Mae’r rysáit hufen iâ fanila hwn yn hufenog, melys, ac yn hawdd ei sgwpio.

Hufen iâ fanila

Amser actif:20 munud

Cyfanswm amser:45 munud, ynghyd ag amser ymlacio a rhewi

Gwasanaethu:14 dogn; 1 3/4 chwarter yn ôl

Amser actif:20 munud

Cyfanswm amser:45 munud, ynghyd ag amser ymlacio a rhewi

Gwasanaethu:14 dogn; 1 3/4 chwarter yn ôl

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Weithiau mae damwain hapus yn arwain at geidwad rysáit. Dyna beth ddigwyddodd pan arbrofodd fy ngŵr a minnau â gwneud hufen iâ fanila a oedd yn taro’r nodau cywir yn unig ar gyfer scoopability melys, melyster cytbwys, a blas fanila hufennog.

Dros ychydig wythnosau, gwnaethom tua dwsin o amrywiadau cyn setlo ar yr un hwn, gan gymryd tro yn staffio’r pot, curo’r siwgr i’r wyau, a rhedeg y gwneuthurwr hufen iâ. Unwaith y cawsom sypiau yr oeddem yn eu hoffi, fe wnaethom wahodd gwesteion cinio i fod yn brofwyr i ni. Deuthum â sypiau i’r gwaith a chefais hefyd brawf fy nghydweithwyr yn y labordy bwyd, nes ein bod yn fodlon â’r hufen iâ syml hwn.

Y ddamwain hapus? Sbarion llaeth gafr. Diolch i Deborah Reid a’i phwdin llaeth gwins gafr wedi’i botsio â dŵr rhosyn am hynny. Rydyn ni’n gwneud hufen iâ yn aml, felly awgrymais y dylem roi’r llaeth cyfan yn lle’r llaeth gafr sydd dros ben un noson ar ôl rhoi cynnig ar bwdin Reid gartref.

Gall hufen iâ cartref fod ychydig yn llai hawdd i’w weini na brandiau storio, ond mae’r un hwn yn union gywir, heb ddefnyddio surop corn (nid bod unrhyw beth o’i le ar hynny). Mae’n ffordd wych o gael y cyrl curvy melys hwnnw. Mae’r rysáit yn galw am dri chwpanaid o hufen trwm a dau gwpan o laeth gafr. Wrth gwrs, gallwch chi roi llaeth cyflawn yn lle llaeth gafr, ond bydd yr hufen iâ yn rhewi’n hirach ac yn blasu ychydig yn fwy melys. Mae gan laeth gafr y cyffyrddiad cywir o flas.

Unwaith i ni setlo ar laeth gafr fel atodiad, fe wnaethom barhau i gymysgu a phrofi. Mae’r rysáit yn galw am 10 melynwy mawr, felly byddwch yn barod i rewi’r gwynwy hynny neu wneud cwpl o omledau gwyn wy neu ychydig o sypiau o meringues. Fe wnaethon ni roi cynnig arno gydag wyth ac roedd yn iawn, ond gyda 10 roedd yn llawer gwell. Arbrofwyd gyda’r siwgr hefyd, gan geisio’i leihau cymaint ag y gallem, a gorffen gyda chwpan, hanner chwipio gyda’r melynwy a hanner gyda’r llaethdy.

Sut i ddefnyddio melynwy neu wyn dros ben, yn dibynnu ar faint sydd gennych

Ar ôl mynnu fy nghydweithiwr Olga Massov, newidiais i hollti ffa fanila, sydd, os oes gennych chi nhw wrth law, yn rhoi blas dyfnach. Mae detholiad fanila yn gweithio’n dda hefyd. Yn olaf, peidiwch ag anwybyddu’r halen. Mae ychydig bach nid yn unig yn cydbwyso’r blas, gan wneud i’r fanila sefyll allan, ond mae’n helpu’r hufen iâ i gryfhau’n hyfryd.

Mae’r sylfaen hufen iâ yn cymryd tua 20 munud i’w wneud. Yna, wrth gwrs, mae angen i chi ei oeri am o leiaf chwe awr neu yn ddelfrydol dros nos, ac yna ei gorddi a gadael iddo galedu yn y rhewgell.

Os ydych chi’n ymhyfrydu mewn cyrl meddal wrth i chi ddefnyddio hufen melys wedi’i rewi â llwy, rhowch gynnig ar y rysáit hwn. Yn gwneud 1 3/4 chwart, ond rydym yn aml yn ei dorri yn ei hanner oherwydd ein bod yn gartref o ddau yn unig ac mae’n well gen i hufen iâ cartref i beidio ag aros yn y rhewgell am fwy nag ychydig wythnosau. Hyd yn oed gyda phapur memrwn neu gwyr wedi’i wasgu ar ei ben, gall ddechrau crisialu.

Sut i greu hufen iâ eich breuddwydion

Ac, fel gyda’r rhan fwyaf o hufen iâ fanila, gall hwn fod yn fan cychwyn. Ychwanegwch sglodion siocled, cnau, neu’ch hoff ffrwythau. Os ydw i’n defnyddio ffrwythau, rwy’n hoffi defnyddio darnau sy’n anelu at y cyfnod goraeddfed hwnnw. Trefnwch mewn côn neu ar blât a ysgeintio cnau coco wedi’i dostio, neu ychwanegu surop siocled neu blisgyn ar ei ben.

