Ni fu erioed mor hawdd a blasus ymgorffori ffibr yn eich diet â Quaker Oats.

Mae Luis Manzano a Solenn Heussaff yn paratoi prydau ffibr uchel yn y Quaker Kitchen Cook-Off

Nodyn i’r Golygydd: Noddir y datganiad hwn i’r wasg gan y Crynwr a’i drin gan BrandRap, cangen gwerthu a marchnata Rappler. Nid oedd unrhyw aelod o’r tîm golygyddol a newyddion yn gysylltiedig â chyhoeddi’r erthygl hon.

Dywedwyd bod yr hyn rydych chi’n ei fwyta nid yn unig yn adlewyrchu sut rydych chi’n edrych ond hefyd sut rydych chi’n teimlo. Un ffordd o gynyddu buddion iechyd eich diet yw hud ffibr, a geir yn gyffredin mewn ffrwythau, llysiau, grawnfwydydd, blawd ceirch a ffa.

Fodd bynnag, mae astudiaeth wedi dangos bod Ffilipiniaid mewn gwirionedd yn bwyta llai na 50% o’u gofyniad ffibr dyddiol, sy’n golygu efallai na fydd eu diet presennol yn ddigon.

Yn ôl Cymdeithas Maethegwyr-Deietegwyr Philippine, Inc. (PSND), mae astudiaeth o oedolion Ffilipinaidd sy’n gweithio yn dangos mai dim ond bron i 8 gram o ffibr y dydd yr adroddwyd eu bod yn cael eu bwyta ar gyfartaledd. “Mae hyn yn bell o’r cymeriant maethol a argymhellir (RNI) o 20 i 25 gram,” meddai Jake Brandon Andal, maethegydd a dietegydd cofrestredig ar gyfer PSND.

Mae’r cymeriant ffibr isel hwn yn golygu bod Filipinos yn colli allan ar faetholyn pwysig sy’n cynorthwyo treuliad, yn atal rhwymedd, ac yn cynnal iechyd treulio da. Mae hefyd yn helpu i reoli pwysau ac yn lleihau’r risg o glefyd y galon.

Dros y blynyddoedd, mae Quaker Oats, y brand ceirch #1, wedi cyflwyno llawer o gynhyrchion ffibr uchel i helpu Ffilipiniaid i gael diet mwy cytbwys.

Dangoswyd bod gan flawd ceirch 7 gwaith yn fwy o ffibr fesul 100g o weini o’i gymharu â reis gwyn grawn hir, gan helpu i fodloni’r cymeriant ffibr a argymhellir sydd ei angen ar ein cyrff bob dydd.

Nawr, mae Quaker Oats unwaith eto yn cyflwyno ryseitiau newydd ac arloesol i annog Ffilipiniaid i wneud ffibr yn stwffwl dyddiol yn eu diet trwy ddefnyddio blawd ceirch mewn prydau brecwast, cinio, a hyd yn oed danteithion a phwdinau.

Y frwydr am y danteithion iach gorau

Yn ddiweddar, cynhaliodd Quaker Oats y Quaker Kitchen Cook-Off a oedd yn cynnwys llysgenhadon brand Luis Manzano a Solenn Heussaff yn herio ei gilydd i baratoi ryseitiau hawdd eu gwneud, blasus a maethlon gan ddefnyddio Quaker Oats.

Yn ystod y digwyddiad, a ddarlledwyd hefyd ar dudalen Facebook Quaker Philippines, rhannodd y ddau gariad iechyd eu pwdinau blasus a ffrwythus, fel y Rainbow Superfloat, cacen gaws banana carameledig heb bobi, a sherbet cartref.

Gwnaeth Luis a Solenn y ryseitiau hwyliog hyn gyda Quaker Oats ac, ynghyd â maethegwyr arbenigol, fe wnaethant hefyd rannu eu hawgrymiadau ar gyfer cynyddu ffibr yn eich diet a chynnal ffordd iach o fyw heb dorri’r melysion yn gyfan gwbl.

“Rwyf wrth fy modd â cheirch Crynwyr ac maent wedi bod yn stwffwl yng nghegin cartref Manzano ers pan oeddwn yn ifanc. Fy hoff rysáit i wneud yn bendant yw Overnight Oats oherwydd mae’n gyflym ac yn hawdd, ond rydw i wedi bod yn gwella fy sgiliau coginio yn ddiweddar! Felly nawr mae’r rysáit Rainbow Superfloat yn ffefryn newydd. Mae’n opsiwn gwych os ydych chi awydd brecwast neu bwdin mwy ffrwythus a lliwgar sydd hefyd yn iach, yn ysgafn ac yn adfywiol!” Rhannodd Luis yn ystod y rhaglen.

“Mae’n ddiddorol iawn faint o brydau iach y gallwch chi eu gwneud gyda cheirch fel y prif gynhwysyn!” Meddai Solen. “Er bod ffynonellau eraill o ffibr, Quaker Oats yw fy newis gan ei fod yn cynnwys 7 gwaith yn fwy o ffibr* ac mae mor amlbwrpas. Gallwch ei ddefnyddio ym mhob pryd bwyd, ar gyfer prydau melys a sawrus, fel sherbet cartref, cacennau caws heb bobi, a mwy!

Gyda’r ryseitiau ffibr uchel hyn, gall danteithion yn bendant aros yn felys ac yn flasus wrth fod yn iach ac yn dda i’ch corff. Mwynhewch flasau mwy sawrus heb aberthu eich diet a chynhyrfu eich treuliad gyda Quaker Oats.

