pen. Trosglwyddwch nhw i bowlen eich cymysgydd stand gyda’r atodiad padl, gosodwch y gard powlen i gadw’r ewin rhag hedfan, a chwisgwch dros wres uchel .) canolig nes bod y dannedd wedi rhyddhau eu crwyn Mae hyn yn gweithio, ond mae’r dannedd yn cael eu curo ac yna mae’n rhaid glanhau’r bowlen, padlo a gard. Gormod o waith).

Sut a phryd i ddefnyddio powdr garlleg, sesnin dibynadwy sy’n haeddu parch

Ac yn lle torri’r holl ewin hynny, rwy’n torri allan fy gwasg garlleg ymddiriedus. Efallai bod yn well gen i’r dull hwn oherwydd dwi’n caru’r blas garlleg cryf.

Dwi wrth fy modd yn popio pob ewin (roedden ni’n eu galw’n “bysedd traed” pan o’n i’n fach) i mewn i siambr fach y wasg garlleg, gan ei dal dros bowlen, ac yna gwylio’r tamaid a’r olew yn codi ac yn disgyn. Ar gyfer meintiau mwy, mae’r wasg yn gwneud y dasg yn llawer cyflymach o’i gymharu â thorri ar fwrdd torri.

Os oes gennych wasg garlleg, tynnwch ef allan i wneud y ddysgl reis hon ar gyfer cariadon garlleg. Mae’n gyflym ac yn hawdd amrywio’r pŵer. Po fwyaf y byddwch chi’n torri’r garlleg, y mwyaf amlwg fydd, felly cadwch hynny mewn cof wrth benderfynu a ddylid sleisio, briwio neu wasgu.

Os oes gennych reis dros ben, defnyddiwch ef. Os na, rhowch y reis i mewn cyn i chi ddechrau coginio a dylai fod yn barod yn iawn pan fyddwch ei angen.

Sut i wneud confit garlleg, y stwffwl pantri nad oeddech chi’n gwybod bod ei angen arnoch chi

Mae’r pryd hwn yn galw am ddarnau bach o gyw iâr wedi’u ffrio mewn padell nes eu bod yn frown euraid, a’r sbigoglys wedi gwywo yn yr un badell. Yna caiff y garlleg ei ffrio’n gyflym nes ei fod yn frown euraid. Mae rhai yn dadlau bod hyn yn gwneud yr allium yn chwerw, ond mae’n chwerwder yr wyf yn ei garu.

Yna, cymysgwch y garlleg wedi’i rostio â reis gwyn a gadewch i’r cyfuniad hwnnw orffwys ar waelod y sosban nes bod rhai o’r grawn reis yn frown a brown hefyd. Ychwanegwch y cyw iâr wedi’i goginio a’r sbigoglys, ac rydych chi wedi gorffen. Gallwch chi ysgeintio ychydig o gaws Parmesan, os dymunwch.

Rwyf hefyd wedi gwneud y pryd hwn gyda golwythion porc heb lawer o fraster, heb asgwrn, neu gallwch gymysgu tofu ciwb â starts corn, ei ffrio mewn ychydig o olew nes ei fod yn frown euraidd ar bob ochr, a’i droi i mewn ar y diwedd. Rhowch gynnig arni gyda grawn eraill yr ydych yn eu hoffi neu gyda’ch hoff lawntiau babi, fel arugula sbeislyd, yn lle sbigoglys hefyd.

Y ffordd orau o harneisio pŵer garlleg yn eich coginio bob dydd

nodiadau storio: Rhowch yn yr oergell hyd at 3 diwrnod.

GRADDAU: Os oes angen i chi baratoi swp ffres o reis, am 2 gwpan o reis gwyn grawn hir wedi’i goginio, rinsiwch 3/4 cwpan o’r reis nes bod y dŵr yn rhedeg yn glir. Yna, rhowch ef mewn sosban ganolig gyda chaead dros wres canolig-uchel. Ychwanegwch 1 llwy de o olew olewydd a’i daflu i orchuddio’r reis. Ychwanegwch 1 1/2 cwpan o ddŵr, pinsied o halen, os dymunir, a dewch i ferwi. Gostyngwch y gwres i isel, gorchuddiwch, a mudferwch nes bod reis yn dendr a dŵr yn cael ei amsugno, 10 i 15 munud.

