Maeth gyda Jane McClenaghan: Pum Hac Maeth Syml A Fydd Yn Gwneud Gwahaniaeth yn Eich Iechyd a’ch Lles

AMSERAU, y pethau bychain sydd o bwys. O ran maeth da, mae’n arferion syml, bob dydd a all wneud byd o wahaniaeth i’n hiechyd a’n lles.

O yfed digon o ddŵr i gael pump y dydd, rydyn ni i gyd yn gwybod beth y ‘dylem’ fod yn ei wneud, ond weithiau gall gwneud hynny ymddangos ychydig yn llethol.

Gall ymrwymo i newid bach a chadw ato wneud pethau’n llawer haws i’w rheoli na mynd ar ddeiet neu ailwampio’ch arferion bwyta yn radical. Gwnewch un peth a bydd eich corff yn diolch i chi.

Dyma rai atebion syml a ffyrdd hawdd o gael mwy o faeth ar eich plât:

1. BETH: Yfwch fwy o ddŵr

SUT: :: Dewch i arfer dechrau eich diwrnod gyda gwydraid o ddŵr. Gwnewch hyn y peth cyntaf a wnewch pan fyddwch yn mynd i’r gegin bob bore.

:: Rhowch de llysieuol yn lle un neu ddau o’ch cwpanau arferol.

:: Ychwanegu perlysiau neu ffrwythau i’r dŵr ar gyfer blas. Mae mintys a rhosmari yn flasus, neu ychwanegwch ychydig o dafelli o sitrws: oren, lemwn, a leim.

:: Cadwch botel yn yr oergell a rhowch hi ar y bwrdd amser bwyd.

2. BETH: Mynnwch eich 5-7 dogn o ffrwythau a llysiau y dydd

SUT: :: Ychwanegwch ychydig o aeron i frecwast.

:: Bwytewch Ffyn Llysieuol gyda Hummws – Torrwch rai pan fyddwch chi’n gwneud cinio a’u storio mewn bocs bach yn yr oergell i gael byrbryd defnyddiol. Ffyn moron, pupurau cloch, ciwcymbr, pys, beth bynnag yr ydych yn ei ffansio.

:: Ychwanegwch lwy fwrdd ychwanegol o lysiau at eich plât.

:: Gwnewch salad super bob wythnos: ewch ag ef gyda llysiau tymhorol fel pys, tomatos, ciwcymbr, beets, moron.

:: Ychwanegwch fwy o lysiau at eich holl ryseitiau. Ychwanegwch ddogn neu ddau ychwanegol at eich hoff rysáit bolognese, chili neu gyri. Bydd ychwanegu pupur cloch ychwanegol, winwnsyn, rhywfaint o foronen wedi’i gratio, neu sbigoglys yn helpu.

:: Cadwch stoc o lysiau wedi’u rhewi ar gyfer ciniawau cyflym a chyfleus.

3. BETH: bwyta llai o siwgr

SUT: :: Newid i siocled tywyllach: Chwiliwch am 70-85 y cant o goco ar gyfer llai o siwgr na siocled llaeth.

:: Cyfnewid diodydd pefriog am ddŵr pefriog.

:: Cadwch lygad ar labeli bwyd ac anelwch at 5g neu lai fesul 100g.

:: Triniwch eich danteithion fel danteithion: Yn lle bwyta pedwar neu bum cwci bob prynhawn gyda’ch cwpan, prynwch eich hoff gwci a chael un bedair neu bum gwaith yr wythnos.

:: Prynwch fyrbrydau iachach. Rhowch gynnig ar y crempogau blawd ceirch heb eu melysu a menyn cnau, 70% o siocled coco, neu iogwrt plaen gydag aeron.

4. BETH: bwyta brasterau iach

SUT: :: Rhowch ychydig o olew olewydd ar eich llysiau wedi’u stemio; mae’n flasus wedi’i arllwys dros frocoli wedi’i stemio neu ffa gwyrdd.

:: Meddyliwch fel brodor o Fôr y Canoldir a defnyddiwch olew olewydd fel sylfaen ar gyfer eich holl dresin salad

:: Cadwch bysgod tun fel eog, macrell neu sardinau yn eich pantri i gael cinio cyflym a chyfleus. Chwiliwch am bysgod tun mewn olew olewydd neu saws tomato am opsiwn iachach.

:: Ychwanegwch lwy fwrdd o had llin mâl at frecwast, iogwrt neu gawl ysgeintio, cyri neu beth bynnag sydd ei angen arnoch. Anelwch at 1-2 lwy bwdin y dydd.

:: Rhowch y gorau i’r margarîn a mynd yn ôl i ddefnyddio menyn go iawn, yn gynnil wrth gwrs…

5. BETH: bwyta mwy o ffibr

SUT: :: Cadwch lygad am y bagiau ffacbys a ffa wedi’u coginio ymlaen llaw. Gallwch ddod o hyd i ffacbys â blas Môr y Canoldir, gwygbys cyri, a phob math o opsiynau gweddus eraill. Perffaith ar gyfer te cyflym gyda rhai llysiau wedi’u stemio a chyw iâr wedi’i grilio, pysgod neu halloumi.

:: Newidiwch i reis basmati brown a phasta gwenith cyflawn. Rwy’n addo na fyddwch yn sylwi ar lawer o wahaniaeth, ond bydd yn cynyddu eich cymeriant ffibr mewn gwirionedd.

:: Bwyta mwy o hwmws.

:: Bwyta mwy na’ch pump y dydd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.