Monsŵn Arbennig: 5 Byrbrydau Arddull Kerala i’w Paru â’ch Cwpan Prynhawn

O dirweddau gwyrddlas i draethau ac ynysoedd hardd, gelwir Kerala yn ‘Wlad Duw ei Hun’ am y rhesymau cywir. Un o’r cyrchfannau gorau yn India, Kerala yn dalaith a fydd yn dod â chi yn nes at natur yn wahanol i unrhyw le arall. Yn ogystal â natur, mae hefyd yn enwog iawn am ei offrymau coginio sy’n denu pob math o gariadon bwyd o bob cwr o’r byd. Yn cynnig byrbrydau smacio gwefusau fel y bonda banana hanfodol, sglodion tatws, vada pappada a mwy, mae rhestr ddiddiwedd o fyrbrydau i’w mwynhau yn y monsŵn ochr yn ochr â phaned ymlaciol o de, a sut allwn ni anghofio coffi wedi’i hidlo? Os ydych chi’n caru ryseitiau arddull Kerala cymaint â ni, dyma ni’n dod â rhestr i chi o 5 byrbryd yn arddull Kerala sydd mor flasus i’w blasu. Edrychwch.

Darllenwch hefyd: 13 Ryseitiau Byrbryd Gorau De India | Ryseitiau Byrbryd Gorau De Indiaidd

Dyma 5 rysáit byrbryd arddull Kerala y mae’n rhaid i chi roi cynnig arnynt gyda’ch paned prynhawn:

Bonda Banana: (Ein Hargymhelliad)

Nid oes angen cyflwyniad ar wahân i garwriaeth Kerala â bananas. Yma rydyn ni’n dod ag un o’n hoff fyrbrydau hwyr y nos o Kerala cuisine i chi. Fe’i gelwir yn bonda banana melys. Er bod bondas yn sbeislyd a hallt yn bennaf, mae gan y bonda banana hwn awgrym bach o felyster ac eto mae’n mynd yn wych gyda phaned gyda’r nos. Cliciwch yma am y rysáit banana bonda.

Cyw iâr sbeislyd arddull Kerala

Mae’n rhaid eich bod chi i gyd wedi rhoi cynnig ar y rysáit cyw iâr chili Indochinese poblogaidd. Mae’r chili hwn yn arddull Kerala yr un mor flasus. Fe’i gwneir gyda llawer o sbeisys desi fel tyrmerig, powdr cwmin, pupur du, garam masala a mwy. Cliciwch yma am y rysáit llawn.

Pappa Vada

Papad yw un o’r byrbrydau hwyraf a chyflymaf yn y nos. Crensiog, hawdd a hollol flasus, mae’r rysáit papad arddull Kerala hwn gyda blasau tsilis coch a sesame du yn bleser i’w flasu. Ydych chi’n pendroni sut i wneud hynny? Dewch o hyd i’r rysáit pappada vada yma.

sglodion banana

Sut allwn ni anghofio sglodion banana wrth restru byrbrydau arddull Kerala? Mae’n amhosib! Mae’r sglodion banana ffrio poblogaidd hyn mewn olew cnau coco yn fyrbryd perffaith i’w fwyta wrth fwynhau’r tywydd a’r glaw. Dewch o hyd i’r rysáit llawn ar gyfer sglodion llyriad yma.

Cyw iâr arddull Kerala 65

Mae hwn yn wir yn wledd hudolus i’r blagur blas. Dyma’r math o saig a all roi eich ceg ar dân. Felly rhowch y gorau i’r cyw iâr wedi’i ffrio arferol a rhowch gynnig ar y rysáit Cyw Iâr Fiery 65 hwn. Mae siytni mintys yn ddysgl ochr berffaith ar gyfer y danteithfwyd hwn. Cliciwch yma am y rysáit llawn ar gyfer Pollo 65.

o403po2o

Nawr yw’r amser i roi cynnig ar bob un o’r ryseitiau hyn a dweud wrthym am eich profiad yn yr adran sylwadau isod. Monsŵn hapus pawb!

Leave a Comment

Your email address will not be published.