Mathau o Basta: Siapiau Pasta Cyffredin a Chyfuniadau Saws

Mae’r pasta yn eithaf anhygoel. Gyda dim ond ychydig o gynhwysion (blawd, dŵr, a halen), gellir ffurfio toes syml i greu mwy na 600 o wahanol fathau o basta. Mae yna nwdls hir, tiwbiau byr, taflenni gwastad, grawn bach, ac ati. Ac mae gan bob un o’r siapiau pasta hyn bwrpas gwahanol. Mae’r cribau o un math yn dda ar gyfer dal sos coch; bydd lwmp un arall yn sefyll hyd at saws tri chaws hufennog; a gallai un arall fod yn seren y sioe gyda saws menyn a pherlysiau syml.

Fe ymgynghoron ni â rhai arbenigwyr pasta (y swydd orau yn y byd) i ddysgu am yr holl fathau cyffredin o basta a’r sawsiau maen nhw’n mynd orau gyda nhw. Mae Matthew Adler yn bartner ac yn gogydd gweithredol ym mwyty Eidalaidd hen ysgol Caruso’s Grocery yn Washington, DC “Mae angen i wead unrhyw saws rydych chi’n ei weini fod yn gyson â’r pasta ei hun,” esboniodd. Adleisiodd Dino Borri, is-lywydd byd-eang Eataly, y teimlad hwnnw, gan ddweud y gallai siâp y pasta a pharu’r saws ddibynnu ar ble rydych chi yn yr Eidal. “Nid yn unig ym mhob rhanbarth, ond ym mhob tref fach, mae pob ardal fach yn newid y ffordd rydych chi’n gwneud y saws a’r ffordd rydych chi’n gwneud y pasta,” meddai.

Mae hefyd yn bwysig nodi nad yw cyfuniadau saws pasta yr un peth i bawb. Nid oes rhaid gwisgo Penne mewn saws fodca bob amser. Nid oes angen gorchuddio fettuccine mewn saws Alfredo. Edrychwch ar y rhestr isod i ehangu eich byd o basta, felly y tro nesaf y byddwch chi yn y siop, gallwch chi feddwl ddwywaith cyn cyrraedd y blwch hwnnw o benne a rhoi cynnig ar rywbeth newydd.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

1

agnolotti

“Mae’n basta ffres gyda llenwad cig,” meddai Borri am y pasta stwffio hwn. “Gallwch chi eu gwneud gydag olew olewydd neu fenyn crai ychwanegol gydag ychydig o gaws ar ei ben. Neu gyda saws cig llai.”

dwy

gwallt angel

Fel y mae ei enw’n awgrymu, mae gwallt angel yn hir iawn, yn denau ac yn ysgafn. Felly, dim ond ychydig funudau y mae’n ei gymryd i goginio a dylid ei sesno’n ysgafn ag olew, menyn, neu saws tomato tenau.

3

Bucatini

Mae Bucatini yn nwdls swmpus iawn. Mewn gwirionedd, mae mor drwchus fel bod yna dwll bach yn mynd trwy’r nwdls. “Rydyn ni’n gweini ein ragu gyda bucatini oherwydd ei fod yn gytew mwy trwchus ac mae’r malu cig ychydig yn fwy bras,” meddai Adler. Gall pwysau bucatini wrthsefyll y rhan fwyaf o’r sawsiau trwchus a thrwmaf.

4

Cascatelli

Y gair Rhaeadr mae’n dod o Gair Eidaleg am raeadrau. Mae’r ffurf yn greadigaeth o yr ysbeidiol podlediad gwesteiwr Dan Pashman. Aeth ati i greu’r siâp pasta perffaith, gan gyfuno sauteability, fforcio, a suddo dannedd. Mae’r ruffles yn gwneud cafn ar gyfer y saws, mae’r siâp hir yn ei gwneud hi’n hawdd fforc, ac mae’r gwead cymhleth yn ei gwneud hi’n hwyl i’w fwyta.