Defnyddiwch ffa fanila hollt yn lle echdyniad i gael blas cyfoethocach. Pan fyddwch chi wedi gorffen gyda’r ffa fanila, rinsiwch ef, sychwch ef a’i ychwanegu at bot o siwgr i wneud siwgr fanila.

Bydd angen gwneuthurwr hufen iâ arnoch gyda chynhwysedd o 2 chwart. Os yw’ch un chi yn llai, torrwch y rysáit yn ei hanner neu cynlluniwch ei gymysgu mewn sypiau.

Amser actif: 20 munud; Cyfanswm amser: 45 munud, ynghyd ag amser ymlacio a rhewi

symud ymlaen: Rhaid i’r sylfaen hufen iâ gael ei oeri am o leiaf 6 awr a hyd at dros nos yn yr oergell. Dylai hufen iâ wedi’i gorddi galedu yn y rhewgell am o leiaf 6 awr.

nodiadau storioCyfarwyddiadau: Rhewi mewn cynhwysydd aerglos, gyda darn o bapur cwyr wedi’i wasgu i’r brig, am hyd at 2 wythnos.

Ydych chi am arbed y rysáit hwn? Cliciwch yr eicon nod tudalen o dan y maint gweini ar frig y dudalen hon, yna ewch i Fy rhestr ddarllen yn eich proffil defnyddiwr washingtonpost.com.

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

  • 10 melynwy mawr
  • 1 cwpan (200 gram) siwgr gronynnog, wedi’i rannu
  • 3 cwpan (720 mililitr) hufen trwm
  • 2 gwpan (480 mililitr) llaeth gafr (gellir amnewid llaeth cyfan; gweler y troednodyn)
  • 2 ffa fanila, wedi’u hollti’n eu hyd, neu 2 lwy de o echdynnyn fanila
  • 3/4 llwy de o halen mân

Mewn powlen ganolig, curwch y melynwy a 1/2 cwpan (100 gram) o siwgr nes eu bod wedi’u cyfuno’n dda.

Mewn sosban fawr dros wres canolig-uchel, cyfunwch yr hufen, llaeth, 1/2 cwpan (100 gram) siwgr sy’n weddill, fanila, a halen a, gan droi’n aml i atal llosgi ar y gwaelod, dewch â’r cymysgedd dros wres isel. , tua 5 munud. Tynnwch o’r tân

Gyda lletwad mewn un llaw a chwisg yn y llall, arllwyswch ychydig o’r hylif poeth i’r cymysgedd wy wrth i chi chwisgo. Parhewch nes bod tua thraean o’r hylif poeth wedi cymysgu i’r wyau a’r cymysgedd yn teimlo’n gynnes i’r cyffwrdd. Arllwyswch y gymysgedd wy yn ôl i’r pot yn araf, gan barhau i chwisgio nes bod yr hufen yn llyfn ac wedi’i gyfuno’n dda.

Dychwelwch y sosban i wres canolig a dewch â’r hufen i fudferwi, gyda swigod bach o amgylch yr ymylon; dylai fod yn ddigon trwchus i orchuddio cefn llwy bren neu gofrestru tua 170 gradd ar thermomedr sy’n darllen yn syth.

Tynnwch oddi ar y gwres a thynnwch y ffa fanila (gweler y nodyn uchaf), os ydych yn ei ddefnyddio.

Hidlwch y cymysgedd trwy hidlydd rhwyll fân i mewn i gynhwysydd mawr gyda chaead tynn, gan droi a gwasgu’r hufen crwst i lawr gyda sbatwla silicon neu lwy bren. Gorchuddiwch a rhowch yn yr oergell nes ei fod wedi oeri’n llwyr, o leiaf 6 awr ac yn ddelfrydol dros nos.

Cydosodwch eich gwneuthurwr hufen iâ yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr a’i droi ymlaen. Arllwyswch yr hufen crwst oer a’i guro yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr. Dylai’r hufen crwst fod â chysondeb hufen iâ meddal. Rhowch y cynhwysydd storio sydd bellach yn wag yn y rhewgell i oeri tra bod yr hufen iâ yn rhewi.

Paciwch yr hufen iâ yn y cynhwysydd storio oergell. Gwasgwch ddarn o bapur cwyr yn uniongyrchol yn erbyn yr wyneb a’i orchuddio â chaead. Rhewi yn rhan oeraf eich rhewgell nes ei fod yn gadarn, o leiaf 6 awr ac yn ddelfrydol dros nos.

Calorïau: 295; Cyfanswm Brasterau: 24 g; Braster Dirlawn: 14g; Colesterol: 206mg; sodiwm: 211mg; Carbohydradau: 18g; Ffibr Deietegol: 0 g; Siwgr: 16g; Protein: 4g

Mae’r dadansoddiad hwn yn amcangyfrif yn seiliedig ar y cynhwysion sydd ar gael a’r paratoad hwn. Ni ddylai ddisodli cyngor dietegydd neu faethegydd.

Gan y golygydd ryseitiau Ann Maloney.

Profwyd gan Colley Charpentier ac Ann Maloney; e-bost cwestiynau i [email protected].

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

Chwiliwch yn ein Chwiliwr Ryseitiau am fwy na 9,800 o ryseitiau ar ôl eu profi.

A wnaethoch chi’r rysáit hwn? Tynnwch lun a tagiwch ni ar instagram gyda #ynfwyta.

Leave a Comment

Your email address will not be published.