Nid dim ond slushies! 10 diodydd wedi eu rhewi demtasiwn a llwyrymwrthod : o gwpan mefus i vice miami | Bwyd

TMae eich penwythnos yn siŵr o fod yn hynod annifyr i bawb yn y DU. Bydd y gwres yn crasboeth a di-ildio, a byddwn ni i gyd yn edrych i oeri mewn unrhyw ffordd y gallwn. Ni fydd diodydd tymheredd ystafell bellach yn ddigon. Mae’n rhaid inni fynd o ddifrif, ac mae hynny’n golygu torri allan yr amrywiaeth wedi’i rewi. Fodd bynnag, mae slushies a brynir mewn siop yn aml yn fflwroleuol, yn llawn cemegau, ac yn hynod annymunol. Yn lle hynny, gadewch i ni wneud ein rhai ein hunain. Isod, fe welwch 10 o ddiodydd oedolion rhewedig di-alcohol soffistigedig ac adfywiol i’ch helpu chi trwy’r ychydig ddyddiau nesaf. Boed i Dduw drugarhau wrth ein heneidiau.

Piser o goblet mefus. Ffotograff: Dan Matthews/The Guardian

cwpan mefus

Bedair blynedd yn ôl, daeth y papur newydd hwn â chwe awdur bwyd ynghyd a’u holi am eu hoff ddiodydd meddal. Maent i gyd yn werth rhoi cynnig arnynt, ond at ddibenion y rhestr hon, byddaf yn canolbwyntio ar Ergyd Mefus Hugh Fearnley-Whittingstall. Gallwch chi ei wneud mewn eiliadau: gwasgu tri oren a lemwn a hanner, a chymysgu gyda thri llond llaw o fefus a chymaint o giwbiau iâ ag y gallwch. Mae’r ddiod sy’n deillio o hyn nid yn unig yn felys ond yn hardd i edrych arno. Dychmygwch edrych ar hwn mewn jar wedi’i lenwi ag anwedd. Sut allech chi ddim?

granita sitrws

Bydd llawer o ryseitiau slushie yn gofyn ichi baratoi gwaelod y ddiod cyn ei gymysgu â rhew. Mae Citrus Granita gan Rachel Gurjar, ar y llaw arall, yn gwneud rhywbeth ychydig yn glyfar gyda’r cynhwysion. Mae’r cydrannau sitrws (orennau a lemonau) yn cael eu plicio, eu sleisio ac yna eu rhewi. A dyma sy’n cymysgu. Yn sicr, mae angen rhai ciwbiau iâ arnoch i’w swmpio, ond mae’r ddiod sy’n deillio o hynny, wedi’i melysu â surop masarn ond wedi’i gymhlethu â halen a phupur cayenne, i’r gwrthwyneb yn union i Tango Ice Blast.

Ychwanegwch chili os oes angen - margarita gwyryf.
Ychwanegwch chili os oes angen…margarita gwyryf. Llun: Oksana Bratanova/Alamy

Forwyn wedi Rhewi Jalapeno Margarita

Tra’n bod ni’n siarad am ddiodydd cymhleth, dewch i ni ddod â jalapeno margarita forwyn wedi’i rewi Savour the Flavour i chi. Heb tequila, mae gan y ddiod hon lawer o galch, gan ei fod yn defnyddio leim cyfan, sudd leim, a lemonêd, ond mae’r rhan hwyliog yn y pupurau jalapeno sy’n cael eu sleisio a’u troi ar yr eiliad olaf. A ddylech chi fwyta pupur chili ar benwythnos poethaf y flwyddyn? Mae’n debyg nad? Ti eisiau? Hei, mae hynny i fyny i chi. Dydw i ddim yn dad i chi.

mary forwyn wedi rhewi

Ar y llaw arall, os ydych chi eisiau rhoi cynnig ar rywbeth sbeislyd ac oer ar yr un pryd, efallai y bydd Forwyn Fair Frozen Good Keeping yn berffaith i chi. Taflwch rai ciwbiau iâ gyda sudd llysiau (byddwn yn mynd gyda thomato, yn draddodiadol), rhuddygl poeth, saws Swydd Gaerwrangon, pupur, a saws poeth, a gweini. A dweud y gwir, mae gen i ormod o ofn i roi cynnig ar hyn, ond mae’n siŵr bod un ohonoch chi’n ddigon dewr i roi cynnig arni.

