Mae’r Rysáit Salad Panzanella Iach hwn wedi’i Grilio yn Blasu Fel yr Haf

Salad panzanella. Lluniau gan Nicki Sizemore

Gyda chaws mozzarella hufennog, bara wedi’i grilio, a vinaigrette gwin coch garlleg, mae’r rysáit hwn yn ymwneud â blas tymhorol yn y Cwm.

Ie, dylech fod yn bwyta salad drwy gydol y flwyddyn, ond rydym yn betio eich bod yn cytuno nad oes unrhyw beth yn blasu’n well na llysiau gwyrdd ffres, lleol a thymhorol. Er mwyn eich helpu i adeiladu powlen well, fe wnaethom ofyn i Nicki Sizemore am rai syniadau syml ac arloesol. Cogydd Oer Spring, awdur llyfr coginio, a blogiwr bwyd (fromscratchfast.com) yn canolbwyntio ar ryseitiau iachus a blasus. Dyma dri ar gyfer prif brydau ysgafn ac adfywiol.

Mae’r rysáit hwn yn ymgorffori llu o lysiau’r haf yn un o’r saladau gorau erioed. Gyda chaws mozzarella hufennog, bara wedi’i grilio, a vinaigrette gwin coch garlleg, mae’n bryd iach neu’n ddysgl ochr sy’n llawn blas a gwead. Mae croeso i chi ddefnyddio llysiau eraill yn dibynnu ar yr hyn sydd gennych chi neu’r hyn rydych chi’n ei hoffi. Hefyd, gallwch chi gyfnewid y mozzarella am ffynonellau eraill o brotein, fel cyw iâr wedi’i grilio, ffa llynges tun, caws feta, neu diwna tun o ansawdd da. Rwyf hefyd yn aml yn ychwanegu Parmesan wedi’i gratio (dim ond oherwydd fy mod i wrth fy modd). Mae’r ansiofi yn y dresin yn ychwanegu dyfnder a chymhlethdod i’r vinaigrette, ond ni fyddwch chi’n ei flasu. Fodd bynnag, gallwch ei adael allan ar gyfer fersiwn llysieuol.

Salad panzanella. Gan Nicki Sizemore

Salad Panzanella wedi’i grilio

Amser paratoi: 35 munud
Amser coginio: 15 munud
Cyfanswm amser: 50 munud
Ar gyfer gweini: 4–6 fel prif ddysgl, 8–10 fel dysgl ochr

Cynhwysion:

Vinaigrette

 • ¼ cwpan finegr gwin coch
 • 1 ewin garlleg fawr, wedi’i gratio ar ficroplane
 • 1 llwy fwrdd briwgig sialots
 • 1 llwy de o oregano sych
 • 1 ansiofi, wedi’i rinsio a’i dorri’n fân (dewisol)
 • Halen a phupur wedi’i falu’n ffres
 • ¼ cwpan olew olewydd gwyryfon ychwanegol

Salad

 • 2 zucchini canolig, wedi’u tocio, wedi’u torri’n hyd yn dafelli ½ modfedd o drwch
 • 2 bupur cloch melyn canolig, wedi’u gwreiddio a’u hadu, wedi’u torri’n ddarnau 2 fodfedd
 • 1 winwnsyn coch canolig, wedi’i dorri’n gylchoedd ¼ modfedd o drwch
 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol
 • 1 llwy fwrdd o finegr balsamig
 • ½ torth o fara Eidalaidd neu 1 bagét bach heb glwten, wedi’i dorri’n dafelli 1 modfedd o drwch
 • 2 bwys o domatos aeddfed, wedi’u craiddio a’u torri’n fân
 • ½ cwpan basil ffres wedi’i dorri’n fras
 • ½ pwys o gaws mozzarella ffres, wedi’i dorri’n ddarnau ½ modfedd

Cysylltiedig: Y Lasagna Pwmpen Cyflym hwn yw’r Cinio Noson Wythnos Perffaith

Cyfarwyddiadau:

gwneud y vinaigrette

Mewn powlen fach, cyfunwch y finegr gwin coch, y garlleg wedi’i gratio, y sialots, yr oregano a’r brwyniaid (os ydych chi’n ei ddefnyddio). Sbeis gyda halen a phupur. Chwisgwch yr olew olewydd i mewn.

gwneud ymlaen: Gellir cadw Vinaigrette yn yr oergell am hyd at 1 wythnos.

Griliwch y llysiau a rhowch y salad at ei gilydd.

Cynheswch gril neu sgilet dros wres canolig-uchel.

Trefnwch y sleisys zucchini, pupurau cloch, a winwnsyn coch ar daflen pobi fawr. Ysgeinwch olew olewydd a finegr balsamig. Sbeis gyda halen a phupur. Taflwch yn ysgafn i orchuddio. Griliwch y llysiau, gan eu troi unwaith, nes eu bod yn dyner gyda marciau gril ar y ddwy ochr, tua 2 funud yr ochr ar gyfer zucchini a 3 i 4 munud yr ochr ar gyfer winwnsyn a phupur cloch. Trosglwyddwch y llysiau i’r daflen pobi a gadewch iddynt oeri.

gwneud ymlaen: Gellir rhoi llysiau wedi’u grilio yn yr oergell hyd at 4 diwrnod cyn eu defnyddio.

Griliwch y tafelli bara nes eu bod wedi’u tostio â marciau gril ar y ddwy ochr, cyfanswm o tua 1 i 3 munud. Torrwch lysiau a bara yn ddarnau 1 modfedd a’u rhoi mewn powlen fawr. Ychwanegwch y tomatos, y basil a’r mozzarella. Arllwyswch y dresin dros y salad a’i daflu i’w gyfuno. Ychwanegwch halen a phupur i flasu.

Gadewch i’r salad eistedd ar dymheredd yr ystafell am 10 munud i ganiatáu i’r blasau ymdoddi. Cyn ei weini, trowch y salad at ei gilydd a’i flasu eto: ychwanegwch fwy o halen a phupur os oes angen, ac os yw’r salad yn blasu ychydig yn fflat, arllwyswch ychydig mwy o finegr gwin coch.


Leave a Comment

Your email address will not be published.