O beli cig cyw iâr wedi’u pobi i eggplant wedi’i ffrio, 5 rysáit hawdd i’w gwneud yr wythnos hon

Mae’r tabl HEDDIW yn cael ei noddi gan Walmart. Creodd ein golygyddion y ryseitiau hyn yn annibynnol. Os prynwch y cynhwysion trwy ein dolenni, rydym yn ennill comisiwn. Dysgwch fwy am Siop HEDDIW.

Mae llawer ohonom yn ceisio torri cig eidion allan o’n diet, boed hynny am resymau iechyd, oherwydd cynnydd mewn prisiau bwyd, neu’n syml mewn ymdrech i wyrdroi pethau. A phan fydd gennych y ryseitiau cywir, fe welwch ei bod yn hynod hawdd i’w gwneud.

Os nad ydych chi’n gwybod beth i’w goginio’r wythnos hon, peidiwch ag edrych ymhellach – rydyn ni’n rhannu pum rysáit hawdd a fydd yn bodloni’ch blasbwyntiau trwy gynnwys gwahanol lysieuyn swmpus neu brotein heb lawer o fraster bob noson o’r wythnos. Nid yw cig eidion yn ddiffygiol o ran y prydau blasus hyn. Gwnewch quiche gyda chrwst disgwyliedig wedi’i wneud o sglodion Ffrengig wedi’u prynu mewn siop (mae hefyd yn rysáit gwych ar gyfer brecinio Sul y Mamau), trowch y berdysyn wedi’i rewi yn llenwad reis wedi’i ffrio, neu rhowch gynnig ar rysáit pesto pasta o 15 munud.

Cysylltiedig: Archwiliwch ddwsinau o ryseitiau y gellir eu siopa a grëwyd gan gogyddion serol TODAY Food a datblygwyr ryseitiau.

Mae’r ryseitiau hyn yn sicr o chwistrellu rhywfaint o gyffro i’ch trefn pryd o fwyd yn ystod yr wythnos. Ac oherwydd bod modd prynu’r ryseitiau hyn, gallwch hepgor y siop groser ac archebu’r cynhwysion sydd eu hangen arnoch chi trwy Walmart gyda dim ond ychydig o gliciau. (Gall aelodau Walmart+ hefyd gael dosbarthiad am ddim ar archebion $35 ac uwch.)

Beth i’w goginio wythnos yma

Aubergine Stir Fry Lauren Salkeld

Mae yna reswm bod eggplant yn lle cig mor boblogaidd mewn prydau llysieuol. Mae’n gadarn, yn flasus, ac, yn dda, yn gigog! Mae hefyd yn amsugno blasau fel sbwng, gan ei wneud yn gyfrwng perffaith ar gyfer y tro-ffrio sbeislyd hwn, sy’n cael ei wneud ag olew sesame persawrus, saws soi llawn umami, a saws hoisin melys. Gweinwch dros y reis a’r top gyda sgalwnau wedi’u sleisio a cilantro wedi’i dorri’n fân ar gyfer prif gwrs boddhaol.

Pelenni Cig Cyw Iâr Ricotta Pob gyda Broccolini gan Yasmin Fahr

Pam ddylai cig eidion mâl gael yr holl hwyl? Mae cyw iâr wedi’i falu nid yn unig yn ysgafnach ac yn fwy main, ond mae ganddo hefyd yr un blas o’i gyfuno â marshmallows ricotta, garlleg, briwsion bara, ac olew olewydd. Mae’r peli cig hyn hefyd angen llawer llai o waith nag y byddech chi’n ei feddwl, yn enwedig wrth eu pobi ochr yn ochr â brocolini tyner a darnau o lemwn llachar fel rhan o ginio un sosban cain!

Quiche Lorraine gyda Hash Brown Crust Debbie Koenig

Pwy sydd â’r amser i rolio crwst pastai, yn enwedig pan fo stwnsh brown wedi’i dorri’n fân a brynwyd gan y siop yn sylfaen mor glyfar (heb sôn am wyllt o flasus) ar gyfer y cwiche wy hwn? Nid yn unig y bydd y rysáit hwn yn mynd â’ch gêm brunch i’r lefel nesaf, ond mae quiche yn chwaraewr amlbwrpas anhygoel. Gallwch ei weini’n boeth, yn oer, neu ar dymheredd yr ystafell, a gall y teulu cyfan ei fwynhau ar gyfer brecwastau cyflym, cinio, neu hyd yn oed giniawau trwy gydol yr wythnos.

Ali Rosen Pesto Vinaigrette Pasta

Unwaith y byddwch chi wedi blasu un pesto, rydych chi wedi blasu nhw i gyd, iawn? Meddwl eto! Mae’n rhyfeddol sut y gall ychydig o gyffyrddiadau syml – yn yr achos hwn, almonau hufenog, lemwn ffres, a mymryn o fwstard tangy – droi’r sgript ar y saws clasurol. Cymysgwch â phasta byr, llydan fel rigatoni – mae’r tyllau’n wych ar gyfer dal pesto ychwanegol. Bonws: Mae’r pryd hwn yn cymryd dim ond 15 munud i’w baratoi.

Cysylltiedig:

Perdys Pupur Du Ali Rosen Reis wedi’i Ffrio

Reis wedi’i ffrio yw’r pryd munud olaf gorau y gallwch chi ei chwipio ar noson brysur yn yr wythnos. Yn enwedig gan y gallwch chi daflu reis dros ben (Arbedwch y cynwysyddion ychwanegol hynny i’w-mynd!) gyda bron unrhyw beth sydd gennych yn eich oergell. Ond mae’r fersiwn arbennig hon yn werth ei brynu. Byddwch yn troi’r cyfuniad o berdys melys wedi’u cyfoethogi â saws pysgod pupur du a’u haddurno â cilantro a gwasgfa o leim ffres.

Leave a Comment

Your email address will not be published.