O Chard a Sammie wedi’u Grilio Ffa Gwyn i Sautéed Quinoa – wyth rysáit fegan gorau’r dydd!


Ryseitiau parod, set! Dyma ein ryseitiau ffres o’r felin sydd newydd eu rhyddhau mewn un lle cyfleus! Dyma ryseitiau fegan gorau’r dydd a nawr maen nhw’n rhan o’r miloedd o ryseitiau yn ein Ap Bwyd Monster! Mae ein ryseitiau mwyaf newydd yn cynnwys brechdanau a mac a chaws, felly os ydych chi’n chwilio am rywbeth newydd a blasus, dyma’r ryseitiau sydd eu hangen arnoch chi!

Rydym hefyd yn argymell lawrlwytho’r Ap Bwyd Monster — gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau di-gig, fegan, seiliedig ar blanhigion ac alergedd i’ch helpu chi i gadw’n iach! A pheidiwch ag anghofio edrych ar ein Harchifau Tueddiadau Poeth!

1. Sammie wedi’i grilio gyda Chard a Ffa Gwyn

Chard Fegan a Sammie Ffa Gwyn wedi'i Grilio

Trwy Chard Swisaidd wedi’i Grilio a Ffa Gwyn Sammie

Mae’r Sammie Grilled hwn gyda Chard Swisaidd a Ffa Gwyn o Heather Poire yr un mor gysurus â chaws wedi’i grilio, ond yn llawn cynhwysion iach. Mae brechdan wedi’i grilio gymaint yn well nag un sydd ddim, ac mae’r greadigaeth flasus hon yn epitome o fwyd cysur yr haf wedi’i berffeithio.

2. Quinoa wedi’i dro-ffrio

Quinoa Tro Ffrio

Ffynhonnell: Quinoa Stir Fry

Rydych chi’n mynd i garu’r Lena Novak Quinoa Stir Fry hwn! Mae’n bryd mor flasus i’w fwynhau yn ystod y gwanwyn!

3. Pum Caws wedi’u Pobi Macaroni a Chaws

Pum Caws Macaroni Fegan wedi'u Pobi a Chaws

Ffynhonnell: Macaroni Caws Pum Caws wedi’u Pobi a Chaws

Mae’r mac a chaws pum caws hyn wedi’u pobi gan Joni Marie Newman yn cael eu blas cawslyd o saws sy’n llawn burum maeth, cymysgedd tebyg i ricotta o tofu, caws hufen fegan, caws fegan wedi’i rwygo, a sglodion Parmesan a chnau Ffrengig. Oes, mae yna bump! Os ydych chi’n chwilio am ddysgl gysur “cawsus” unigryw, dyma hi.

4. Salad Macaroni Ffilipinaidd

Salad Macaroni Ffilipinaidd Fegan

Ffynhonnell: Salad Macaroni Ffilipinaidd

O’i gymharu â fersiynau Eidaleg, Môr y Canoldir, a fersiynau eraill, Salad Macaroni Philippine yw’r cyfatebol melysach, mwy calonog. Mae rhywbeth anorchfygol am y Salad Macaroni Ffilipinaidd hwn gan RG Enriquez yn y macaroni penelin hufennog, pîn-afal melys a thyner a thro sawrus o bowdr garlleg, halen a phupur. Nid yw’r pryd feganaidd hwn mor wahanol i’r fersiwn hollysol. Mae gan y ddau yr un cynhwysion heblaw am y mayonnaise fegan a’r jackfruit!

5. Brathiadau Tofu wedi’u Pobi

tofu pobi fegan

Ffynhonnell: Baked Tofu Bites

Mae’r Bites Tofu Pobi Ashley Smyczek hyn yn bryd hawdd gwych! Maent hefyd yn blasu’n oer iawn, felly gallwch chi eu gwneud y noson cynt, eu rhoi i ffwrdd, a chael y byrbryd, cinio neu swper perffaith.

6. Hufen Iâ Fegan Mefus Siocled Magnum

Hufen Iâ Fegan Siocled a Mefus Magnum

Ffynhonnell: Hufen Iâ Magnum Mefus Siocled Fegan

Mae’r Hufen Iâ Fegan Mefus Siocled Magnum hyn gan Stefani Weiss yn siocledi hynod, hufenog, wedi’u melysu’n naturiol, yn iach, yn hawdd ar y stumog, ac o mor flasus!

7. Crempogau Chai Sbeislyd Iach

Crempogau Fegan Iach gyda Sbeis Chai

Ffynhonnell: Crempogau Sbeislyd Chai Iach

A oes ffordd well mewn gwirionedd i gychwyn eich bore na gyda phentwr mawr o grempogau blewog? Mae’r Crempogau Chai Sbeislyd Iach hyn gan Taavi Moore yn hollol rhydd o glwten, fegan ac o mor flasus. Hefyd yn ddiogel rhewgell!

8. Cyw Iâr a Wafflau Syrup Masarn Sbeislyd

'Cyw Iâr' Fegan a Wafflau gyda Syrup Masarn Sbeislyd

Ffynhonnell: ‘Chicken’ a wafflau gyda surop masarn sbeislyd

Dywedwch helo wrth y brecwast cysur eithaf deheuol. Cyw Iâr Fegan Creisionllyd gyda Chickpeas ar ben wafflau blewog gyda surop masarn sbeislyd ar ei ben! Mae’r golwythion wedi’u gwneud o gyfuniad o ffacbys a glwten gwenith hanfodol, gan roi gwead cigog, boddhaol iddo. Maen nhw wedi’u paru â wafflau blewog a surop masarn melys a thangy a fydd yn gwneud i chi lyfu’ch plât. Rhowch gynnig ar y ‘cyw iâr’ hwn a’i wafflau gyda surop masarn sbeislyd gan Lauren Hartmann!

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Yn anffodus, mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancr, Canser y prostad, ac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

I’r rhai sydd â diddordeb mewn bwyta mwy o blanhigion, rydym yn argymell prynu un o’n llyfrau coginio niferus sy’n seiliedig ar blanhigion neu lawrlwytho’r Ap Bwyd Monster sydd â miloedd o ryseitiau blasus, sy’n golygu mai hwn yw’r adnodd ryseitiau fegan mwyaf i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y amgylcheddol Y manteision iechyd o a diet sy’n seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, y ddaear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.