Mason Jar Rysáit Cyw Iâr wedi’i Ffrio ar Rhyfeddod y Moroedd

Oeddech chi’n gwybod bod Gorffennaf 6 yn Ddiwrnod Cenedlaethol Cyw Iâr wedi’i Ffrio? Oeddech chi’n gwybod nad oes angen esgus arnoch i fwyta cyw iâr wedi’i ffrio’n dda?

Wnes i erioed ystyried fy hun yn “foi cyw iâr wedi’i ffrio” nes i mi gyrraedd Wonder of the Seas. Yn sicr, mwynheais y cyw iâr wedi’i ffrio, ond y tu allan i Nashville, roedd yn anodd dod o hyd i gyw iâr wedi’i ffrio’n dda iawn.

Yna bwytaais yn y Mason Jar Southern Restaurant & Bar.

Efallai mai’r band gwlad yn chwarae wrth y bar, neu’r PB&J hen ffasiwn (byddwn i wrth fy modd yn cael rysáit ar gyfer hynny, gyda llaw) y cymerais ambell i sipyn ohono’n gyntaf, ond roedd cyw iâr ffrio Meemaw wedi’i felltithio’n arw. iawn.

Syrthiodd y cyw iâr ar wahân yn eithaf hawdd ar y tyniad cyntaf, felly ni fu unrhyw frwydr gydag aderyn caled y tro hwn.

Gwell fyth oedd yr un cyw iâr wedi’i ffrio ag y gwnaethon nhw ei roi yn y frechdan cyw iâr crensiog “Nashville Hot”.

Yn y diwedd fe wnaethon ni fwyta yn Mason Jar o leiaf 4 amser gwahanol (ddim yn cyfri byrbryd bar hwyr y nos), a dwi’n eitha siwr bod pob archeb wnes i wedi ffrio cyw iâr fel rhan o’r rysáit.

Yna rhoddais gynnig ar Fried Chicken N’ Waffles Meemaw, sef waffle euraidd gyda chyw iâr wedi’i ffrio a surop masarn melys ar ei ben. Mae’n gymysgedd delfrydol rhwng blasau melys a hallt. Yn sydyn, dechreuais gwestiynu llawer o fwydydd yr oeddwn i’n meddwl nad oeddwn i’n ffan mawr ohonyn nhw.

Ni allaf hwylio Wonder of the Seas bob wythnos (neu felly mae fy ngwraig yn dweud wrthyf), ond mae Royal Caribbean wedi rhannu copi o Meemaw’s Fried Chicken fel y gall unrhyw un ei wneud gartref. Ni chynhwysir copi o “Friends in low places” gan Garth Brooks.

Rydyn ni’n dangos i chi sut i wneud cyw iâr wedi’i ffrio gartref rhwng mordeithiau Wonder of the Seas.

Rysáit Cyw Iâr wedi’i Ffrio Meemaw

Cynhwysion:

marinâd cyw iâr

 • 2 iâr gyfan (3-3.5 pwys yr un) – wedi’u torri’n 8 darn (2 goes, 2 glun, 4 bron)
 • 1 llwy de o halen
 • 2 lwy de o sbeis pupur du wedi’i falu
 • 1 llwy de o sesnin cajun
 • 1 llwy de o’ch hoff sesnin sbeis (rydym yn defnyddio ein sesnin rysáit cyfrinachol brenhinol)
 • 3 llwy de o bowdr garlleg gronynnog
 • 1 ¾ cwpan o laeth menyn
 • 5 llwy de o’ch hoff saws poeth
 • 1 wy canolig

topin cyw iâr

 • ¾ cwpan o flawd
 • ¾ cwpan startsh corn
 • ½ llwy de o bowdr pobi
 • ½ llwy de o halen
 • ¼ llwy de o bowdr winwnsyn gronynnog
 • ½ llwy de o bowdr garlleg gronynnog
 • ¼ llwy de o bupur du wedi’i falu
 • ⅛ llwy de o bupur cayenne
 • ¼ llwy de o oregano
 • ¼ llwy de o fwstard sych

Cyfarwyddiadau

Camau:

marinate y cyw iâr

 1. Mewn powlen, chwisgwch yr halen, pupur, garlleg gronynnog, sesnin Cajun, sesnin o’ch dewis, llaeth enwyn, saws poeth, ac wy gyda’i gilydd.
 2. Ychwanegwch y darnau cyw iâr i’r marinâd, eu gorchuddio a’u rhoi yn yr oergell am o leiaf 3 awr (awgrymir 6 awr).

gorchuddio’r cyw iâr

 1. Mewn powlen ar wahân, cymysgwch y topin cyw iâr trwy ychwanegu’r blawd, startsh corn, powdr pobi, halen, powdr winwnsyn gronynnog, powdr garlleg gronynnog, pupur du mâl, pupur cayenne, oregano a mwstard sych.
 2. Tynnwch y cyw iâr wedi’i farinadu o’r oergell a’i ddadorchuddio.
 3. Trochwch bob darn o gyw iâr yn unigol yn y cymysgedd cotio, ysgwydwch y cymysgedd dros ben a’i roi o’r neilltu (rydym yn gwneud hyn yr eildro).
 4. Gadewch i’r cyw iâr orffwys am tua 10-15 munud ar rac oeri; bydd hyn yn helpu’r cotio i ddal i fyny’n well (rydym yn awgrymu gosod hambyrddau o dan y rac i helpu gyda glanhau).
 5. Trochwch bob darn o gyw iâr yn unigol yn y cymysgedd yr eildro. Ysgwydwch y gymysgedd dros ben.

ffrio’r cyw iâr

 1. Cynheswch yr olew mewn ffrïwr dwfn i 284 gradd F (140 gradd C).
 2. Unwaith y bydd y tymheredd wedi cyrraedd, rhowch y cyw iâr yn ofalus mewn ffriwr aer am 15-20 munud nes ei fod yn frown euraidd ac yn fewnol. y tymheredd yw 165 gradd F (74 gradd C).
 3. Tynnwch y cyw iâr o’r ffrïwr a’i drosglwyddo i rac oeri ar daflen pobi.
 4. Gadewch i’r cyw iâr wedi’i ffrio orffwys am o leiaf 10 munud cyn ei weini.
 5. Plât, gweini a mwynhau!

Onid yw cyw iâr wedi’i ffrio yn edrych yn anhygoel? Mae’n blasu hyd yn oed yn well!

Y tro nesaf y daw eich teulu draw, syndodwch nhw gyda’r rysáit cyw iâr ffrio hwn. Yna dywedwch wrthyn nhw y dylen nhw fynd ar fordaith gyda chi er mwyn i chi allu ei gymharu â Rhyfeddod y Moroedd go iawn. Wyddoch chi, yn enw “ymchwil.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.