O fresych wedi’i ffrio gan y ffacbys i flodfresych rhost barbeciw – 10 rysáit fegan a aeth yn firaol yr wythnos ddiwethaf!


Pan fydd gan bawb eu llygaid ar rysáit, rydych chi’n gwybod bod yn rhaid bod rhywbeth arbennig yr hoffech chi roi cynnig arno. Dyna’r achos gyda’r 10 rysáit fegan firaol hyn a aeth yn firaol yr wythnos diwethaf. Maen nhw ymhlith y gorau, ac ymddiriedwch ni pan rydyn ni’n dweud nad ydych chi am golli’r creadigaethau rysáit firaol anhygoel hyn gan ein blogwyr!

Rydym hefyd yn argymell lawrlwytho’r App Bwystfil Bwyd Gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau seiliedig ar blanhigion i’ch helpu i gadw’n iach! A pheidiwch ag anghofio edrych ar ein Harchifau Tueddiadau Poeth!

1. Bresych wedi’i Ffrio Gyda Chorbys, Pupurau Coch, A Chalch Afocado

Bresych wedi'i Ffrïo Fegan gyda Chorbys, Pupurau Coch, a Chalch Afocado

Ffynhonnell: Bresych wedi’i Ffrio gyda Chorbys, Pupurau Coch ac Afocado Limey

Mae bresych aur yn rhoi boddhad diddiwedd. Doeddwn i ddim yn disgwyl caru bresych wedi’i bobi, ei ffrio a’i grilio cymaint ag ydw i o ystyried ei natur ostyngedig, ond a dweud y gwir rydw i’n hiraethu amdano. Mae Caryn Carruthers gyda Chalch Pepper Coch wedi’i Ffrio Ffrwydryn Ffrwydryn yn cynnwys darnau o fresych wedi’u ffrio ac yn ychwanegu protein llysiau (corbys) a braster (afocado) i wneud powlen gyflawn gyda thunelli o flas!

2. Ceirch Dros Nos gyda Menyn Pysgnau a Banana

Menyn Cnau daear Fegan Banana Ceirch Dros Nos

Ffynhonnell: Menyn Pysgnau a Ceirch Dros Nos Banana

Gellir mwynhau’r Menyn Pysgnau a’r Ceirch Banana Dros Nos hyn o Tara Weir yn oer ac wrth fynd neu eu cynhesu am frecwast clyd a maethlon.

3. Blondis Fegan Sbeis Afal

Blondis Fegan Fegan gydag Afal a Sbeis

Ffynhonnell: Blondi Sbeis Afal Fegan

Mae’r Blondi Fegan Sbeislyd Hayley Canning Apple hyn yn llawn darnau o afalau llawn sudd! Wedi’i wneud gyda chynhwysion bach syml.

4. Blodfresych wedi’i Rhostio â Barbeciw, Dresin Pomegranad, a Chwinoa Cilantro-Lime

Blodfresych Fegan wedi'i Rhostio â Barbeciw, Dresin Pomegranad a Chwinoa Calch Cilantro

Ffynhonnell: Blodfresych wedi’i Rhostio â Barbeciw, Dresin Pomegranad, a Chwinoa Cilantro-Lime

Blodfresych wedi’i Rhostio â Barbeciw gyda Saws Barbeciw Cartref Sbeislyd yn pobi yn y popty tra byddwch yn gwneud dresin pepita ffres i weini gyda quinoa cilantro-lime. Mae’r Blodfresych Rhost Barbeciw, Dresin Pepita Nugget, a Cilantro Lime Quinoa gan Denise Perrault yn ginio anhygoel unrhyw noson o’r wythnos!

5. Salad Cêl gydag Afal a Chickpeas

Salad Cêl Fegan, Afal, a Chickpea

Ffynhonnell: Salad Cêl Chickpea Apple

Mae’r Salad Cêl Afal Chickpea hwn gan Caryn Carruthers yn hyfrydwch o weadau, tymereddau a blasau cyferbyniol. Ydy, salad yw hwn, ond nid dyma’r math o salad i foddi’ch llysiau amrwd. Dyma’r math o salad sydd â llysiau gwyrdd poeth ac oer, afalau creisionllyd, gwygbys cigog, tingle bach nionyn coch wedi’i sleisio’n denau, a mwy i gadw diddordeb yn eich cyfuniad maint brathiad nesaf. Mae angen enw gwell ar salad fel hyn: nawr fy mod i’n meddwl amdano, mae’n smorgasbowl!

