Martha Stewart Rysáit Pei Llaw Mafon Mwyar Duon: Parod am bicnic – SheKnows

Os prynwch gynnyrch neu wasanaeth a adolygir yn annibynnol trwy ddolen ar ein gwefan, efallai y bydd SheKnows yn derbyn comisiwn cyswllt.

Roedd rysáit cacennau bach Martha Stewart newydd wneud dathliadau awyr agored a phicnic hyd yn oed yn fwy blasus, ac mewn pryd ar gyfer y 4ydd o Orffennaf.

stori gysylltiedig

Mae Martha Stewart yn Ychwanegu Hufen Chwip at y Dysgl Ochr Haf Mwyaf Annisgwyl ac Mae Mewn Gwirioneddol Gwych


Ar Orffennaf 1, postiodd Stewart bwdin blasus sy’n berffaith ar gyfer partïon 4 Gorffennaf sydd i ddod. Postiodd y rysáit tarten flasus gyda’r capsiwn: “Un o rannau gorau’r haf yw’r mewnlifiad o aeron sy’n aeddfed ar gyfer cacennau a phwdinau blasus. Mae’r cacennau llaw cludadwy mafon duon hyn yn syml ac yn werth chweil i’w gwneud, hyd yn oed os ydych chi’n ystyried tipyn o fawd yn yr adran pobi. Mynnwch y rysáit yn y ddolen yn y bio! 📷: @dmalosh.”

Mae’r rysáit hawdd hon yn berffaith i’r teulu cyfan oherwydd mae’n cyfuno rhai o’r aeron mwyaf blasus y gallwch eu prynu yn y siop groser: mwyar duon a mafon. Un peth yw cacennau, ond cacennau bach? Gadewch i ni ddechrau cyn gynted â phosibl. Mae angen cryn dipyn o gynhwysion arnoch i wneud y cacennau hyn ar gyfer wyth o bobl. Mae angen i chi gymryd gwahanol gynhwysion fel blawd pob pwrpas, hufen sur, mwyar duon, mafon, halen, a mwy.

Er y gall nifer y cynhwysion ymddangos yn frawychus, cymerwch anadl. Gwnewch yr empanadas hyn yn weithgaredd hwyliog i’r teulu a rhowch swydd i bawb! I ddechrau, mae angen i chi chwisgio gwahanol gynhwysion gyda’i gilydd mewn powlen. Tra bod rhywun arall yn gwneud hynny, gallwch ofyn i berson arall gael gweddill y cynhwysion i’w cymysgu. Mewn dim o amser, byddwch chi’n popio’ch cacennau bach cain i’r popty am hyd at 40 munud.

Mynnwch y rysáit llawn ar gyfer Pastai Llaw Mafon Duon Stewart YMA.

Nid oes y fath beth â gormod o gacennau. I barhau i ychwanegu mwy o ryseitiau pastai i’ch repertoire, edrychwch ar lyfr coginio pwdin hawdd Stewart o’r enw Pastai a Tarten Newydd Martha Stewart: 150 Ryseitiau ar gyfer Ffefrynnau Hen Ffasiwn a Modern: Llyfr Pobi.

Cacennau a Phasteiod Newydd Martha Stewart: 150 o Ryseitiau ar gyfer Ffefrynnau Hen a Modern – Llyfr Pobi

$16.44, $26.00 yn wreiddiol

ar Amazon.com

Prynwch nawr

Cofrestrwch

Cyn i chi fynd, edrychwch ar ein sioe sleidiau isod:

Leave a Comment

Your email address will not be published.