O Fara Sglodion Siocled Menyn Pecan Brown i Salad Gwymon – wyth rysáit fegan gorau’r dydd!


Ryseitiau parod, set! Dyma ein ryseitiau ffres o’r felin sydd newydd eu rhyddhau mewn un lle cyfleus! Dyma ryseitiau fegan gorau’r dydd a nawr maen nhw’n rhan o’r miloedd o ryseitiau yn ein App Bwystfil Bwyd! Mae ein ryseitiau mwyaf newydd yn cynnwys bara cyflym a salad gwymon, felly os ydych chi’n chwilio am rywbeth newydd a blasus, y ryseitiau hyn yw’r hyn rydych chi’n chwilio amdano!

Rydym hefyd yn argymell lawrlwytho’r App Bwystfil Bwyd — gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau di-gig, fegan, planhigion ac alergedd i’ch helpu chi i gadw’n iach! A pheidiwch ag anghofio edrych ar ein Harchifau Tueddiadau Poeth!

1. Bara Sglodion Siocled Pecan Menyn Brown

Fegan Brown Menyn Walnut Bara Sglodion Siocled

Ffynhonnell: Menyn Brown Bara Sglodion Siocled Pecan

Mae gan y Bara Sglodion Siocled Pecan Menyn Brown melys a llaith hwn gan Shanika Graham-White nodyn ychwanegol o gymhlethdod o’r menyn brown cneuog.

2. Salad Gwymon

Salad Gwymon Fegan

Trwy Salad Gwymon

Mae’r Salad Gwymon SC Chuang hwn yn flas ysgafn ac iach neu’n ddysgl ochr sy’n hawdd iawn i’w wneud. Gallwch chi wneud swp mawr a’i gadw yn yr oergell am ychydig ddyddiau, mae’n dod yn fwy blasus o ddydd i ddydd. Mae salad gwymon yn hynod faethlon, mae bob amser yn well ei wneud gartref gan mai dim ond llai na 10 munud y mae’n ei gymryd!

3. Cwcis Brecwast Hadau Banana Chia

Bisgedi Brecwast Hadau Chia Banana Fegan

Ffynhonnell: Cwcis Brecwast Hadau Banana Chia

Mae’r Cwcis Brecwast Hadau Banana Chia hyn gan Vicky Coates yn cael eu llwytho â phrotein, hadau, ceirch, a grawn cyflawn ar gyfer cwci sy’n cynnwys rhai buddion iechyd difrifol. Nhw yw’r cwcis brecwast iachaf… allan yna! Maent yn rhydd o glwten ac yn rhydd o siwgr wedi’i fireinio sydd hefyd yn eu gwneud yn fyrbryd anhygoel!

4. Saws Moron

Saws Moron Fegan

Ffynhonnell: Saws Moron Uchaf

Topiau moron yw’r ffrondau pluog hynny y mae’r rhan fwyaf o bobl, os byddant yn eu cael, yn cael eu tynnu cyn gynted ag y byddant yn dod â’r moron adref. Weithiau maen nhw’n mynd yn syth i’r sbwriel. Neu’r compost. Neu y cawell cwningen. Ond a oeddech chi’n gwybod bod pennau moron yn lle da yn lle persli a hyd yn oed yn gymwys fel llysieuyn deiliog ar eu pen eu hunain? Mae eu gwead ychydig yn cnoi yn eu gwneud yn fwyaf addas ar gyfer torri’n fân mewn ryseitiau, ond maent yn ychwanegu blas unigryw, priddlyd, tebyg i foron i saladau, cawliau, a hyd yn oed y Saws Moron Linda Ly hwn. Gallwch ei ddefnyddio fel saws ar gyfer sglodion a bara, marinâd ar gyfer llysiau, a llawer o bethau eraill!

5. Cwcis Llaeth Menyn Llus

Cwcis Llus Fegan gyda Menyn Llus

Ffynhonnell: Blueberry Buttermilk Cookies

Yn ogystal â’r cyfuniad myrdd o flasau, mae’r cwcis yn dda ar gyfer unrhyw dymor ac yn mynd yn dda gyda bron unrhyw bryd! Os ydych chi’n caru cwcis neu llus, byddwch wrth eich bodd â’r Cwcis Llus Menyn Gabrielle St. Claire!

6. Moronen Halwa

halwa moron fegan

Trwy Moronen Halwa

Mae gwyliau Indiaidd yn anghyflawn heb y moron halwa. Mae’r pwdin moron hufenog blasus hwn fel arfer yn cael ei wneud â llaeth. Fodd bynnag, mae’r rysáit fegan hwn yn cael ei wneud gyda blawd almon a creamer nad yw’n gynnyrch llaeth. Gweinwch y Priya Lakshminarayan Morone Halwa hwn gyda hufen iâ ar gyfer combo poblogaidd a blasus. Detholiad o The Essential Vegan Indian Cookbook gan Priya Lakshminarayan, a gyhoeddwyd gan Rockridge Press. Hawlfraint © 2021 gan Callisto Media, Inc Cedwir pob hawl.

7. Salad Moron a Ffenigl gyda dresin grawnffrwyth hufennog

Salad Moron Fegan a Ffenigl gyda dresin grawnffrwyth hufennog

Ffynhonnell: Salad Moron a Ffenigl gyda dresin grawnffrwyth hufennog

Bydd y salad moron a ffenigl melys hwn gyda dresin grawnffrwyth hufennog gan Katia Martin yn mynd â chi i wynfyd salad. Mae ffenigl yn ychwanegu gwasgfa i’r salad gyda’i arogl anis dymunol, ac o’i grafu’n fân mae’n paru’n hyfryd â blasau melys a sur y grawnffrwyth. Mae’n hyfrydwch pur!

8. Cacen Moron Clasurol

Teisen Foron Glasurol Fegan

Trwy Gacen Moron Clasurol

Yn draddodiad addurnol a blasus, mae’r Gacen Foronen Clasurol Helyn Dunn hon yn cael ei gwneud heb olew a phlanhigion!

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Yn anffodus, mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancr, Canser y prostad, ac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

I’r rhai sydd â diddordeb mewn bwyta mwy o blanhigion, rydym yn argymell prynu un o’n llyfrau coginio niferus sy’n seiliedig ar blanhigion neu lawrlwytho’r llyfr coginio App Bwystfil Bwyd sydd â miloedd o ryseitiau blasus, sy’n golygu mai hwn yw’r adnodd ryseitiau fegan mwyaf i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y amgylcheddol Y manteision iechyd o a diet yn seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, daear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.