Mae’r rysáit Salad Reis Ffa Perlysiau Lemon hwn yn ginio hawdd a llenwi.

Salad Reis gyda Ffa, Lemon a Pherlysiau

Cyfanswm amser:20 munud

Gwasanaethu:4

Cyfanswm amser:20 munud

Gwasanaethu:4

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Pan o’n i’n ifanc, os oedd mam yn dweud ein bod ni’n mynd i gael salad, mae’n debyg ei bod hi’n golygu dysgl ochr o ddail letys mynydd iâ wedi rhwygo a darnau tenau o domatos, wedi’u gwisgo â diferyn o olew llysiau a finegr gwin coch a’i ysgeintio â halen a pupur. . Dwi’n cofio hi’n gwneud saladau tomato a nionyn neu giwcymbr a nionyn. Ac fe gawson ni hefyd salad tatws, salad wy, a salad tiwna, ond roedd hynny mor gymhleth ag yr oedd yn ystod fy mlynyddoedd ffurfiannol.

Dros amser, daeth ein saladau yn llawer mwy bywiog wrth i fy mam arbrofi gyda llysiau a llysiau gwyrdd amrywiol a llawer o dopins, fel cig moch creisionllyd, caws wedi’i gratio neu wedi’i dorri’n fân, ffyn sesame, a chnau. Dechreuodd wneud saladau ffrwythau yn y 1970au, ac mae craze salad pasta Americanaidd y 1980au hefyd yn ymddangos yn fawr yn fy nghof. Yn y pen draw, weithiau y salad oedd y pryd cyfan.

Ein Ryseitiau Salad Pasta Gorau ar gyfer Cinio Haf Adnewyddol

Mae Merriam-Webster yn cynnig y diffiniad eang hwn o salad: “llysiau amrwd (fel letys) yn aml wedi’u cyfuno â llysiau a dresinau eraill a’u gweini’n arbennig gyda dresin” a “darnau bach o fwyd (fel pasta, cig, ffrwythau neu lysiau) fel arfer wedi’i gymysgu â dresin (fel mayonnaise) neu ei roi mewn jeli”.

Mae’r term salad yn cael ei gymhwyso mor llac fel ei fod yn caniatáu i ni droi bron unrhyw gyfuniad o fwydydd yn salad. (A all bowlen o rawn fod yn salad hefyd? Ddim bob amser, ond mae rhai yn bendant yn gymwys.)

Un o’r pethau rydw i’n ei garu am yr hyn y gall salad fod yn ei ysbryd rhydd yw fy mod yn aml yn gwneud un o beth bynnag sydd gennyf wrth law. Gallai gael llysiau. Efallai ddim. Gall fod yn ffrwythau a chnau. Gellir ei weini’n gynnes neu’n oer. Ac, heb gyfyngiadau, gallaf wneud saladau gyda beth bynnag sydd yn fy pantri ac oergell. Mae bwyd dros ben yn aml yn dod o hyd i ail fywyd mewn saladau. Rhai o’r olewydd sy’n aros (a rhywfaint o’r heli o’r jar), cregyn bylchog, persli hen ffasiwn gyda choesynnau, ac yn aml bresych, moron, neu seleri, oherwydd eu hoes silff hir.

Adeiladwch y bowlen grawnfwyd eithaf gyda’r ryseitiau hyn ar gyfer basau, proteinau, dresins a sawsiau

Dyna wnaeth fy nenu at y salad syml yma o “A New Way to Food” gan Maggie Battista. Yn ei llyfr coginio, sy’n disgrifio ei thaith i ddatblygu perthynas iach â bwyd, mae hi’n galw’r saig yn Salad Rice Leftover Arddull Eidalaidd, ond rydw i wedi ei ailenwi. Salad reis gyda ffa, lemwn a pherlysiau dim ond i’w wneud ychydig yn gliriach o’r dechrau beth sydd ynddo.

Mae Battista yn ei wneud gyda pha bynnag reis sydd ganddo dros ben. Fel hi, rydyn ni’n aml yn bwyta reis gyda’n prydau, felly mae reis dros ben fel arfer yn cael ei adael yn yr oergell neu’r rhewgell. Os ydych chi wedi coginio reis â llaw, rydych chi’n nodi bod y salad hwn yn cymryd tua 15 munud i’w baratoi.

Mae’n galw am salad gwyrdd ifanc cymysg, ac mae Battista yn ei ddisgrifio fel “rhyfeddol o foddhaol” oherwydd y llysiau gwyrdd hynny, y ffa gwyn hufenog, a’r reis â starts.” Weithiau mae hi hefyd yn ychwanegu tiwna tun ar ei ben.

