Ni fu coginio erioed yn well: Adolygiad NAU

Mae ffa yn wir yn ffrwyth hudolus, am lawer mwy o resymau nag y mae’r hwiangerdd yn ei gyfleu. Nid yn unig y maent yn gyfoethog mewn protein llysiau, ffibr, fitaminau B, haearn, asid ffolig, calsiwm, potasiwm, ffosfforws, a sinc, ond maent hefyd yn isel mewn braster. Hynny yw, yn wahanol i gig, rydych chi’n cael y maetholion a’r protein sydd eu hangen arnoch chi heb yr holl galorïau. Hefyd, mae yna GYNT o wahanol ffa i ddewis ohonynt, a hyd yn oed mwy o ffyrdd i’w paratoi!

O fyrbrydau a dipiau i brydau a Phwdinau (?!), ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Bwyta Ffa, dyma bum rysáit hawdd a gwir sydd wedi’u gwneud gyda phum math gwahanol o ffa sy’n siŵr o syfrdanu eich blasbwyntiau a rhai eich cariad. gwesteion. .

Gan ddynwared Dip Ffa Fried tun am ffracsiwn o’r pris (a halen), mae’r rysáit hwn yn caniatáu’r hyblygrwydd i chi fynd mor sbeislyd (neu beidio) ag y dymunwch trwy ychwanegu mwy (neu lai) o jalapenos. P’un ai wedi’i orchuddio â burrito neu wedi’i weini â sglodion tortilla fel blas, dyma’r dip ffa perffaith ar gyfer unrhyw achlysur. Ar gyfer saws fegan, sicrhewch eich bod yn cael ffa wedi’u ffrio llysieuol (wedi’u gwneud heb lard).

AWGRYM PROFFESIYNOL: Gwnewch swp mawr a throwch yr un ychwanegol yn y rhewgell! Cyn belled â bod y cynhwysydd y mae ynddo wedi’i selio’n iawn, bydd yn cadw am fisoedd. Felly y tro nesaf y byddwch chi mewn pinsied ynglŷn â beth i ddod i noson gêm eich ffrind, dadmerwch y saws yn y microdon a’r voila!

Ydych chi’n mynd i potluck? Mae’r salad ffa hwn wedi’ch gorchuddio. Boed yn cael ei weini fel ochr neu flas, mae’n ysgafn, yn iach, ac yn berffaith ar gyfer yr haf!

AWGRYM PROFFESIYNOL: Taflwch jalapeños amrwd wedi’u deisio i mewn os ydych chi am godi’r lefel sbeis ychydig!

hwmws

Gweinwch y hwmws hwn gydag ychydig o giwcymbr wedi’i sleisio, moron babi, a sglodion pita ac mae gennych chi sbred blasus ac iach y mae pawb yn siŵr o’i lyncu.

AWGRYM PROFFESIYNOL: Unwaith y bydd gennych sylfaen gyffredinol yr hwmws, gallwch gymysgu amrywiaeth o gynhwysion i gael blas hollol wahanol (ond yr un mor flasus), gan gynnwys pupurau coch wedi’u rhostio, cilantro, artisiogau, basil, neu garlleg wedi’i rostio – mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd!

enchiladas ffa du

Mewn gwirionedd nid oes llawer o brydau mwy boddhaol nag enchiladas. Mae’r rhain yn hynod hawdd a blasus, ac fel bonws, maen nhw’n gwneud bwyd dros ben gwych!

AWGRYM PROFFESIYNOL: Ar gyfer enchiladas sy’n seiliedig ar blanhigion, rhodder cymysgedd Daiya o 4 caws arddull Mecsicanaidd a hufen sur fegan ar ei ben.

powlen o does cwci

Os ydych chi’n mynd i oryfed mewn toes cwci, mae’r rysáit hwn yn eich galluogi i fodloni’ch dant melys tra’n osgoi’r risg o salmonela. Bydd y pwdin ffa blasus a lled-iach hwn yn eich cadw chi (a’r plant, os penderfynwch rannu) yn hapus.

AWGRYM PROFFESIYNOL: Dewiswch ffa glas tywyll yn lle ffacbys am y cysondeb mwyaf hufennog. Os mai gwygbys yw eich unig opsiwn, tynnwch y crwyn o’ch ffa tun trwy eu hychwanegu at bot o ddŵr berw ynghyd â llwy de o soda pobi. Ar ôl coginio ar y stôf am 20 munud, dylai’r croen allanol ddod i ffwrdd yn hawdd a bydd y ffa yn hynod feddal. Nawr rydych chi’n barod i wneud toes cwci (hufen ychwanegol)!

Leave a Comment

Your email address will not be published.