Mousses mint siocled

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cal./Gwasanaeth.:
310

Yn:

6

Amser paratoi:

0

oriau

ugain

munudau

Amser i goginio:

0

oriau

5

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

25

munudau

3


taflenni gelatin dail gradd platinwm, rydym yn defnyddio Dr Oetker

150 gram

siocled tywyll, wedi’i dorri’n fras

4 llwy fwrdd

melysydd powdr, rydym yn defnyddio Canderel

100 gram

Iogwrt Groegaidd 0% braster

Mae cwpl o ddiferion o dyfyniad mintys pupur, tua 1/8 llwy de, rydym yn defnyddio Dr Oetker

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

 1. Mewn sosban fach, socian y gelatin mewn 100 ml o ddŵr oer am 5 munud. Yn y cyfamser, toddwch y siocled mewn powlen gwrth-wres wedi’i gosod dros sosban o ddŵr sy’n mudferwi. Rhowch y bowlen o’r neilltu i oeri, nes bod angen.
 2. Cynhesu’r badell gelatin, gan droi, nes bod y gelatin yn hydoddi. Gosodwch y sosban o’r neilltu i oeri am ychydig funudau. Mewn powlen ganolig, gan ddefnyddio cymysgydd llaw trydan, curwch y gwynwy nes bod brigau anystwyth yn ffurfio. Ychwanegwch 2 lwy fwrdd o felysydd yn raddol, gan guro eto nes bod brigau anystwyth yn ffurfio.
 3. Mewn powlen ganolig ar wahân, gan ddefnyddio cymysgydd llaw trydan, curwch yr hufen nes ei fod yn dal ei siâp. Ychwanegu’r 2 lwy fwrdd sy’n weddill fel melysydd, cymysgedd gelatin, mintys a’i guro nes ei fod wedi’i gymysgu. Gan ddefnyddio llwy fetel fawr, ychwanegwch y siocled wedi’i oeri, ac yna’r gwynwy, gan ofalu cadw cymaint o aer i mewn â phosib.
 4. Rhannwch rhwng 6 gwydraid neu bowlen fach ac oeri nes eu bod wedi setio, o leiaf 1 awr (hyd at 48 awr). Mynychu.

* Cynghorir menywod beichiog, babanod a’r henoed i fwyta wyau amrwd dim ond os oes ganddynt Sêl y Llew Prydeinig.

Ewch ymlaen
Paratowch ac oerwch y mousses hyd at 2 ddiwrnod ymlaen llaw.

Gan mousse:

 • Calorïau: 310
 • Protein: 5g
 • Cyfanswm braster: 25g
 • dirlawn: 15g
 • Carbohydradau: 16g
 • Cyfanswm y siwgrau: 16g
 • Ffibr: 0g

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.