Mae’r rysáit halibut a llysiau hwn yn wanwyn mewn un badell.

Mae’r Iddew hwn yn cael ei llewyrch o asbaragws, pigau, radis a moron. (Tom McCorkle/The Washington Post)

Mae’r rysáit hwn mor agos ag y gallwch chi at ddal y gwanwyn mewn padell. Mae mor llawn o liwiau llachar fel bod angen sbectol haul arnoch chi i’w fwyta.

Mae’r ddysgl yn cael ei llewyrch o faes gwyrdd asbaragws a phys, popiau o radish pinc, a rhubanau moron dathlu. Wedi’u cuddio yn yr ardd gynnyrch honno mae ffiledau pysgod gwyn naddu (halibut, penfras, neu bysgod cadarn tebyg i gyd yn gweithio), wedi’u serio’n gyflym mewn padell boeth i ddechrau.

Mae’r llysiau a’r pysgod yn gorffen coginio gyda’i gilydd mewn saws padell gwin gwyn a lemwn, sy’n cael ei gyfoethogi ag ychydig o fenyn a’i wneud yn uniongyrchol yn yr un badell. Mae cawod hael o berlysiau babi yn ychwanegu arogl perlysiau ffres (defnyddiais bersli a dil, ond byddai basil a / neu fintys yn gweithio hefyd).

Mae’n bryd o fwyd sy’n dod at ei gilydd, yn dechrau i’r diwedd, ymhen rhyw hanner awr, ac mae ei fwyta’n teimlo dipyn fel mynd am dro yn y parc ar ddiwrnod perffaith o wanwyn: yn adferol, yn ddyrchafol, ac yn rhoi boddhad.

Halibut a Skillet Llysiau’r Gwanwyn

Mae’n gwasanaethu: 4

Tywydd: 35 munud

Cynhwysion:

Pedair (110-140 g) o ffiledau halibut heb groen wedi’u torri’n ganol (gellir amnewid penfras)

¼ llwy de a â…> llwy de o halen, wedi’i rannu, a mwy i flasu

¼ llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres, wedi’i rannu, a mwy i flasu

2 lwy fwrdd o olew olewydd

½ winwnsyn melys mawr (170g), wedi’i sleisio’n denau

1 criw o asbaragws (tua 450g), pennau prennaidd wedi’u tocio, torri ar y bias yn ddarnau 5cm

1 moron fawr (140 g), wedi’i blicio a’i dorri’n stribedi llydan gyda phliciwr llysiau

4 radis coch bach, wedi’u chwarteru

80 ml o win gwyn sych (gellir ei ddisodli â 60 ml o broth cyw iâr sodiwm isel neu broth llysiau ynghyd â 1 llwy fwrdd o sudd lemon ffres)

60 ml cawl cyw iâr sodiwm isel neu lysiau, neu ddŵr

1 llwy fwrdd o sudd lemwn ffres, a mwy i flasu

1 llwy fwrdd o fenyn heb halen

70g pys babi ffres neu wedi’u rhewi

4 llwy de o dil ffres wedi’i dorri, i addurno

4 llwy de o bersli ffres wedi’i dorri, i addurno

Dull:

Patiwch yr halibut yn sych cymaint â phosib gyda thywel papur neu dywel cegin, yna sesnwch y top gyda llwy de o halen a phupur.

Mewn sgilet fawr nonstick dros wres uchel, cynheswch yr olew nes ei fod yn symudliw. Rhowch yr halibut mewn padell, ochr uchaf i lawr (efallai y bydd yn sizzle, felly yn ôl i ffwrdd ychydig). Coginiwch y pysgod heb ei droi nes ei fod yn frown, tua 2 funud. Gan ddefnyddio sbatwla mawr, trosglwyddwch y pysgodyn i blât.

Lleihau gwres i ganolig ac ychwanegu winwnsyn i sgilet. Coginiwch, gan droi’n aml, nes ei fod wedi meddalu, 2 funud. Yna cymysgwch yr asbaragws, y foronen, y radis, a’r ¼ llwy de o halen a â…› llwy de o bupur i mewn a choginiwch nes bod y llysiau wedi meddalu ychydig, tua 1 munud. Ychwanegwch y gwin, cynyddwch y gwres i ganolig-uchel, a choginiwch, gan droi’n achlysurol, nes bod y gwin yn cael ei leihau i hanner, tua 4 munud. Ychwanegwch y cawl neu ddŵr, sudd lemwn, a menyn a choginiwch, gan droi, nes bod y menyn wedi toddi, tua 1 munud.

Dychwelwch y pysgod i’r badell, wedi’i goginio ochr i fyny, a’i roi ar y llysiau. Coginiwch am 2 funud, gan wasgu’r pysgod gyda’r saws o bryd i’w gilydd. Yna ychwanegwch y pys a’u coginio nes bod pysgod yn fflochio’n hawdd gyda fforc a llysiau’n dyner, 1 i 2 funud yn fwy. Blaswch a sesnwch gyda mwy o halen, pupur, a/neu sudd lemwn, os dymunir.

Rhannwch y pysgod a’r llysiau rhwng 4 powlen neu blât bas, rhowch dil a phersli wedi’u torri ar eu pennau, a gweinwch.

Sut i storio: Rhowch fwyd dros ben yn yr oergell am hyd at 3 diwrnod.

Gwybodaeth am faeth fesul dogn | calorïau: 274; cyfanswm braster: 11g; braster dirlawn: 3g; colesterol: 63mg; sodiwm: 283mg; carbohydradau: 15g; ffibr dietegol: 5g; siwgr: 7g; protein: 26g.

Mae’r dadansoddiad hwn yn amcangyfrif yn seiliedig ar y cynhwysion sydd ar gael a’r paratoad hwn. Ni ddylai ddisodli cyngor dietegydd neu faethegydd.

© post Washington

Leave a Comment

Your email address will not be published.