Modd Tomato – The New York Times

Rydw i yn y modd tomato llawn, ymadrodd welais wedi ei drydar yr wythnos hon gan ohebydd bwyd rhagorol cylchgrawn Efrog Newydd Chris Crowley, sy’n dilyn fy nghyflwr meddwl presennol yn agos. Gan fynd yn wallgof yn y farchnad, rwy’n prynu pob math o domatos, yn eu gosod yn barchus ar fy nghownter, ac yna’n eu bwyta fel pe bawn i wedi ymuno ag urdd grefyddol sy’n ymroddedig i’r bwyd arbennig, hynod dymhorol hwn.

Rwy’n gwneud salad Caprese, salad corn a tomato, e-salad Shirazi, pasta gyda thomatos wedi’u marineiddio, brechdanau tomato cyfnerthedig gyda haen drwchus o mayonnaise. Gwelais Ina Garten yn postio ar Instagram salad tomato caws glas, cyfuniad nad wyf wedi ei fwyta ers amser maith a byddaf yn ceisio yr wythnos hon. (Dywedodd ei bod wedi prynu cyw iâr rotisserie i gyd-fynd ag ef, ac mae’r swper yn barod. Os yw Ina yn ei wneud, dylech chi hefyd.) Byddaf hefyd yn paratoi saws moyo i fynd gyda physgod wedi’u grilio. A gazpacho. Ac edrychwch ar y darten tomato hardd hon a’r paneer tomato hwn. Anghenfil tomato ydw i. ni fyddaf yn cael fy atal.

Dywedwch wrthyf sut rydych chi’n defnyddio tomatos haf, ac efallai y cewch sylw mewn cylchlythyr yn y dyfodol; [email protected] ydw i ac rydw i wrth fy modd yn gwybod beth rydych chi’n ei goginio.

Cefais fy syfrdanu gan TikTok o Eric Kim yn gwneud ei rysáit ar gyfer nwdls adfywiol, llawn sudd, hynod hawdd eu slurp wedi’u hysbrydoli gan naengmyeon ac oi naengguk, cawliau oer Corea. Oni allwch ddychmygu bwyta hwn ar ddiwrnod gradd 95 a dim ond cwympo mewn gwynfyd dwfn? Ga i.

Edrychwch ar y rysáit hwn.


Mae David Tanis yn un o Artistiaid Coginio Tomato Gwych y New York Times. Yn hawdd mae ganddo ddwsin o ryseitiau tomato gwych yn y gronfa ddata, gan gynnwys y ffefryn ffan hwn: pryd Groegaidd traddodiadol. Peidiwch â dweud wrtho dywedais wrthych y gallech hepgor y blanching a phlicio’r tomatos yng ngham 2. Torrwch y tomatos ffres yn lletemau a byddwch ar eich ffordd.

Y diwrnod o’r blaen roeddwn yn edrych ar syniadau gwahanol ar gyfer saladau tomato a ffa, tra’n gwneud rhestr siopa ar gyfer prydau gwres tonnau a fyddai prin yn defnyddio’r stôf ac yn bendant ddim yn defnyddio’r popty. (Mae yna lawer o diwna tun a tofu ar y rhestr honno.) Ac yno y bu: y pryd hwn gan Hetty McKinnon, gyda chnau a hadau ar ei ben i’w gymysgu a’i baru. Byddaf yn ei wneud yr wythnos hon.

Edrychwch ar y rysáit hwn.


Weithiau rydych chi eisiau cyw iâr crensiog gyda’ch tomatos. A dyma ni: rysáit sy’n plesio’r dorf gan Sarah Copeland. Mae hi’n rhoi’r cyw iâr ar y stôf ac yna’n mynd ag ef i’r popty am ychydig funudau, ond os byddwch chi’n torri’r darnau llai dylech chi allu eu coginio’r holl ffordd drwodd ar y stôf. A gallwch brynu Parm wedi’i gratio. Mae llwybrau byr yn angenrheidiol mewn tywydd fel hyn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.