Ydych chi am arbed y rysáit hwn? Cliciwch yr eicon nod tudalen o dan y maint gweini ar frig y dudalen hon, yna ewch i Fy rhestr ddarllen yn eich proffil defnyddiwr washingtonpost.com.

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

  • 1 1/2 pwys bronnau cyw iâr heb asgwrn neu gluniau, wedi’u torri’n ddarnau bach
  • halen mân
  • pupur du wedi’i falu’n fân
  • 1 llwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol
  • 5 owns sbigoglys babi (5 cwpan)
  • 2 lwy fwrdd o fenyn heb halen neu halen, a mwy os oes angen
  • 1 garlleg pen, wedi’i blicio a’i friwio, wedi’i wasgu neu ei gratio
  • 2 gwpan o reis gwyn grawn hir wedi’i goginio (gweler NODYN)
  • 1/4 cwpan caws Parmesan wedi’i gratio, i’w weini, a mwy os oes angen

Rhowch sosban fawr ger y stôf.

Patiwch y cyw iâr yn sych a’i sesno’n ysgafn â halen a phupur. Mewn sgilet fawr nonstick dros wres uchel, cynheswch yr olew olewydd nes yn symudliw. Ychwanegwch y darnau cyw iâr mewn un haen, gan goginio mewn sypiau os oes angen, a’u coginio, gan droi, nes eu bod wedi’u coginio a’u brownio, tua 6 munud. Trosglwyddwch i’r badell a’i orchuddio â sosban arall neu gaead pot i gadw’n gynnes. Ychwanegu sbigoglys i sgilet a’i goginio, gan droi’n aml, nes ei fod wedi meddalu, tua 2 funud. Trosglwyddwch i sosban gyda chyw iâr.

Gostyngwch y gwres i ganolig uchel, ychwanegwch fenyn a garlleg a choginiwch, gan droi’n aml, nes ei fod yn frown ysgafn, tua 1 munud. Ychwanegwch y reis a’i droi nes bod y garlleg wedi’i gymysgu. Cynyddwch y gwres i fod yn uchel, taenwch reis ar waelod y sosban, a choginiwch heb ei droi nes bod y reis yn dechrau crensian ar y gwaelod, tua 3 munud. Trosglwyddwch sbigoglys a chyw iâr i sgilet a’i daflu’n ysgafn nes ei fod wedi’i gymysgu’n dda. Blaswch ac ychwanegu mwy o fenyn, halen a phupur yn ôl yr angen.

Rhannwch rhwng pedwar plât neu bowlen fas a rhowch gaws Parmesan ar bob powlen, os dymunir, gweinwch fwy o gaws Parmesan ar ochr y bwrdd.

Fesul gwasanaeth (1 1/2 cwpan, gan ddefnyddio menyn heb halen)

Calorïau: 409; Cyfanswm Brasterau: 14g; Braster Dirlawn: 5g; Colesterol: 139mg; sodiwm: 180mg; Carbohydradau: 26g; Ffibr Deietegol: 1 g; Siwgr: 0g; Protein: 42g

Mae’r dadansoddiad hwn yn amcangyfrif yn seiliedig ar y cynhwysion sydd ar gael a’r paratoad hwn. Ni ddylai ddisodli cyngor dietegydd neu faethegydd.

Gan y golygydd ryseitiau Ann Maloney.

Profwyd gan Ann Maloney; e-bost cwestiynau i [email protected].

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

Chwiliwch yn ein Chwiliwr Ryseitiau am fwy na 9,700 o ryseitiau ar ôl eu profi.

Wnaethoch chi’r rysáit hwn? Tynnwch lun a tagiwch ni ar instagram gyda #ynfwytadol.

Leave a Comment

Your email address will not be published.