Mae’r rysáit pasta hwn yn cael hwb blas gan domatos heulsych.

Salad Pasta gyda Thomatos Haul-sych a Ffa Gwyn

Cyfanswm amser:20 munud

Gwasanaethu:4 i 6 (tua 6 cwpan)

Cyfanswm amser:20 munud

Gwasanaethu:4 i 6 (tua 6 cwpan)

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Mae salad pasta, ynghyd â salad coleslo a thatws, yn cynnwys y triawd o brif seigiau ochr yr haf. Er bod bron i nifer ddiddiwedd o saladau pasta y gellir eu gwneud, ar ei fwyaf sylfaenol, “dim ond tomato da, peth pasta, olew olewydd, a halen a phupur sydd ei angen arnoch chi,” meddai’r cogydd Becky Krystal wrth Amy Brandwein o Centrolina yn Washington .

Nid yw’r rysáit Salad Pasta Ffa Gwyn Tomato Haul hwn yn rhy bell o’r fersiwn sylfaenol honno, ond mae’n pacio pwnsh ​​a gellir ei wneud yn gyfan gwbl â chynhwysion o’ch pantri.

Ryseitiau Pantri Hawdd ar gyfer Prydau Cyflym a rhad

“Mae tomatos wedi’u sychu yn yr haul yn gynnyrch rhanbarth Môr y Canoldir, de’r Eidal yn bennaf,” ysgrifennodd Priya Krishna yn Taste. Cyrhaeddodd tomatos y rhanbarth yng nghanol yr 16eg ganrif, lle roedd cnydau’n ffynnu. O ganlyniad, fe wnaeth pobl eu sychu yn yr haul a’u pacio mewn olew i gadw’r cynhyrchion i’w defnyddio trwy gydol y flwyddyn. “Fe wnaethon nhw ddarganfod bod y broses sychu yn cynhyrchu blas melys a tharten cryf yn y tomatos, felly daeth sychu yn yr haul yn dechneg eang.”

Ymddangosodd erthygl ar domatos heulsych yn The Post yn 1983 yn datgan eu bod “yn” yn yr Unol Daleithiau. Fe wnaethant gynnal y statws hwnnw am y ddau ddegawd nesaf, gan ymddangos mewn cyhoeddiadau bwyd ac ar fwydlenni bwytai ledled y wlad.

“Roedden nhw’n hollbresennol i gogyddion yn ystod y 1990au, gan arwain yn y pen draw at eu cwymp,” ysgrifennodd Evan Kleinman yn y Los Angeles Times, wrth i’r cynhwysyn a oedd unwaith yn annwyl gyrraedd lefel o boblogrwydd a ddaeth yn anarferedig. Fodd bynnag, fel unrhyw duedd arall, mae yna rai sy’n credu na ddylai tomatos heulsych byth fod wedi mynd allan o steil.

“Rholiwch eich llygaid i gyd ei eisiau, ond fel esgidiau garw, ffilmiau Christian Slater, a rhwydi pysgod wedi’u rhwygo, mae’r ‘materion hyn yn mynd y tu hwnt i’r casinebwyr,” ysgrifennodd Kat Kinsman yn Food & Wine.

Rwyf i, hefyd, yma i ddatgan bod tomatos heulsych (tarten, melys, a llawn umami) yn gynhwysyn pwerdy sy’n deilwng o fod yn stwffwl pantri, yn awr ac am byth.

Ansawdd dros faint: sut i baratoi salad pasta ysblennydd

Os mai’r peth cyntaf sy’n dod i’ch meddwl wrth feddwl am domatos heulsych yw gwead cnoi, lledr, mae’n debyg eich bod yn prynu’r math anghywir: gofalwch eich bod yn chwilio am y rhai sydd wedi’u pacio mewn olew am domatos mwy tyner, yn hytrach na rhai sych. .-pecyn.

