Menyw yn rhannu rysáit ar gyfer ‘siocled poeth gorau’ erioed, a rhai yn dweud ei fod yn ‘haen uchaf’

Mae Rowan Ellis wedi rhannu ei rysáit ar gyfer y “siocled poeth gorau erioed” sy’n defnyddio cynhwysion rhad a hawdd, ac mae pobl wedi canmol y dull fel un “o’r radd flaenaf.”

Rowan Ellis yn mynnu bod ei rysáit yn gwneud ‘y siocled poeth gorau’

Pan oeddem yn meddwl bod y gaeaf ar ein hôl hi o’r diwedd, cafodd y DU ei tharo gan oerfel cas yr wythnos hon a welodd rai ardaloedd wedi’u gorchuddio gan eira ac a’n gwnaeth yn cydio yn ein blancedi a’n hoff ddiodydd poeth i gadw’n gynnes.

A chyda’r tywydd yn parhau i fod mor anrhagweladwy ag erioed, mae menyw ar TikTok wedi rhannu ei rysáit ar gyfer y “siocled poeth gorau erioed,” sy’n berffaith ar gyfer aros yn glyd yn yr oerfel.

Mae Rowan Ellis yn gwneud siocled poeth hyfryd iddi gan ddefnyddio ychydig o gynhwysion syml na fyddant yn torri’ch banc, gan gynnwys powdwr siocled poeth a godwyd yn Lidl yn syth bin.

Mewn fideo a bostiwyd i gyfrif Rowan @heyrowanellis, dywedodd: “Rwy’n ôl yn y gegin ac yn ôl ar fy nheirw**t, gadewch i ni wneud siocled poeth gorau eich bywyd.

Sicrhewch y newyddion rydych chi ei eisiau yn syth i’ch mewnflwch. Cofrestrwch yma i gael cylchlythyr Mirror.

“Rwyf wedi bod yn gwneud y siocled poeth hwn cyn gwely bob nos am yr wythnos ddiwethaf, ac rwy’n ei argymell yn fawr os oes angen trît bach gwirion arnoch chi hefyd i roi eich ffurf ddynol fach wirion fel gwobr am ddod trwy’r dydd.

“Yn gyntaf, gadewch i ni siarad am gymysgedd siocled poeth. Rwy’n siŵr bod purists allan yna a fydd yn dweud bod yn rhaid i chi ddefnyddio siocled wedi toddi i wneud siocled poeth. Ond na. Os ydych yn cael cymysgedd siocled poeth sy’n gweithio cystal â hyn ie, ni fydd angen i chi wneud hynny.

“Rwy’n siarad, wrth gwrs, am gymysgedd siocled poeth Lidl.

“Rwy’n ymwybodol i rai pobl sydd ddim yn gwybod pa mor dda yw Lidl efallai ei fod yn swnio fel jôc, ond os gwnewch chi, chi’n gwybod. Mae’r siocled mae Lidl yn ei wneud yn lefel elitaidd, ac mae’r cymysgedd siocled poeth hwn yn dim eithriad.” . .”Mae Rowan yn defnyddio cymysgedd siocled o Lidl
(

Delwedd:

@heyrowanellis/TikTok)Mae hi’n gorffen gyda malws melys ar y diwedd.
(

Delwedd:

@heyrowanellis/TikTok)

Y gyfrinach i wneud i’r ddiod flasu allan o’r byd hwn? Rhai ychwanegiadau dadleuol fel coffi a halen.

Ychwanegodd Rowan: “Bydd angen i chi hefyd eich hyrwyddwyr blas a’ch ychwanegiadau blas, os ydych chi eu heisiau.

“Dyma greal sanctaidd siocled sy’n gwella blas. Ni allwch flasu unrhyw un ohonynt yn y ddiod ei hun, ond maent i gyd yn gwella blas y siocled ei hun.

“Mae gennym ni fanila i wneud y nodau melyster yn y siocled ychydig yn fwy cymhleth, halen i leddfu’r melyster hwnnw, ac yna ychydig o goffi neu espresso.

“Dydw i ddim yn hoffi coffi, ond ni allwch ei flasu. Nid yw hyn fel mocha. Os nad ydych yn hoffi coffi, peidiwch â phoeni, ni fyddwch yn gallu ei flasu. Mae’n ychwanegu i nodau cyfoethog, tywyll, chwerw y siocled ac yn gwneud iddo gael blas llawer mwy moethus.

Yna mae’r fenyw yn dweud y gallwch chi hefyd ychwanegu unrhyw flasau ychwanegol rydych chi’n eu hoffi, fel hanfod mintys, sinamon, neu surop ffansi fel y rhai y gallech chi eu gweld mewn siop goffi.

I wneud y cymysgedd, mae Rowan yn llenwi ei mwg gyda llefrith i fesur faint o lefrith sydd ei angen arni, yna’n ychwanegu tair i bedair llwy de o gymysgedd siocled poeth Lidl i sosban.

Yna, rydych chi’n ychwanegu sblash o laeth i’r badell a’i droi i greu past, sy’n helpu i ddileu unrhyw “smotiau sych neu lympiau” yn y canlyniad terfynol.

Yna mae Rowan yn ychwanegu gweddill y llaeth i’r badell cyn ychwanegu “pinsied bach” o goffi, “ysgytiad bach” o halen, “cyffwrdd” o fanila, a “tipyn bach” o sinamon.

Meddai, “A dyna ni! Gwnewch yn siŵr nad yw’r gymysgedd yn dechrau berwi neu ferwi drosodd. Rydych chi eisiau iddo fod yn ddigon poeth i chi allu yfed.”

Gwnaeth sylwebwyr fideo TikTok argraff fawr ar y rysáit feddw, gyda llawer hefyd yn canmol Lidl fel siop “haen uchaf”.

Dywedodd un person: “Roedd angen anrheg fach wirion arnaf pan welais hwn, es i’w wneud yn syth bin, gallaf gadarnhau ei fod yn wych! Ac fe’m gwnaeth yn gysglyd iawn hefyd.”

Ychwanegodd un arall: “Mae Lidl yn siop haen uchaf.”

“Fe brynais i siocled poeth Lidl yr wythnos diwethaf ac mae’n nefolaidd!” meddai traean.

Oes gennych chi stori i’w gwerthu? Cysylltwch â ni yn [email protected] .

darllen mwy

darllen mwy

Leave a Comment

Your email address will not be published.