Mae remoulade sbeislyd yn gwneud y Salad Afocado Berdys hwn yn opsiwn gwych ar ddiwrnodau cynnes.

Dydw i ddim yn cofio erioed yn gwneud salad ffa a reis, ond nawr rwy’n gwybod y byddaf yn arbrofi gyda’r syniad a’i ychwanegu at fy repertoire o pantri, bwyd dros ben, a saladau yn ystod yr wythnos. Efallai eich bod chi’n teimlo’r un ffordd.

Storio: Rhowch yn yr oergell am hyd at 2 ddiwrnod.

NODYNSylwer: Os nad oes gennych unrhyw reis dros ben a bod angen i chi wneud swp newydd, bydd faint o reis amrwd y bydd ei angen arnoch i wneud 1 cwpan o reis wedi’i goginio yn amrywio yn dibynnu ar y reis a ddewisir. Ar gyfer 1 cwpan o reis gwyn grawn hir wedi’i goginio, rinsiwch 1/3 cwpan o reis nes bod dŵr yn rhedeg yn glir. Yna, rhowch ef mewn sosban fach gyda chaead dros wres canolig-uchel. Ychwanegu 1/2 llwy de o olew olewydd a’i daflu i orchuddio’r reis. Ychwanegwch 2/3 cwpan o ddŵr, pinsied o halen, os dymunir, a’i ddwyn i ferw. Gostyngwch y gwres i isel, gorchuddiwch, a mudferwch nes bod reis yn dendr a dŵr yn cael ei amsugno, 10 i 15 munud.

Ydych chi am arbed y rysáit hwn? Cliciwch yr eicon nod tudalen o dan y maint gweini ar frig y dudalen hon, yna ewch i Fy rhestr ddarllen yn eich proffil defnyddiwr washingtonpost.com.

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol, wedi’i rannu
 • 1 cwpan reis brown neu wyn wedi’i goginio
 • 2 lwy fwrdd o sudd lemwn (o 1 lemwn canolig) neu finegr gwin coch
 • 2 lond llaw o salad llysiau ifanc cymysg
 • 2 shibwns, wedi’u sleisio
 • 1/2 winwnsyn gwyn melys canolig (tua 4 owns), wedi’u plicio, eu haneru a’u sleisio’n denau
 • 1 cwpan (9 1/4 owns) ffa cannellini wedi’u coginio
 • Dail o 4 sbrigyn o oregano ffres
 • Halen mân, i flasu
 • pupur du newydd ei falu, i flasu
 • Lletemau lemwn, ar gyfer gweini (dewisol)

Mewn sgilet bas dros wres canolig, cynheswch 1 llwy fwrdd o olew nes ei fod yn symudliw. Ychwanegwch y reis a ffriwch nes yn llugoer, tua 3 munud. Tynnwch y sgilet o’r gwres.

Ysgeintiwch sudd lemwn a gweddill llwy fwrdd o olew i mewn i bowlen salad fawr. Ychwanegwch y llysiau gwyrdd, y cregyn bylchog, y winwnsyn, y ffa a’r oregano. Ychwanegwch y reis a’r halen a phupur i flasu.

Gan ddefnyddio dwylo glân neu fforc a llwy, cymysgwch bopeth gyda’i gilydd, gan orchuddio â’r sudd lemwn a’r olew sydd yn y bowlen.

Blaswch a sesnwch gyda mwy o halen a/neu bupur, os oes angen. Gweinwch gyda darnau o lemwn, os dymunir.

Calorïau: 388; Cyfanswm Brasterau: 15 g; Braster Dirlawn: 2g; Colesterol: 0mg; sodiwm: 163mg; Carbohydradau: 52g; Ffibr Deietegol: 8 g; Siwgr: 4g; Protein: 12g

Mae’r dadansoddiad hwn yn amcangyfrif yn seiliedig ar y cynhwysion sydd ar gael a’r paratoad hwn. Ni ddylai ddisodli cyngor dietegydd neu faethegydd.

Wedi’i addasu o “Ffordd newydd o fwyta” erbyn Maggie Battista (Roost Books, 2019).

Profwyd gan Ann Maloney; e-bost cwestiynau i [email protected].

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

Chwiliwch ein Chwiliwr Ryseitiau am fwy na 9,700 o ryseitiau ar ôl eu profi.

Wnaethoch chi’r rysáit hwn? Tynnwch lun a tagiwch ni ar instagram gyda #ynfwytadol.

Leave a Comment

Your email address will not be published.