6. Cacen Parti Siocled Mefus

Cacen parti fegan gyda siocled a mefus

Ffynhonnell: Cacen Parti Siocled Mefus

Mae’r Gacen Parti Mefus Siocled Julie Zimmer hon yn berffaith ar gyfer dathliadau! Wedi’i wneud gyda 100% o bowdr coco a dim ond hanner cwpan o siwgr brown, mae’n iachusol decadent ac wedi’i felysu’n bennaf gyda dyddiadau medjool ffres. Ni allwch flasu’r dyddiadau, dim ond y melyster naturiol. Gwneir y gwydredd pinc gyda thri chynhwysyn: hufen chwipio; mefus wedi’u rhewi-sychu; ac ychydig lwy fwrdd o siwgr powdr gwyn

7. Torri a Pobi Cwcis Sglodion Siocled Menyn Pysgnau

Cwcis Sglodion Siocled Menyn Pysgnau Fegan

Ffynhonnell: Torri a Pobi Cwcis Sglodion Siocled Menyn Pysgnau

Mae’r Cwcis Sglodion Siocled Menyn Cnau Cnau Cartref Break & Bake Home gan Carly Paige yr un mor gyfleus â’r rhai a brynwyd yn y siop, ond yn llawer iachach. Gydag ychydig o gyfnewidiadau pobi iach unigryw, gellir mwynhau’r cwcis hyn ar unwaith neu ychydig wythnosau’n ddiweddarach. Paratowch nawr, torrwch a phobwch yn ddiweddarach!

8. Cyw Iâr Menyn

cyw iâr menyn fegan

Trwy Menyn Chick’n

Nid yw’r rysáit Butter Chick’n hwn gan Taavi Moore yn cynnwys tofu, ond mae’n bendant yn llawn pwnsh. Mae’r pryd hwn yn haws i’w wneud nag yr ydych chi’n meddwl. Eisiau saig gysurus arall i’w hychwanegu at eich bwydlen y cwymp hwn? Rwy’n deall chi.

9. Blodfresych Sbeislyd gyda Ffa, Cole Slaw, a Fegan Ranch

Blodfresych Sbeislyd Fegan gyda Ffa, Cole Slaw, a Fegan Ranch

Ffynhonnell: Blodfresych Sbeislyd gyda Beans, Cole Slaw, a Fegan Ranch

Nid yw’n hawdd dod o hyd i fwyd cysur fegan, di-raen, ond mae’r Blodfresych Sbeislyd hwn gyda Beans, Coleslaw, a Fegan Ranch gan Caryn Carruthers yn berffaith oherwydd dyna’n union yw hynny. Mae ffa sidanaidd ac ŷd yn ategu colslo creisionllyd a blodfresych pob sbeislyd. Daw’r cyfan ynghyd â dresin ransh garlleg fegan. Dyma rai bwydydd cysur y gallwch chi ddibynnu arnyn nhw i’ch cadw chi’n teimlo’n dda ymhell ar ôl i chi eu bwyta.

10. Dip Moron Enfys Indiaidd

Dip Enfys Moron Indiaidd Fegan

Ffynhonnell: Dip Moron Enfys Indiaidd

Does dim byd tebyg i hwmws llyfn a hufenog. Roedd yn un o fy hoff fwydydd yn blentyn, ond daeth gwygbys yn rhy anodd i mi ei dreulio felly ni allaf eu mwynhau mwyach. Yn ffodus, darganfyddais ffyrdd o greu sawsiau wedi’u hysbrydoli gan y cynhwysion eraill sy’n gwneud hwmws mor flasus. Yn y rysáit hwn, fe wnes i rostio moron lliwgar gyda sbeisys Indiaidd clasurol, yna eu taflu â tahini, sudd lemwn, a garlleg. Mae’r Saws Moron Enfys Indiaidd hwn gan Shivangi Rao yn saws gwych i’w baru â chracers heb glwten, tortillas heb rawn, neu lysiau ffres crensiog.

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Yn anffodus, mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancr, Canser y prostad, ac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

I’r rhai sydd â diddordeb mewn bwyta mwy o blanhigion, rydym yn argymell prynu un o’n llyfrau coginio niferus sy’n seiliedig ar blanhigion neu lawrlwytho’r llyfr coginio App Bwystfil Bwyd sydd â miloedd o ryseitiau blasus, sy’n golygu mai hwn yw’r adnodd ryseitiau fegan mwyaf i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y amgylcheddol Y manteision iechyd o a diet yn seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, daear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.