Nid oes Angen Pobi I Wneud Y Gacen Truffl Siocled 5 Cynhwysyn Hwn

Pan fyddwch chi’n gostwng y bar, rwy’n dweud, daliwch ati i’w ostwng.

Sawl blwyddyn yn ôl, fe wnes i chwipio swp mawr o dryfflau siocled â llwch coco i’w rhannu gyda fy anwyliaid ar Ddydd San Ffolant. Cefais fy syfrdanu gan ba mor hawdd a blasus oeddent, ac ni wnaethant byth eto.

CYSYLLTIEDIG: Mae Brechdan Siocled Yn Blasu Yn union Mor Gyfforddus ag Mae’n Swnio

Pan darodd chwant dwys am yr union dryfflau hynny fi’n ddiweddar, cerddais i mewn i’r gegin gyda’r bwriad o ail-greu’r un hud. Yna cofiais am y drafferth o aros i’r siocled galedu, ond ddim yn rhy galed. Cofiais pa mor anniben yr oedd fy nwylo wedi’u gorchuddio â siocled a choco wedi mynd. A dywedais, ddim.

Efallai y gallech chi wneud y rysáit tryffl yn lle hynny, ei roi mewn padell a thorri’r cynnyrch terfynol yn sgwariau. Ar ail feddwl, gallwn i ddympio’r holl beth i gramen graham cracker a’i alw’n ddiwrnod, sef yr union beth rydw i’n ei roi ichi nawr.


Eisiau mwy o ysgrifennu gwych a ryseitiau bwyd? Tanysgrifiwch i gylchlythyr Salon Food.


Fel arfer mae gen i gramen graham cracker parod yn llechu rhywle yn fy nghegin ar gyfer pwdinau munud olaf – mae’n achubwr bywyd. Yn ffodus, meddyliodd coblynnod Keebler am hyn.

I wneud fy nghacen tryffl siocled decadent, yn syml toddi rhywfaint o fenyn, hufen, a siocled tywyll gyda’i gilydd; arllwyswch y gymysgedd i’r gragen; ei roi yn yr oergell am ryw awr; Ac rydych chi’n barod. O ddifrif, dyna ni rhwydd.

Teisen ffansi gyda dim ond 5 cynhwysyn, dim pobi a dim llanast (dwylo glân yn ddi-flewyn ar dafod)? Efallai mai hwn yw’r pwdin newydd y mae’n rhaid ei gael yn ystod yr wythnos.

***

Rysáit: Tarten Tryffl Siocled Hawdd
Ysbrydolwyd gan Ghirardelli

Cyfeiriadau

  1. Toddwch y menyn mewn sosban fach dros wres canolig.
  2. Ychwanegu’r hufen a dod ag ef i fudferwi. Ychwanegwch y sglodion siocled a’u troi nes bod popeth wedi toddi’n llwyr ac yn llyfn.
  3. Tynnwch y cymysgedd o’r gwres a’i arllwys i gramen pei.
  4. Rhowch yn yr oergell a’i oeri am o leiaf 1 awr.
  5. Cyn ei weini, chwistrellwch yn hael gyda choco trwy ridyll neu hidlydd te. Gweinwch gyda hufen chwipio, os dymunir.

nodiadau cogydd

Pan fyddaf yn dewis sglodion siocled chwerwfelys, rwyf wrth fy modd yn cyrraedd am Ghirardelli 60% Cacao.

Mwy o’n hoff ryseitiau siocled:

Mae Salon Food yn ysgrifennu am bethau rydyn ni’n meddwl y byddwch chi’n eu hoffi. Mae gan Salon bartneriaethau cyswllt, felly efallai y byddwn yn cael cyfran o’r refeniw o’ch pryniant.

Leave a Comment

Your email address will not be published.