Mynd â grilio haf i uchelfannau newydd gyda llysieuyn amlbwrpas | Newyddion, Chwaraeon, Swyddi

NODWEDDION TEULU’R LLUN Mae darn o datws melys wedi’i amgylchynu gan goleslo porffor a dresin hadau pabi yn cael ei dynnu mewn powlen.

Nodweddion Teuluol: Mae blas ffres hoff fwydydd oddi ar y gril yn gwneud coginio yn yr haf yn ddifyrrwch gwerthfawr i deuluoedd ledled y wlad. Gallwch chi wneud atgofion newydd yn y barbeciws iard gefn hynny eleni trwy gadw mewn cof nad yw grilio yn ymwneud â byrgyrs a stêcs wedi’u llosgi yn unig – gall llysiau wedi’u grilio blasus fod yr un mor bleserus.

Yn faethlon ac yn llawn gwrthocsidyddion, mae tatws melys yn ddewis perffaith ar gyfer ryseitiau haf gan eu bod yn hawdd eu rhostio mewn rysáit fel Red Coleslaw a Sweet Potato Wedge gyda Dresin Hadau Pabi. Yn galonnog ond eto’n ysgafn ar gyfer pryd blasus, mae’r salad hwn yn ddiymdrech o syml, yn cyfuno bresych piws crensiog, tomato llawn sudd, caws feta melfedaidd a dresin hadau pabi o amgylch darnau tatws melys fel seren y sioe.

Gyda bron i 70% o datws melys y genedl yn cael eu cynhyrchu yng Ngogledd Carolina, y wladwriaeth yw cynhyrchydd mwyaf y genedl o lysiau trwy gydol y flwyddyn sy’n berffaith ar gyfer grilio ar y dyddiau poeth hynny o haf. Fel superfood amlbwrpas, mae eu gwerth maethol cyfoethog a rhwyddineb defnydd mewn amrywiaeth o seigiau yn eu gwneud yn gynhwysyn delfrydol mewn ryseitiau sy’n amrywio o frecwastau a saladau i bowlenni protein, tacos a mwy.

Yn ogystal â choginio ar y gril clasurol, gellir grilio tatws melys hefyd. Trwy Fedi 30, gallwch fynd i mewn i Blazin ‘Blackstone Sweepstakes Comisiwn Tatws Melys Gogledd Carolina i ennill un o 14 pecyn gwobrau, gan gynnwys y wobr fawr: XL Culinary Pro 28-modfedd gyda Rangetop Bundle. ymuno â phartner “tai stêc” trwy rannu llun o’ch hoff rysáit tatws melys ac annog ffrindiau, teulu a dilynwyr ar-lein i wneud yr un peth.

Dysgwch sut i gymryd rhan yn y rhoddion a dewch o hyd i ragor o wybodaeth yn ncsweetpotatoes.com.

Salad Lletem Tatws Melys a Bresych Coch gyda

dresin hadau pabi

Rysáit trwy garedigrwydd Comisiwn Tatws Melys Gogledd Carolina

Gwasanaeth: 4

2 Tatws melys Gogledd Carolina

1/2 pen o bresych porffor

1 llwy fwrdd o olew olewydd

halen i flasu

pupur i flasu

6 llwy fwrdd o dresin hadau pabi, wedi’i rannu

1 llwy fwrdd persli wedi’i dorri

2 gwpan o domatos grawnwin, wedi’u torri’n hanner

3 llwy fwrdd caws feta, crymbl

Cyfarwyddiadau: Cynheswch y gril ymlaen llaw i 400 F.

Sgwriwch a golchwch y tatws melys. Torrwch bob un yn chwe segment. (Os yw’r tatws melys yn hir, ystyriwch dorri’r lletemau yn eu hanner.) Berwch y tatws melys am 5 munud, draeniwch ac oerwch am 5 munud.

Rhwygwch y bresych yn dafelli tenau.

Taflwch y tatws melys gydag olew olewydd a halen a phupur i flasu.

Rhowch y darnau tatws melys ar y gril yn berpendicwlar i’r gratiau dros wres uniongyrchol; grilio tua 3 munud yr ochr, neu nes ei fod yn grimp-dyner gyda marciau gril ar bob ochr. Tynnwch o’r gril a’i gadw.

Mewn bag ziplock neu bowlen fawr, taflu’r bresych gyda 4 llwy fwrdd o dresin hadau pabi nes ei fod wedi’i orchuddio. Ychwanegu persli a thomatos; ysgwyd.

I’w weini, rhowch y darnau tatws melys ar wely o fresych wedi’i drin a thaenu gweddillion yr hadau pabi sy’n weddill, yna ysgeintiwch gaws.

Gweinwch yn gynnes neu’n oer.

Newyddion diweddaraf heddiw a mwy yn eich mewnflwch

Leave a Comment

Your email address will not be published.