Mae’r Rysáit Siocled Poeth Biscoff hwn yn Rhy Dda

ystafell Hannah

Yn ôl pan oedd y dyddiau’n hir ac yn gynnes, y cyfan yr oeddem am ei yfed oedd coffi rhew ac yn arbennig coffi rhew Biscoff.

Ond nawr mae’n gwymp ac yn llythrennol ni fydd ein bysedd yn goroesi yn dal diod oer iâ, felly rydyn ni’n troi at ddiodydd cynnes, cysurus fel siocled poeth. Yn sicr, mae yna dunelli o siocledi poeth allan yna rydyn ni’n dod yn ôl atynt dro ar ôl tro (erm, siocled poeth gwyn, unrhyw un?). Ond mae yna blentyn newydd ar y bloc o ran diodydd poeth, ac rydyn ni’n meddwl eich bod chi’n mynd i fynd yn wallgof.

Mae ‘siocled’ poeth Biscoff yn felys, yn hufenog ac yn faldodus. Beth arall allwch chi ofyn amdano, iawn? Nawr, yn dechnegol, nid siocled poeth yw hwn mewn gwirionedd, gan nad oes siocled ynddo, ond nid oeddem yn gwybod beth i’w alw, iawn?

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Yn:

dwy

Amser paratoi:

0

oriau

5

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

5

munudau

500ml

llaeth cyflawn neu laeth ceirch

4


Cwcis biscoff, 2 gyfan a 2 wedi’u malu

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Mewn sosban dros wres isel, ychwanegwch eich llaeth a 6 llwy fwrdd o daeniad Biscoff. Trowch yn barhaus nes bod yr hufen Biscoff wedi toddi, gan wneud yn siŵr nad yw’n gadael iddo ferwi. Unwaith y bydd yn llyfn ac wedi’i ymgorffori’n llawn, tynnwch oddi ar y gwres a’i arllwys i ddau fwg.
  2. Rhowch y 2 lwy fwrdd sy’n weddill wedi’u taenu Biscoff mewn powlen sy’n ddiogel i ficrodon a microdon am 10 eiliad, neu nes ei fod wedi toddi digon i frasteru.
  3. Topiwch ‘siocled poeth’ y Biscoff gyda hufen chwipio a briwsion Biscoff, ychydig o hufen Biscoff wedi’i doddi, yna addurnwch gyda chwci Biscoff cyfan. Gweinwch ar unwaith.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.