5

Cavatappi

Mae Cavatappi yn llai fel corcgriw ac yn debycach i gyrl tiwbaidd gyda chribau. Mae’r holl wead adeiledig yn eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer bron unrhyw saws: hufennog, trwchus, tomato neu olew.

6

Cavatelli

Ar yr olwg gyntaf, mae cavatelli yn edrych fel mwydod bach braster. Mae’r gwead yn glustog, yn feddal ac yn dendr. Maent yn aml yn cael eu gweini gyda brocoli a selsig, ond hefyd yn paru’n dda gyda saws coch a sawsiau menyn perlysiau.

7

ditalini

Mae Ditalini yn diwbiau byr iawn, a ddefnyddir amlaf fel sylfaen mewn saladau neu i ychwanegu cyfaint at gawl.

8

Farfalle

A fyddai’n syndod ichi wybod bod farfalle yn golygu pili-pala? Mae’r siâp llyfn hwn o basta, a elwir hefyd yn bowtie, wedi’i wneud o flawd gwenith caled, felly mae’n gadarn iawn, gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer nwyddau wedi’u pobi, sawsiau hufennog, a saladau.

9

fettuccine

Mae’r nwdls rhuban fflat hwn yn fwyaf adnabyddus am gael ei baru â saws Alfredo. Mae’r cymysgedd trwchus a hufennog yn glynu’n berffaith at y fettuccine, gan ei wneud yn bartner gwych ar gyfer unrhyw saws llyfn a / neu hufenog.

10

ffiwsili

Mae gan Fusilli, a elwir hefyd yn corkscrew, lawer o haenau i ddal y saws. Paru’n berffaith gyda pesto basil neu sawsiau ysgafn eraill.

unarddeg

Gemelli

Mae’r siâp pasta hwn wedi’i wneud o raff o basta wedi’i throelli i ffurfio braid dwy linyn. Mae’r un mor amlbwrpas â penne, ond ychydig yn llai poblogaidd, sy’n golygu ei fod yn ffordd hawdd o wneud argraff ar westeion cinio. Meddyliwch pesto, sawsiau hufennog, cawl, stiwiau, a mwy.

13

lasagna

Nid typo yw hynny. Gelwir y dalennau hir o basta rydych chi’n eu defnyddio i wneud y pryd cigog, sbeislyd, cawslyd wedi’i bobi yn lasagna. Gelwir y ddysgl ei hun yn lasagna.

14

ieithog

Ar y rhan fwyaf o fwydlenni bwytai, fe welwch linguine, nwdls fflat ychydig yn llai llydan na fettuccine, wedi’i baru â seigiau bwyd môr. Mae yna’r linguine traddodiadol gyda chregyn bylchog, ond fe welwch chi hefyd ei weini gyda berdys, sgwid, cregyn bylchog a physgod cregyn eraill. Mae hefyd yn mynd yn dda gyda sawsiau hufen.

un ar bymtheg

manicotti

Mae Manicotti yn diwbiau anferth gyda chribau mawr i fod i gael eu stwffio â chaws, eu gorchuddio â saws, a’u pobi yn y popty.

17

orecchiette

O’r gair Eidaleg orecchie, sy’n golygu clustiau bach, mae’r siâp ciwt hwn yn eithaf anodd ei wneud â llaw. Yn draddodiadol, mae’n cael ei baru â llysiau gwyrdd fel brocoli rabe, ond mae’r dimple bach hefyd yn gwneud cynhwysydd saws gwych.

18

Orzo

Mae Orzo yn cael ei ystyried yn pastina, neu basta bach. Mae’r ffurf grawn bach yn ardderchog mewn cawliau, saladau, neu grefi.