Rhowch gynnig ar unrhyw un o’r ryseitiau hyn a thagiwch @quakeroatsph pan fyddwch chi’n rhannu’ch # eich hunCrynwr7xMoreFiber creadigaethau!

fflôt enfys super

Rysáit ar gyfer 2 wydr neu jar

Cynhwysion:
 • ¼ cwpan Ceirch wedi’i rolio gan y Crynwyr
 • 250 g neu 2 bot o iogwrt (0% braster neu unrhyw fath arall o iogwrt)
 • 3-4 llwy fwrdd o siwgr cnau coco
 • 2 ffrwyth calamansi (ar gyfer y croen)
 • 1 ciwi
 • 1 mango
 • 1⁄2 pîn-afal
 • 1/4 o ffrwythau draig binc
 • ¼ cwpan mefus
 • ¼ cwpan llus ffres neu wedi’u rhewi (¼ cwpan)

Nodyn: Gellir amnewid pob ffrwyth yn seiliedig ar eich hoffter melyster, cyn belled â’i fod yn ffrwythau lliwgar i greu’r effaith enfys honno!

Paratowch y sylfaen iogwrt calamansi:
 • Cymysgwch yr iogwrt, siwgr cnau coco a chroen calamansi. (Awgrymiadau: I dynnu croen y sitrws, gallwch ddefnyddio grater caws!)
Paratowch y ffrwythau:
 • Golchwch yr holl ffrwythau, yna pliciwch a thorrwch ffrwythau’r ddraig, pîn-afal, ciwi a mango yn giwbiau 2 cm.
 • Torrwch y mefus yn ddau. Ar gyfer llus, cadwch nhw’n gyfan.
 • Cadwch bob ffrwyth mewn cynhwysydd ar wahân.
Cydosod y pwdin:
 • Yn gyntaf, rhowch lwy dros yr iogwrt calamansi ac ychwanegwch haenen hael o Ceirch Rholio Crynwyr.
 • Ychwanegwch haenau lluosog o ffrwythau i greu effaith yr enfys.
 • Rhowch ef yn yr oergell a’i weini’n oer!

Dim Pobi Cacen Gaws Banana Carameledig

Mae’r rysáit yn gwneud un cacen 7″.

Cynhwysion:

crwst ceirch

 • 1 cwpan o geirch wedi’i rolio gan Grynwr wedi’i falu
 • ¼ cwpan siwgr brown golau
 • ¼ cwpan margarîn
 • 2 lwy fwrdd o flawd pob pwrpas
 • 1 pinsiad o halen

bananas carameleiddio

 • 2 bananas melys
 • 3 llwy fwrdd o siwgr brown ysgafn
 • 2 lwy fwrdd o fargarîn

toes caws hufen

 • 2 gwpan o gaws hufen
 • 1 can o laeth cyddwys
 • ¼ cwpan sudd lemon ffres
 • 1 llwy o fanila

Nodyn: Gallwch hefyd addurno’ch cacen gaws gydag aeron, ffrwythau, neu hyd yn oed sglodion siocled!

Gwnewch y bananas wedi’u carameleiddio:
 • Mewn pot, arllwyswch y siwgr brown ysgafn a’i garameleiddio.
 • Gan ddefnyddio fforc, stwnsiwch y bananas.
 • Ychwanegwch y bananas i’r caramel brown golau ac ychwanegwch y margarîn.
 • Coginiwch ef nes bod y caramel yn hydoddi’n dda yn y bananas stwnsh.
 • Cadwch nhw yn yr oergell.
Gwnewch y gramen blawd ceirch:
 • Mewn powlen, cymysgwch yr holl gynhwysion ynghyd â’r margarîn wedi’i doddi.
 • crwst llwy i mewn i badell 7 modfedd (gwaelod yn unig)
  * Opsiwn: os nad oes gennych gylch crwst, gallwch ddefnyddio gwydr, hambwrdd alwminiwm neu fowld
 • Oerwch am o leiaf awr cyn ychwanegu’r llenwad.
Gwnewch y cytew caws hufen:
 • Gwasgwch y lemwn i gael sudd lemwn ffres
 • Mewn powlen, cymysgwch yr holl gynhwysion nes eu bod yn llyfn ac yn rhydd o lwmp.
 • Arllwyswch y cymysgedd hwn dros eich crwst blawd ceirch a’i oeri am o leiaf 5 awr.
 • Gyda llwy, taenwch y Jam Banana Carameledig.
 • Addurnwch gyda blawd ceirch a bananas ffres. Yn yr un modd, gallwch chi addurno’ch cacen gaws gydag aeron neu ffrwythau neu hyd yn oed sglodion siocled.

Sorbets Cartref

Rysáit ar gyfer 4 ffyn sherbet

Cynhwysion:
 • ½ cwpan Ceirch Rholio Crynwyr
 • 1.5 cwpan iogwrt neu hufen ysgafn
 • 1/3 cwpan siwgr brown golau
 • 75g eirin gwlanog tun
 • Dewisol: 1 llwy de o sinamon

Nodyn: Gall pob ffrwyth fod yn ffres / tun / wedi’i rewi

Gwnewch y sherbets:
 • Gan ddefnyddio llwy a sosban, toddwch y siwgr brown i’r hufen neu’r iogwrt (am fersiwn ysgafnach). Ei osod o’r neilltu.
 • Golchwch, croenwch a thorrwch y ffrwythau’n ddarnau mawr.
 • Ychwanegwch ffrwythau a blawd ceirch i’r cymysgedd melys a’i arllwys yn ofalus i’r mowldiau sherbet.
 • Storiwch ef yn y rhewgell am o leiaf 24 awr.
 • Tynnwch y sorbets o’r mowld a’u gweini wedi’u rhewi!

Ewch i https://linky.ph/quakeroatsph am ragor o wybodaeth am ryseitiau a digwyddiadau sydd i ddod. – rappler.com

* Fesul 100g vs reis gwyn grawn hir

Leave a Comment

Your email address will not be published.