‘Menyw Arloesol’ Ree Drummond yn Cyfaddef Dim Yn Dweud ‘Rwy’n Dy Garu Di’ Mwy Na Bysedd Stêc wedi’i Ffrio Cyw Iâr

Mae seren y Rhwydwaith Bwyd, Ree Drummond, gwesteiwr The Pioneer Woman, yn coginio llawer o ryseitiau sydd wedi bod yn ffefrynnau teuluol. Fodd bynnag, mae’n gwybod bod llond llaw o seigiau yn sicr yn enillwyr yn Nhŷ Drummond. Mae rysáit a wnaeth yn ystod tymor cyntaf ei gyfres deledu, Chicken Fried Steak, hefyd wedi dod yn ffefryn gan gefnogwyr. Ychwanegodd Drummond fersiwn wedi’i diweddaru i’r pryd gwreiddiol yn ei llyfr diweddaraf “The Pioneer Woman Cooks Super Easy” 120 o Ryseitiau Shortcut for Dinners, Pwdinau a Mwy.” Yn lle ffrio stêc gyfan, fe wnaeth seren y Rhwydwaith Bwyd dorri’r protein yn stribedi a gwneud stêc.

Ree Drummond | Rhwydwaith Bwyd/Gwasg Darganfod

Ree Drummond Yn Dangos Ei Chariad Teuluol Gyda Bysedd Stecen wedi’i Ffrio Cyw Iâr

Ysgrifennodd Drummond am y rysáit yn y llyfr, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2021.

Leave a Comment

Your email address will not be published.