O Fariau Creision Calch Pistachio i Nutella Mango Pecan Pie Galette – wyth rysáit fegan gorau’r dydd!


Ryseitiau parod, set! Dyma ein ryseitiau ffres o’r felin sydd newydd eu rhyddhau mewn un lle cyfleus! Dyma ryseitiau fegan gorau’r dydd a nawr maen nhw’n rhan o’r miloedd o ryseitiau yn ein Ap Bwyd Monster! Mae ein ryseitiau diweddaraf yn cynnwys cymaint o wahanol flasau a bwydydd, felly os ydych chi’n chwilio am rywbeth newydd a blasus, dyma’r ryseitiau sydd eu hangen arnoch chi!

Rydym hefyd yn argymell lawrlwytho’r Ap Bwyd Monster — gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau di-gig, fegan, seiliedig ar blanhigion ac alergedd i’ch helpu chi i gadw’n iach! A pheidiwch ag anghofio edrych ar ein Harchifau Tueddiadau Poeth!

1. Pupurau wedi’u Stwffio

Pupurau Stuffed Fegan

Ffynhonnell: Pupurau wedi’u Stwffio

Mae’r Pupurau Stuffed Hannah Sunderani hyn yn iach ac yn llenwi, yn fywiog ac yn flasus. Ac mae’r pupurau hyn wedi’u stwffio’n berffaith ar gyfer pan fydd angen cinio hawdd yn ystod yr wythnos arnoch y gallwch chi ei daflu gyda’ch gilydd yn ddiymdrech.

2. Blawd Ceirch Llus Moron Sitrws

Moronen Sitrws Fegan Blawd Ceirch Llus

Ffynhonnell: Moronen Sitrws a Blawd Ceirch Llus

Mae ychwanegu sitrws yn gamp wych i felysu blawd ceirch. Mae disgleirdeb y sitrws yn rhoi blas gwych i’r blawd ceirch. sy’n lleihau’r angen am lawer o siwgr ychwanegol. Mae’n well defnyddio llugaeron ffres yn hytrach na rhai sych yn y Moron Sitrws Lauren Smith Blawd Ceirch Llugaeron oherwydd eu bod yn ‘popio’ wrth iddynt goginio, yn cael eu sudd tarten trwy’r uwd ac yn ychwanegu blas gwych.

3. Uwd Cinoa Sinamon Afal

Afal fegan, sinamon ac uwd cwinoa

Ffynhonnell: Uwd Cinoa Sinamon Afal

Does dim byd gwell na phowlen gynnes o flawd ceirch maethlon i ddechrau’ch diwrnod, gan gynhesu’ch stumog a rhoi’r egni parhaus sydd ei angen arnoch i wneud yr holl bethau sydd angen i chi eu gwneud cyn hanner dydd. Bydd yr Uwd Cinoa Sinamon Afal Taryn Fitz-Gerald hwn yn gwneud hynny! Llenwch a chadwch yn heini tan fyrbryd canol bore, neu hyd yn oed ginio! Mae’n cynnwys llond llaw o gynhwysion a dim ond ychydig funudau y mae’n cymryd i’w paratoi.

Pedwar. Galette cacen pecan a mango gyda nutella

Galette fegan o pecan a chacen mango gyda nutella

Ffynhonnell: Mango Pecan Pecan Pie Galette

Gwnewch y Mireille Aikman Mango Pecan Pie Galette hwn ar gyfer eich ffrindiau a’ch teulu. Cyfuniad hufennog o siocled a ffrwythau, mae mor flasus! Ydych chi’n barod i ddysgu sut y gallwch chi wneud eich Nutella Mango Pecan Pie Galette eich hun? Gadewch i ni ddechrau!

5. Tatws Melys Artisan a Bara Nionyn

Tatws Melys Fegan Artisan a Bara Nionyn

Ffynhonnell: Tatws melys artisanal a bara winwnsyn

Os penderfynwch wneud y Bara Tatws Melys a Nionyn Artisan hwn gan Lydia Filgueras, rhowch amser i chi’ch hun. Mae’n rhaid i chi baratoi entree y noson cynt ac mae cyfnod eplesu swmp hir cyn y gellir ffurfio torthau. Yna awr a hanner arall o brawfesur cyn pobi’r bara. Mae’n rhaid i chi fod yn amyneddgar… ond mae’n werth chweil!

6. Byniau Bao Syml gyda Hoisin Eggplant a Moronen wedi’i Phicio’n Gyflym

Byns Bao Fegan Hawdd gyda Hoisin Eggplant a Moronen wedi'i Phicio'n Gyflym

Ffynhonnell: Byns Bao Syml gyda Hoisin Eggplant a Moronen wedi’i Phicio’n Gyflym

Mae byns bao Tsieineaidd (yngenir ‘bwa’) yn dwmplenni wedi’u stemio, ychydig yn felys, wedi’u llenwi â danteithion sawrus. Yn draddodiadol, mae byns yn cael eu gwneud gyda burum yn y toes, sy’n gofyn am dylino a phrawffio cyn stemio. Gan fod y rhan fwyaf ohonom yn brin o amser, mae’r fersiwn hon yn fersiwn gyflymach o ‘twyllo’. Oherwydd bod y toes yn felys iddo, mae llenwi’r Byns Bao Syml hwn gyda Hoisin Eggplant a Quick Pickled Morone gan Jo Pratt yn elwa o flas pwerus a ddarperir gan eggplant hoisin gludiog.

7. Bariau Crisp Calch Pistasio

Bariau Creision Calch Pistasio Fegan

Ffynhonnell: Bariau Crisp Calch Pistachio

Mae’r bariau hyn yn bwdin perffaith pan fyddwch chi’n chwennych rhywbeth unigryw a llawn blas. Mae’r Bariau Crisp Calch Krisztina Berta Pistachio hyn yn cynnwys almonau crensiog, cnau pistasio, dyddiadau llyfn, a sudd leim ffres, i gyd yn dod at ei gilydd i wneud y bar cnoi perffaith a hynod flasus hwn.

8. Tarten Caramel hallt

Tarten Caramel Halen Fegan

Ffynhonnell: Tarten Caramel Halen

Ydych chi’n gefnogwr o garamel hallt? Os felly, bydd y Tartenni Caramel Halen Harriet Porterfield hyn reit lan eich stryd! Yn ysgafn, yn hufenog ac yn rhyfeddol o iach, mae’r tartenni caramel bach hallt hyn yn union yr hyn sydd ei angen arnoch i ddathlu dechrau’r gwanwyn. Dim pobi, dim llaeth, dim glwten a dim siwgr wedi’i buro, maen nhw’n bwdin perffaith ar gyfer pan fyddwch chi eisiau rhywbeth melys ond ysgafn.

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Yn anffodus, mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancr, Canser y prostad, ac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

I’r rhai sydd â diddordeb mewn bwyta mwy o blanhigion, rydym yn argymell prynu un o’n llyfrau coginio niferus sy’n seiliedig ar blanhigion neu lawrlwytho’r Ap Bwyd Monster sydd â miloedd o ryseitiau blasus, sy’n golygu mai hwn yw’r adnodd ryseitiau fegan mwyaf i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y amgylcheddol Y manteision iechyd o a diet sy’n seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, daear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.