McClellan: Syniadau i arbed arian ar fwyd |

Ymddiheuraf am fy ffyrdd difeddwl ac yn yr un frawddeg, gofynnaf am eich help.

Yr wythnos diwethaf derbyniais lythyr caredig a meddylgar am themâu a chynnwys fy ngholofnau diweddar (ac efallai rhai o fy holl ysgrifennu yn y gorffennol). Rwyf wedi cyffwrdd â’r pwnc hwn dros y blynyddoedd, ond yn awr rydym ar adeg dyngedfennol gyda chwyddiant, y pandemig a rhesymau eraill; efallai’n bersonol â salwch, colli swyddi, neu galedi annisgwyl arall. Y broblem yr wyf yn cyfeirio ati yw cost bwyd a’r angenrheidiau eraill sy’n cyd-fynd â bywyd bob dydd.

Er nad ydw i’n coginio mor aml neu gymaint ag yn y gorffennol, rydw i’n dal i fynd i siopa. Rwy’n perthyn i frid prin a phrin sy’n hoffi mynd i’r archfarchnad. Rwy’n hoffi chwilio am eitemau newydd ac eitemau sydd ar werth, ond mae’n rhaid i mi fod yn ofalus wrth brynu rhywbeth dim ond oherwydd ei fod yn “fargen dda.”

Dwi’n gwybod wythnos diwetha fe wnes i addo mai dim ond ryseitiau fyddai’r golofn yr wythnos hon. Ond mae hyn wedi bod ar fy meddwl ac rydw i wedi siarad â nifer o bobl o wahanol oedrannau a chefndiroedd am sut maen nhw’n arbed arian ar fwyd. Dywed y rhan fwyaf o ffynonellau fod cost gyfartalog bwyd i fyny 9.4% o’r llynedd, ond mae hyn wrth gwrs yn amrywio mewn gwahanol rannau o’r wlad. Efallai nad yw hyn yn broblem i rai, ond pan welaf deulu mawr yn siopa am fwyd (2+ o blant a rhieni), rwy’n crynu i feddwl beth sydd ei angen i gadw teulu yn llawn bwyd iach heddiw. Dyma ychydig o gyngor rydw i wedi’i gael o ffynonellau (ffrindiau, siopwyr ar hap, ac unrhyw un sydd eisiau siarad â mi).

Dyma restr o rai syniadau craff ar hyd y ffordd:

Cynlluniwch brydau bwyd a siopa gyda rhestr, siopa am “arbennig” ac eitemau gwerthu. Mae dwy gadwyn archfarchnad fawr yn torri cynhyrchion mewn hanner dau ddiwrnod cyn y dyddiad gorffen.

Chwiliwch am “arweinwyr colled” – eitemau sydd fel arfer yn cael eu hysbysebu am bris isel i fynd â chi i’r siop lle byddwch chi fel arfer yn prynu eitemau eraill.

Gwrandewais ar sioe newyddion am sut a pham mae Sam’s Warehouse yn cadw eu ieir rotisserie am yr un pris ($4.99) maen nhw wedi’i gael ers blynyddoedd. Maent yn rhatach na phrynu cyw iâr amrwd cyfan ac fel arfer gallant ddarparu tri i bedwar pryd o fwyd os cânt eu defnyddio mewn saladau, cawliau a stiwiau.

Rydych chi eisoes yn gwybod na ddylech chi brynu pan fyddwch chi’n newynog. Hefyd, os yn bosibl, siopa heb ddod â’r plant (hunan esboniadol). Prynwch mewn swmp dim ond os bydd yr holl fwyd yn cael ei ddefnyddio cyn iddo ddifetha; Mae lleihau gwastraff yn ffordd bwysig o arbed arian. Cadwch “byrbrydau” i’r lleiaf posibl a phwdinau am eiliadau arbennig.

Mae’r rysáit hwn yn hen ffefryn sy’n faethlon, yn hawdd i’w wneud, ac yn gymharol rhad.

Chicken and Vegetables Lottie (o lyfr coginio diweddar Lottie McCleney)

Cynhwysion

6 bronnau neu gluniau cyw iâr bach heb asgwrn

2 datws mawr, wedi’u deisio

1 can (15 owns) ffa gwyrdd, wedi’i ddraenio

1 pecyn bach dresin salad Eidalaidd, sych

1 bar o fenyn

Camau

Rhowch ddarnau cyw iâr yng nghanol padell 9 x 13 modfedd wedi’i iro a gosod tatws wrth ymyl cyw iâr. Yna gosodwch y ffa wrth ymyl y tatws. Toddwch y menyn ac ychwanegwch y cymysgedd dresin i fenyn. Arllwyswch y cymysgedd dros gyw iâr a llysiau. Gorchuddiwch a phobwch ar 275 gradd am 2 awr neu 350 gradd am 1 awr nes bod llysiau a chyw iâr yn dyner. Yn gwneud 4-6 dogn. Gallwch hefyd ychwanegu moron gyda thatws.

Os oes gennych awgrymiadau i arbed arian ar fwyd, anfonwch nhw ataf i’w rhannu.

Straeon diweddar y gallech fod wedi’u methu

— Mae Barbara Richardson McClellan yn golofnydd bwyd ers amser maith. Ysgrifennwch ato yn [email protected] neu’r Longview News-Journal, Blwch Post 1792, Longview, TX 75606.

Leave a Comment

Your email address will not be published.