Yn y rysáit hwn, mae tomatos yn cael eu taflu â chaprys, mwstard wedi’i falu â charreg, olew olewydd, a sesnin ar gyfer dresin swmpus. Mae’r naddion pupur coch mâl yn rhoi dim ond awgrym o sbeis iddo, yr wyf yn ei garu, ond gall y rhai sy’n gwrthwynebu ddefnyddio llai neu ei hepgor. Yn olaf, mae ffa llynges yn ychwanegu hufenedd, cyffyrddiad priddlyd, a phrotein llenwi, sy’n golygu bod y salad pasta hwn hefyd yn ddigon calonog i fod yn brif ddysgl.

Salad Pasta gyda Thomatos Haul-sych a Ffa Gwyn

gwneud ymlaen: Gellir gwneud y salad pasta hyd at 1 diwrnod ymlaen llaw. Tynnwch o’r oergell tua 30 munud cyn ei weini.

Storio: Rhowch fwyd dros ben yn yr oergell am hyd at 3 diwrnod.

Ydych chi am arbed y rysáit hwn? Cliciwch yr eicon nod tudalen o dan y maint gweini ar frig y dudalen hon, yna ewch i Fy rhestr ddarllen yn eich proffil defnyddiwr washingtonpost.com.

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

  • 1/2 cwpan tomatos heulsych mewn olew, wedi’u sleisio
  • 1/4 cwpan olew olewydd gwyryfon ychwanegol
  • 1 llwy fwrdd capers, wedi’u torri
  • 1 llwy fwrdd mwstard grawn cyflawn
  • 1 llwy de Cymysgedd sesnin Eidalaidd
  • 1/4 llwy de o bupur du wedi’i falu, a mwy i flasu
  • 1/8 i 1/4 llwy de o naddion pupur coch wedi’u malu, dewisol
  • halen mân
  • Un can (15 owns) ffa cannellini neu ffa llynges eraill, wedi’u draenio a’u rinsio
  • 8 owns o basta sych byr neu ganolig, fel trottol, cavatappi, neu fusili

Mewn powlen fawr, chwisgwch y tomatos, olew olewydd, capers, mwstard, sesnin Eidalaidd, pupur du, a naddion pupur coch, os yn eu defnyddio, nes eu bod wedi’u cymysgu. Gosod o’r neilltu.

Dewch â dŵr i ferwi mewn pot mawr a halen yn hael. Ychwanegwch y ffa a’u coginio nes eu bod wedi cynhesu, 2 i 3 munud. Gan ddefnyddio hidlydd neu lwy slotiedig, trosglwyddwch ffa i gymysgedd tomato a’i droi i gyfuno.

Dewch â dŵr yn ôl i ferwi, ychwanegu’r pasta a’i goginio yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. Draeniwch y pasta, ei ychwanegu at y gymysgedd tomato a’i daflu i gyfuno. Blaswch a sesnwch gyda mwy o halen a/neu bupur, fel y dymunir. Gweinwch, neu gadewch iddo oeri am tua 30 munud, gorchuddiwch a rhowch yn yr oergell. Tynnwch o’r oergell tua 30 munud cyn ei weini.

Fesul dogn (1 cwpan), yn seiliedig ar 6

Calorïau: 296; Cyfanswm Brasterau: 12 g; Braster Dirlawn: 2g; Colesterol: 0mg; sodiwm: 149mg; Carbohydradau: 41g; Ffibr Deietegol: 8 g; Siwgr: 1g; Protein: 9g

Mae’r dadansoddiad hwn yn amcangyfrif yn seiliedig ar y cynhwysion sydd ar gael a’r paratoad hwn. Ni ddylai gymryd lle cyngor dietegydd neu faethegydd.

Rysáit gan yr awdur staff Aaron Hutcherson.

Profwyd gan Aaron Hutcherson; e-bost cwestiynau i [email protected].

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

Chwiliwch yn ein Chwiliwr Ryseitiau am fwy na 9,800 o ryseitiau ar ôl eu profi.

A wnaethoch chi’r rysáit hwn? Tynnwch lun a tagiwch ni ar instagram gyda #ynfwyta.

Leave a Comment

Your email address will not be published.