Mousse sy’n creu atgofion – The Fort Morgan Times

(Culinary.net) Mae rhai o atgofion gorau bywyd yn aros gyda chi am byth wrth i chi eu hailchwarae drosodd a throsodd yn eich pen a’ch gwenu, gan feddwl yn annwyl am yr eiliadau hynny.

Mae llawer o’r atgofion melys hyn yn canolbwyntio ar chwerthin, sgwrs dda, a bwyd blasus anorchfygol. Gall digwyddiadau teuluol fel cawodydd priodas neu Sul y Mamau, neu ddiwrnod cyntaf y gwanwyn ar ôl gaeaf caled, fod yn resymau i ddathlu a mwynhau rhywbeth allan o’r cyffredin.

Gall y mousse siocled breuddwydiol hwn wneud yr atgofion arbennig hynny ychydig yn fwy melys. Mae’n gyfoethog, decadent, ac yn llawn blas siocled blasus. Gyda hufen chwipio a siocled wedi’i gratio ar ei ben, mae’n ychwanegiad perffaith at bron unrhyw achlysur arbennig.

Mae’n gweithio fel pwdin ar ôl pryd o fwyd neu dim ond fel danteithion arbennig. Gellir ei weini mewn digwyddiad mawr neu dim ond ar brynhawn dydd Sul gartref.

I ddechrau, ychwanegwch siocled, malws melys, a hufen trwm i bowlen gymysgu. Microdon nes toddi, tua 2 funud. Gadewch i oeri am 1 awr.

Arllwyswch hufen trwm ychwanegol i mewn i gymysgydd a’i guro nes bod brigau meddal yn ffurfio. Cymerwch 1/2 cwpan o hufen chwipio a’i roi yn yr oergell yn ddiweddarach.

Plygwch hanner y cymysgedd hufen meddal wedi’i chwipio i’r siocled wedi’i oeri. Ar ôl ei gyfuno, ychwanegwch weddill yr hufen chwipio.

Arllwyswch y mousse i bowlenni gweini neu ramekins a’i roi yn yr oergell o leiaf 2 awr. Unwaith y bydd wedi oeri, ychwanegwch y topins neu hufen chwipio wedi’i gadw a siocled wedi’i gratio, os dymunir.

Mae’n hawdd ac mae angen ychydig iawn o gynhwysion, ac mae’r canlyniadau’n rhywbeth llyfn, cyfoethog a blasus.

Bydd eich synnwyr o flas yn mynd â chi yn ôl i’r lle hapus hwnnw ar ôl i chi gael tamaid bach. Cofroddion yw rhai o’r anrhegion gorau y gallwch eu cadw am byth.

Dewch o hyd i ragor o ryseitiau melys yn Culinary.net.

Gwyliwch y fideo i weld sut i wneud y rysáit hwn!

Mousse Siocled Breuddwydiol

Gwasanaethu: 4-8

  • 8 owns o siocled chwerwfelys, wedi’i dorri, ynghyd â sglodion siocled (dewisol)
  • 40 malws melys mawr
  • 2 1/4 cwpan hufen trwm, wedi’i rannu
  1. Mewn powlen fawr, cyfunwch siocled wedi’i dorri, malws melys, a 1/2 cwpan hufen trwm. Microdon 2 funud yn uwch neu nes bod malws melys wedi toddi. Gadewch i’r gymysgedd oeri am 1 awr.
  2. Gan ddefnyddio cymysgydd, curwch 1 3/4 cwpan o hufen trwm nes bod brigau meddal yn ffurfio. Cadw a rhoi 1/2 cwpan o hufen chwipio yn yr oergell ar gyfer topio.
  3. Yn y cymysgedd siocled wedi’i oeri, ychwanegwch 2 gwpan o hufen chwipio nes ei fod wedi’i gyfuno. Ychwanegwch weddill yr hufen chwipio a’i gymysgu nes ei fod wedi’i gyfuno.
  4. Mousse llwy mewn mowldiau. Rhowch yn yr oergell o leiaf 2 awr.
  5. I weini, rhowch 1/2 cwpan o hufen chwipio ar ei ben a thaenwch siocled wedi’i gratio, os dymunir.

FFYNHONNELL:Coginio.net

Leave a Comment

Your email address will not be published.