19

Paccheri

Meddyliwch am paccheri fel rigatoni mwy, llyfnach. Mae’n wych gyda chigoedd trwchus a sawsiau pysgod. “Mae yna dwll mawr y tu mewn, ac mae pob darn o bysgodyn yn mynd i mewn,” meddai Borri. “Bob tro rydych chi’n brathu i’r pasta, mae gennych chi rywfaint o bysgod hefyd.”

ugain

papbardel

Mae Pappardelle yn pasta seiliedig ar wy, ac mae’n fwy cain ac ychydig yn ehangach na tagliatelle. Daw’r enw o’r gair Eidaleg am gobble up, tad. Rhowch gynnig arni gyda sawsiau cig a ragouts, fel y bolognese hwn.

dau ddeg un

Pasta

Mae penne, neu penne rigate, yn basta tiwb cyffredin wedi’i wneud o flawd semolina. Mae’r pennau’n cael eu torri’n groeslinol ac mae gan y corff rigolau bach, sy’n ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer y rhan fwyaf o sawsiau ysgafn. Meddyliwch saws fodca, saws hufen, neu marinara. Gellir ychwanegu gwead hefyd at salad pasta aml-gynhwysyn fel y ddysgl lysiau rhost hon yn y llun.

22

Ravioli

Mae Ravioli yn basta wy wedi’i lenwi â chaws ricotta, cig, a / neu berlysiau a llysiau. Gellir ei weini gyda saws tomato syml neu fenyn wedi’i drwytho.

23

Rigatoni

Meddyliwch am rigatoni fel brawd mawr swmpus penne. Mae’n siâp tiwbaidd gyda chribau dwfn, ond mae’r ymylon yn cael eu torri’n syth yn lle croeslin, ac mae’r tiwb ei hun yn fwy. Mae hyn yn ei gwneud yn hynod amlbwrpas mewn parau saws ac yn gallu gwrthsefyll sawsiau trwm. Mae’r ceudod yn ddelfrydol ar gyfer dal sawsiau cig neu lawer o gaws a gellir hyd yn oed ei roi yn y popty ar gyfer dysgl pasta wedi’i bobi.

24

label

Mae’n debyg eich bod chi’n adnabod hwn fel y pasta olwyn. Mae’r cribau a’r tyllau sy’n ffurfio’r siâp hwn yn wych ar gyfer dal darnau o saws neu ddarnau o gig.

25

cregyn

Y gair Eidaleg am gregyn yw conchigli. Maent yn dod mewn gwahanol feintiau, a’r opsiwn lleiaf yw maint chwarter. Fe’u defnyddir ar gyfer macaroni a sawsiau caws neu hufen. Defnyddir y cregyn mwyaf ar gyfer stwffio a phobi, h.y. cregyn wedi’u stwffio.

26

sbageti

Spaghetti yw un o’r pastas mwyaf poblogaidd yn y byd ac mae’n debyg y nwdls mwyaf adnabyddus i’r mwyafrif o bobl. Mae’n grwn ac nid yw’n rhy drwchus nac yn denau ac mae’n mynd yn dda gyda hynny. llawer. sawsiau Sawsiau olew, sawsiau tomato, sawsiau hufen… a sut gallwn ni anghofio sbageti carbonara?!

27

nwdls

Mae lled nwdls tagliatelle rhywle rhwng fettuccine a parpardelle. Gall ei siâp rhuban fflat wrthsefyll sawsiau trwchus fel ragout.

28

tortellini

Mae Tortellini yn basta wedi’i stwffio siâp cylch sy’n aml yn llawn caws a chig fel prosciutto, cyw iâr wedi’i falu, a ricotta. Dyma’r unig basta sydd mor flasus, mae yna ddysgl, tortellini en brodo, lle mae’r pasta yn cael ei weini’n syml mewn cawl. Bydd hefyd yn mynd yn dda gyda mathau eraill o gawl.

29

Tlws

“Mae’n ddarn bach, byr o basta sy’n dod o Liguria,” meddai Borri am y pasta troellog hwn. Liguria hefyd yw’r rhanbarth lle tarddodd pesto basil, felly byddwch yn aml yn eu gweld yn cael eu gwasanaethu gyda’i gilydd.

30

Ziti

Mae Ziti yn basta tiwbaidd heb gribau. Mae’r maint rhwng penne a rigatoni, ac fe’i defnyddir amlaf mewn prydau caws wedi’u pobi fel ziti pob.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.