Ni allai penblwydd MS Dhonis yn 41 oed fod yn felysach; Gwylio fideo

Penblwydd hapus, MS Dhoni. Mae ffefryn pawb “Captain Cool” yn troi’n 41 oed. A daw dymuniadau o bob cwr o’r byd am y teimlad o griced. Wel, yng nghanol hyn, daeth fideo o barti pen-blwydd hanner nos Dhoni i’r wyneb ar-lein. Cwrteisi: Ei wraig Sakshi Dhoni, wrth gwrs. Yn sefyll yn erbyn yr addurn a oedd yn darllen, “Pen-blwydd Hapus, Mahi,” gwelir y cyn-gricedwr Indiaidd yn torri cacen ffrwythau wedi’i gosod o’i flaen. Wel, nid hon oedd yr unig gacen ar y bwrdd. Gosodwyd cacen siocled deulawr hefyd, ynghyd â chriw o ddanteithion melys. Trwy gydol y clip, ysgrifennodd Sakshi, “Pen-blwydd hapus.”

(Darllenwch hefyd: Mae Ziva Dhoni yn dewis llysiau i ginio – dyfalwch beth sydd yn ei bwced)

Gwylio fideo:

Ar ei Straeon Instagram, rhannodd gipolwg o Mahi gyda’i holl ffrindiau, a fynychodd ei pharti pen-blwydd ffansi.

Byddech yn cytuno bod y fideo Sakshi Dhoni sgrechian cariad. Ac, a wnaethom ni sôn am ein hoffter o gacennau? Mae dathliad pen-blwydd MS Dhoni wedi sbarduno ein dant melys. Er bod archebu cacennau yn ymddangos fel ffordd hawdd allan, beth am eu pobi gartref gyda llawer o gariad? Os ydych chi’n meddwl ei bod hi’n dasg anodd i’w chyflawni, rydyn ni wedi llunio rhai ryseitiau cacennau hawdd i chi. Edrychwch:

(Darllenwch hefyd: Mae MS Dhoni yn blasu mefus ffres o’i fferm ac yn edrych fel hapusrwydd pur)

1 .Cacen ffrwythau

Mae’r gacen wedi’i lwytho â phîn-afal, afalau, eirin, ciwi, pitahaya a ffrwythau tymhorol eraill yn bleser. Yn union fel MS Dhoni, os ydych chi’n ffan o gacen ffrwythau ffres, dyma’r camau i’w bobi gartref.

dwy.Cacen siocled

Ni all neb wrthod sleisen o gacen gooey siocled gyda haenen hael o siocled ar ei phen. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n cyfaddawdu ar gynnwys siocled y gacen. Gweler y rysáit yma:

3.Cacen mango heb wy

Mae tymor mango yn gofyn am fwyta’r ffrwythau yn eu tymor heb deimlo’n euog. Yn ogystal â’u bwyta’n amrwd, rhowch nhw i mewn i’ch diodydd a’ch saladau. Wel, cacen hefyd. I gariad mango, dim byd gwell na chacen mango flasus.

Pedwar.Teisen gaws Efrog Newydd

Tra bod cacen lawn yn meddiannu’r ganolfan, gallwch chi osod danteithion melys eraill ar yr ochrau i wneud i’r lledaeniad edrych yn ddeniadol. Gall cacennau caws fod yn opsiwn gwych. Mae gan Gacen Gaws Efrog Newydd sylfaen cwci ac mae wedi’i lwytho â chaws hufen â blas fanila. Dewis perffaith ar gyfer dathliadau pen-blwydd.

5.cacen frechdan

Pryd blasus arall a all fynd gyda’r gacen ben-blwydd. Wedi’u gwneud â bara, mae’r cacennau hyn yn hynod flasus ac yn hawdd i’w pobi. Ychwanegwch ychydig o ffrwythau i ychwanegu blas a lliw i’r ddysgl. Dyma’r presgripsiwn.

Gan ddymuno penblwydd hapus iawn i’n capten anhygoel, MS Dhoni.

Leave a Comment

Your email address will not be published.