O Gennin wedi’u Grilio Fegan Feta i Salad Ciwcymbr – wyth rysáit fegan gorau’r dydd!


Ryseitiau parod, set! Dyma ein ryseitiau ffres o’r felin sydd newydd eu rhyddhau mewn un lle cyfleus! Dyma ryseitiau fegan gorau’r dydd a nawr maen nhw’n rhan o’r miloedd o ryseitiau yn ein App Bwystfil Bwyd! Mae ein ryseitiau mwyaf newydd yn cynnwys Cennin wedi’u Grilio a Salad Ciwcymbr, felly os ydych chi’n chwilio am rywbeth newydd a blasus, y ryseitiau hyn yw’r hyn rydych chi’n chwilio amdano!

Rydym hefyd yn argymell lawrlwytho’r App Bwystfil Bwyd — gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau di-gig, fegan, planhigion ac alergedd i’ch helpu chi i gadw’n iach! A pheidiwch ag anghofio edrych ar ein Harchifau Tueddiadau Poeth!

1. Cennin wedi’u Grilio gyda Chaws Feta Fegan

Cennin Fegan wedi'u Grilio gyda Chaws Feta Fegan

Ffynhonnell: Cennin wedi’u Grilio gyda Chaws Feta Fegan

Os ydych chi wrth eich bodd yn grilio unrhyw lysieuyn sydd gennych chi yn yr oergell, nid yw’r Cennin wedi’i Grilio Fegan Feta hyn gan Alice Carbone Tench yn ddim gwahanol. Pan fyddwch chi’n ychwanegu feta feta, rydych chi’n gwneud hwn yn brif ddysgl perffaith.

2. Salad Ciwcymbr

Salad Ciwcymbr Fegan

Ffynhonnell: Salad Ciwcymbr

Mae’r Salad Ciwcymbr Jackie Sheehan hwn mor hawdd i’w wneud ac mae’n gwneud pryd blasus neu fyrbryd blasus!

3. Crwst pwff llysieuol gyda ricotta perlysiau

Crwst pwff llysiau fegan gyda ricotta perlysiau

Ffynhonnell: Crwst Pwff Llysieuol gyda Ricotta Perlysiau

Ricotta perlysiau fegan a chrwst pwff llysieuol! Yn y Crwst Pwff Llysieuol hwn gyda Herb Ricotta gan Barbara Zackey, mae ricotta fegan meddal, ffres, wedi’i chwipio’n llenwi’r crwst pwff hwn â blasau o’r ardd, rysáit gwanwyn sy’n erfyn am ddod i’r parti. Mae’r hwyl o addurno’r toes gyda llysiau ffres wedi’u torri’n betalau blodau bron yn cuddio’r ffaith eich bod chi’n coginio. Mae’n blât sydd i fod i gael ei garu oherwydd ei olwg cyn cael ei gerfio’n sgwariau bach a rennir.

4. Chickpea Shakshuka gyda Phupur Coch a Thomatos Amheus

Shakshuka Chickpea Fegan gyda Phupur Coch a Thomatos Sych

Trwy Chickpea Shakshuka gyda Phupur Coch a Thomato Haul-Sych

Mae’r Chickpea Shakshuka hwn gyda Phupur Coch a Thomatos Haul-Sych gan Amy Lanza yn orlawn o flas, lliw a gwead a dim ond 25 munud y mae’n ei gymryd i’w wneud. Mae’n ddysgl gyflawn wych sy’n berffaith gyda darnau o fara ar gyfer brecinio neu gyda reis a thatws ar gyfer swper.

5. granola gwenith yr hydd

Granola Gwenith yr hydd Fegan

Ffynhonnell: Granola gwenith yr hydd

Y seren yw gwenith yr hydd sy’n rhoi blas arbennig i’r granola hwn a gwasgfa ddiguro. Mae’r Sara Oliveira Buckwheat Granola hwn yn rhydd o glwten ac yn berffaith ar gyfer brecwast neu fyrbryd!

6. Tryfflau Siocled Caramel Halenedig

Tryfflau Siocled Caramel Halen Fegan

Ffynhonnell: Tryfflau Siocled Caramel Halenedig

Mae candy dyddiad yn fath gwych o candy fegan. Dim ond ychydig funudau mae’n ei gymryd i’w chwipio, ei drochi mewn siocled, a’i roi ar ei ben gyda halen môr sgleiniog. Mae’r Triffls Siocled Caramel Halen hyn gan Ciarra Siller yn ddanteithion bach syml. Mae croeso i chi eu storio yn eich rhewgell ac yna eu dadmer un ar y tro am tua 15 munud cyn eu bwyta. Adargraffwyd gyda chaniatâd Vegan Chocolate Treats gan Ciarra Siller, Page Street Publishing Co. 2020. Credyd llun: Ciarra Siller

7. Tryfflau Espresso

Tryfflau Espresso Fegan

Ffynhonnell: Tryfflau Espresso

Ydych chi’n caru tryfflau siocled iach? Yna mae’n rhaid i chi roi cynnig ar y Tryfflau Espresso Siocled Fegan hyn. Mae’r Petra Vogel Espresso Truffles hyn yn blasu’n flasus ac yn creu argraff ar unrhyw un sy’n rhoi cynnig arnyn nhw!

8. Tryffls Siocled Dyddiad Dim Pobi

Tryfflau Dyddiad Siocled Dim Pobi Fegan

Ffynhonnell: Dim Tryfflau Dyddiad Bake Chocolate

Mae’r Tryfflau Siocled Dim Dyddiad Pobi LLC Iachus hyn ar eich cyfer chi os ydych chi’n caru dyddiadau, heb gael dyddiadau ond yn chwilio am rysáit wych i roi cynnig arnynt. Maen nhw’n wych ar gyfer dileu neu leihau eich cymeriant siwgr wedi’i fireinio, ac yn opsiwn da os ydych chi eisiau dewis pwdin iachach i chi a’ch teulu.

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Yn anffodus, mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancr, Canser y prostad, ac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

I’r rhai sydd â diddordeb mewn bwyta mwy o blanhigion, rydym yn argymell prynu un o’n llyfrau coginio niferus sy’n seiliedig ar blanhigion neu lawrlwytho’r llyfr coginio App Bwystfil Bwyd sydd â miloedd o ryseitiau blasus, sy’n golygu mai hwn yw’r adnodd ryseitiau fegan mwyaf i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y amgylcheddol Y manteision iechyd o a diet yn seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, daear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.