Nid yw’r gacen Dorito cawslyd, cigog hon “ddim yn hardd iawn, ond mae’n flasus”

Mae’r rysáit “cacen Dorito hawdd” hon yn fyrbryd sawrus llawn hyped. Ond ni fydd yn ennill gwobr cyflwyno unrhyw bryd yn fuan.

Yn fath o gaserol haenog wedi’i ysbrydoli gan Fecsico, mae’r pryd blasus yn cyfuno cig eidion wedi’i falu, toes cilgant, a Doritos i wneud un cinio epig. Wrth gwrs, gallwch chi gyfnewid y cig eidion am gyw iâr, twrci neu gig wedi’i seilio ar blanhigion Beyond Meat yn seiliedig ar eich dewisiadau.

Gwyliwch wrth i In The Know’s Katie Mather flasu’r byrbryd, a pheidiwch â phoeni os ydych chi’n amheus, mae hi hefyd.

Cynhwysion:

  • Menyn wedi’i doddi

  • 1 pwys o gig eidion wedi’i falu heb lawer o fraster

  • 1 pecyn o sesnin taco

  • 1 can o does rholyn cilgant

  • 1 cwpan hufen sur

  • 1 cwpan caws jac pupur wedi’i dorri’n fân

  • 3 cwpan o Doritos wedi’u malu

Cam 1: Coginiwch y cig mewn padell. Cyfunwch gig eidion wedi’i falu a sesnin taco mewn sgilet. Dewch i fudferwi. Yna ei osod o’r neilltu.

Cam 2: Irwch ddysgl pobi gyda menyn wedi toddi. Gorchuddiwch y plât gyda’r toes cilgant i wneud y cytew cacen.

Cam 3: Ychwanegu Doritos wedi’u malu dros y gwaelod. Top gyda chig eidion wedi’i falu, caws, hufen sur, a mwy o Doritos.

Cam 4: Pobwch am 20 munud ar 400 gradd Fahrenheit.

Pan fydd wedi’i chwblhau, yn bendant nid Dorito Pie yw’r debutante harddaf wrth y bêl, ond mae hi’n llawn cymeriad.

“Mae’n edrych yn hyll iawn,” meddai Katie. “Rwy’n meddwl y byddai wedi aros yn well pe bawn wedi gwneud haenau lluosog o gaws yn lle dim ond caws yn y canol. Ond wnes i ddim darllen y rysáit, felly dyma ni.”

Cyn cymryd ei brathiad cyntaf, mae hi braidd yn amheus yn seiliedig ar ei ymddangosiad ac yn sicr yn wyliadwrus ynghylch ei beryglon posibl.

“Mae gen i fy Boliau wrth law oherwydd mae hyn yn mynd i roi llosg cylla difrifol i mi,” mae’n cellwair.

Ond mae’r Dorito Pie yn wirioneddol werth chweil er gwaethaf ei anghonfensiynol edrych… Rhoddodd Katie 8 allan o 10 solet i’r byrbryd hallt.

“Rhaid i mi gyfaddef, roedd hyn yn eithaf cŵl,” meddai. “Dim pwyntiau ar gyfer y cyflwyniad, ond roedd yn eithaf hawdd i’w wneud. Yn onest, y sesnin taco, rwy’n meddwl, sy’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf yma. Felly ar y cyfan Dorito Pie, ddim yn brydferth iawn ond yn flasus iawn.”

Y post Nid yw’r Gacen Dorito Cig Caws Hyn yn ‘Hrydferth Iawn, Ond Mae’n Delicious’ Ymddangosodd gyntaf ar In The Know.

Mwy o In The Know:

Rysáit Madarch Wystrys wedi’i Ffrïo Fegan ‘Yn Blasu’n Iawn Fel Cyw Iâr wedi’i Ffrio’

Sut mae rysáit caws wedi’i grilio ffansi TikTok yn cymharu â brechdan gaws wedi’i grilio clasurol?

Cydweithiodd YouTube Shorts â chrewyr i wneud byrbrydau unigryw y gall cefnogwyr eu hennill yn VidCon, a rhaid inni roi cynnig arnynt yn gyntaf.

‘Healthy Coke’ yw chwant diodydd newydd TikTok

Leave a Comment

Your email address will not be published.