O Fresych Coch wedi’i Driglo’n Hawdd i Pesto Gnocchi wedi’i Ffrio – 10 Rysáit Fegan a Aeth yn Feirol yr Wythnos Diwethaf!


Pan fydd gan bawb eu llygaid ar rysáit, rydych chi’n gwybod bod yn rhaid bod rhywbeth arbennig yr hoffech chi roi cynnig arno. Dyna’r achos gyda’r 10 rysáit fegan firaol hyn a aeth yn firaol yr wythnos diwethaf. Maen nhw ymhlith y gorau, ac ymddiriedwch ni pan rydyn ni’n dweud nad ydych chi am golli allan ar y creadigaethau rysáit firaol anhygoel hyn gan ein blogwyr!

Rydym hefyd yn argymell lawrlwytho’r App Bwystfil Bwyd Gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau seiliedig ar blanhigion i’ch helpu i gadw’n iach! A pheidiwch ag anghofio edrych ar ein Harchifau Tueddiadau Poeth!

1. Hawdd wedi’i biclo bresych coch

Bresych Coch Fegan hawdd wedi'i biclo

Ffynhonnell: Bresych Coch wedi’i Picklo Hawdd

Edrychwch ar y lliw yna! Hefyd, ychwanegwch fonws iechyd perfedd enfawr. Ar ben eich saladau gyda’r Bresych Coch Hawdd wedi’i Dringo gan Robin i gael ychydig o faetholion ychwanegol!

2. pesto gnocchi wedi’i ffrio

Pesto Gnocchi Fegan wedi'i Ffrio wedi'i Ffrio

Ffynhonnell: Pesto Fried Gnocchi

Mae’r Pesto Gnocchi wedi’i Ffrio hyn o Keri Bevan yn bryd teuluol perffaith ar gyfer yr wythnos. Crensiog ar y tu allan, blewog yn y canol gyda sbigoglys garlleg a pesto basil – dyma fwyd cysur ar ei orau.

3. bara naan

Bara Naan Fegan

Ffynhonnell: Naan Bara

Mae naan cartref fel arfer yn cael ei goginio mewn sgilet haearn bwrw neu sgilet nonstick. Mae’n colli’r blas golosgedig o’r popty glai, ond mae’n feddal ac yn dendr iawn, yn bothellog yma ac acw ac yn flasus iawn. Mae’r Bara Naan Namita Tiwari hwn yn mynd yn wych gyda chawliau, cyri, a phrydau cyri arddull Indiaidd gyda sawsiau.

4. Myffins Cnau Ffrengig Banana

Myffins Cnau Ffrengig Banana Fegan

Ffynhonnell: Myffins Cnau Banana

Myffins banana llaith a blewog gyda darnau cnau Ffrengig. Mae’r Myffins Cnau Ffrengig Banana Taavi Moore hyn wedi’u sbeisio’n berffaith ac wedi’u melysu â chynhwysion syml.

5. Brathiadau Blodfresych Sesame

Brathiadau Blodfresych Sesame Fegan

Ffynhonnell: Sesame Blodfresych Bites

Mae’r brathiadau blodfresych Sesame Annie Kimmelman hyn yn felys, yn galonog, yn gooey, ac mor flasus.

6. Karipap: Patis cyri Malaysia

Fegan Karipap: Malaysian Curry Patties

Trwy Karipap: Curry Patties o Malaysia

Credir i balod cyri gael eu creu gan Malays Penrhyn Malay ac maent yn debyg iawn i’r pati Portiwgaleg. Maent ar gael yn eang mewn stondinau bwyd stryd Malay neu Indiaidd, caffis a marchnadoedd. Ym Malaysia, mae pwff cyri yn fyrbryd y mae pawb o bob oed yn ei fwynhau. Fel arfer cânt eu bwyta i frecwast, fel byrbryd neu fel prif bryd. Mae’r Patis Cyrri Karipap – Malaysia hyn gan Daphne Goh hefyd yn berffaith ar gyfer bwydydd bys a bawd mewn partïon ac yn sicr o fod yn bleserus gan y dorf.

7. Pate Madarch a Chnau Ffrengig

Pate madarch fegan a chnau Ffrengig

Ffynhonnell: Pate Walnut Madarch

Os ydych chi’n chwilio am rysáit pate blasus, y Robin Coarts a Jules Schnedeker Walnut Pate Madarch Walnut yw e!

8. Y pen draw mewn mac a chaws

Ultimate fegan mac a chaws

Ffynhonnell: Ultimate Mac a Chaws

O ran y rysáit Caws Ultimate Vegan Mac + hwn, mae’n llawer mwy na dim ond fforch o ddaioni! Yn hufenog, cawslyd ac wedi’i lwytho â blas, mae’r Shanika Graham-White Ultimate Mac a Chaws hwn wedi’i wneud o macaroni heb glwten, sesnin sawrus, burum maethol, a cashews wedi’u socian dros nos (sef gwaelod caws hufen).

9. Adenydd Blodfresych Chili Melys

Adenydd Blodfresych Chili Melys Fegan

Ffynhonnell: Adenydd Blodfresych Chili Melys

Mae’r Adenydd Blodfresych Chili Melys hyn gan Robin Browne yn felys ac yn sbeislyd. Maen nhw’n fara, yn llawn blas, ac yn fegan i’w hysgogi. Mae tu allan y blodfresych wedi’i dostio ac mae’r tu mewn yn feddal ac wedi’i bobi. Ac unwaith y bydd y blodfresych crensiog wedi’i orchuddio â’r saws chili melys, byddwch chi’n smacio’ch gwefusau ac yn estyn am fwy.

10. Brechdan Gaws Fegan wedi’i Grilio

Brechdan Gaws Ultimate Fegan wedi'i Grilio

Ffynhonnell: The Ultimate Vegan Grilled Cheese Sandwich

Mae’r frechdan hon yn hoelio’r holl gategorïau rydych chi eu heisiau mewn caws wedi’i grilio: bara euraidd crensiog, caws wedi’i doddi â gooey, a darn o liw a gwead ychwanegol gan rai llysiau. Y frechdan gaws The Ultimate Vegan Grilled gan Emily von Euw yw’r caws wedi’i grilio gorau erioed!

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Yn anffodus, mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancr, Canser y prostad, ac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

I’r rhai sydd â diddordeb mewn bwyta mwy o blanhigion, rydym yn argymell prynu un o’n llyfrau coginio niferus sy’n seiliedig ar blanhigion neu lawrlwytho’r llyfr coginio App Bwystfil Bwyd sydd â miloedd o ryseitiau blasus, sy’n golygu mai hwn yw’r adnodd ryseitiau fegan mwyaf i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y amgylcheddol Y manteision iechyd o a diet yn seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, daear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.