Granita Watermelon pefriog

granitas watermelon.
granitas watermelon. Ffotograff: vasiliybudarin/Getty Images/iStockphoto

Hyd yn hyn, bu angen ychwanegu siwgr ychwanegol at bob un o’r diodydd hyn. Os yw hynny’n rhywbeth y byddai’n well gennych ei osgoi, dylech edrych ar Fit As a Mama’s Watermelon Slush Rysáit. Ni allai hyn fod yn haws. Sleisiwch watermelon sut bynnag y dymunwch, pliciwch ychydig o fefus, yna cymysgwch â rhew a rhowch ddŵr pefriog ar ei ben. Di-siwgr. Dim surop. Hawdd.

Mwnci budr heb alcohol

Hyd yn hyn, mae pob un o’r diodydd hyn wedi’u seilio ar ffrwythau. Os oes gennych awch am gynnyrch llaeth, dyma rysáit Somewhat Simple ar gyfer mwnci budr di-alcohol. Banana, llaeth a surop siocled, wedi’i gymysgu â rhew a hufen chwipio ar ei ben. Llongyfarchiadau ar gael cyfansoddiad llawer mwy llym na fy un i mewn ton wres.

gwyryf miami vice

Os nad yw hynny’n ddigon i chi, rhowch gynnig ar The Spruce Eats virgin miami vice cocktail. Mae yna hefyd laeth, ond hefyd hufen cnau coco, sudd pîn-afal a phiwrî mefus. Mae ychwanegu’r ffrwythau yn ei wneud yn llawer mwy adfywiol nag y byddech chi’n ei gredu o’i gynhwysion eraill. Hefyd, ac rwy’n gwbl ymwybodol y bydd hyn yn diffodd llawer ohonoch, mae’r piwrî mefus yn cael ei dywallt yn olaf, gan roi golwg dwy-dôn hynod deilwng o Instagram i’r ddiod. Mae’n ddrwg gennyf.

Annwyl laethdy... tirlithriad.
Annwyl laethdy… tirlithriad. Ffotograff: bhofack2/Getty Images/iStockphoto

Llidlithriad y Forwyn

Tra ein bod ni yma, gadewch i ni fynd â’r cysyniad hwn i’w gasgliad rhesymegol gyda Virgin Slip CKKitchen. Mae hwn yn eistedd ar y ffin rhwng diod a phwdin; meddyliwch am hufen, ceirios, surop, siocled wedi’i eillio, gyda’r gydran wedi’i rewi ar ffurf hufen iâ. Yfwch ef, bwytewch ef gyda gwellt, does dim ots. Yn onest, beth bynnag sy’n mynd â chi drwy’r penwythnos.

Smwddi Mwyar Duon wedi’u Rhewi

Gan nad ydw i’n ddim mwy na thraddodiadolwr, gadewch i mi eich atgoffa mai ysgytlaeth yw’r ddiod wedi’i rhewi wreiddiol. Mae gan BBC Good Food fersiwn ffansi iawn sy’n defnyddio mwyar duon wedi’u rhewi (maen nhw eisoes yn eu tymor! Ewch allan a llenwi bwced!) ynghyd â sinsir coesyn a sudd pomgranad. Os dim byd arall, bydd yn frecwast braf braf pan fyddwch chi’n deffro ar ôl noson ddi-gwsg arall.

granita ar unwaith

Yn olaf, gadewch imi eich cyflwyno i’r slushie ymdrech isaf a grëwyd erioed. Efallai nad yw hyd yn oed yn dechnegol gymwys fel rysáit, mae’n fwy o dechneg mewn gwirionedd, ond dyma ni beth bynnag. Naw mlynedd yn ôl, cyhoeddodd Lifehacker neges yn nodi y gallwch chi wneud slushie hollol weddus trwy gael potel o unrhyw ddiod pefriog, ei ysgwyd mor galed ag y gallwch, yna ei roi yn y rhewgell ar unwaith. Pan fydd bron â rhewi (ac amseru yn allweddol yma), tynnwch ef allan a’i arllwys i mewn, a bydd y ddiod yn troi’n slushie ar unwaith o flaen eich llygaid.

Leave a Comment

Your email address will not be published.