O ginio sgilet i lasagna cyflym, 5 rysáit hawdd i’w coginio yr wythnos hon

Mae’r tabl HEDDIW yn cael ei noddi gan Walmart. Creodd ein golygyddion y ryseitiau hyn yn annibynnol. Os prynwch y cynhwysion trwy ein dolenni, rydym yn ennill comisiwn. Dysgwch fwy am Siop HEDDIW.

Mae’n wych cael rhestr o hoff brydau i fynd iddynt yn ystod yr wythnos, gan ei fod yn eich arbed rhag gorfod meddwl gormod am swper ar ddiwedd diwrnod hir. Ond ar ôl ychydig, gall ein ryseitiau arferol ddechrau teimlo (a blasu) yn dda … arferol.

Amser i ysgwyd pethau i fyny! Gwnewch brecwastau, ciniawau a chiniawau yn ystod yr wythnos yn rhywbeth y byddwch chi’n edrych ymlaen ato gyda phum syniad rysáit newydd hwyliog sydd mor hawdd ag y maent yn apelio. Meddyliwch: cinio un sosban ffres (llai o seigiau i’w golchi? Rydyn ni’n cael ein gwerthu!), prydau unigryw i’r teulu cyfan (gan gynnwys egwyl i’w groesawu o adenydd cyw iâr), a ryseitiau pasta sy’n plesio’r dorf y gallwch chi eu cynhesu a bwyta bob amser o’r wythnos.

Cysylltiedig: Archwiliwch ddwsinau o ryseitiau y gellir eu siopa a grëwyd gan gogyddion serol TODAY Food a datblygwyr ryseitiau.

Bydd y swp newydd hwn o ryseitiau yn dod â lefel hollol newydd o gyffro i’ch prydau yn ystod yr wythnos, heb ychwanegu amser, ymdrech na straen. Ac yn anad dim, gellir prynu’r ryseitiau hyn, sy’n golygu y gallwch chi arbed taith i’r archfarchnad i chi’ch hun hefyd. Yn syml, archebwch y cynhwysion sydd eu hangen arnoch chi trwy Walmart mewn ychydig gliciau yn unig. (Gall aelodau Walmart+ hefyd gael dosbarthiad am ddim ar archebion $35 ac uwch.)

Beth i’w goginio wythnos yma

Cwcis Brecwast Cnau Ffrwythau Iach gan Casey Barber

Dywedir mai brecwast yw pryd pwysicaf y dydd, ond nid oes unrhyw reswm na all fod yn faethlon. Y blasus. Mae’r cwcis blawd ceirch hawdd hyn yn llawn cnau Ffrengig wedi’u tostio a naddion cnau coco, ynghyd â chyfuniad tarten a chewy o llugaeron sych, llus, a cheirios. Dychmygwch bowlen swmpus o flawd ceirch neu lond llaw egniol o gymysgedd llwybr … ond ar ffurf cwci blasus.

Pasta Lasagna Pobi Wedi’i Bobi â Sbigoglys gan Yasmin Fahr

Waw lasagna. Mae’n un o’r ciniawau aml-gam, ymarferol, dydd Sul hynny sy’n para trwy’r dydd, iawn? Meddwl eto! Mae’r dull hawdd hwn nid yn unig yn defnyddio nwdls di-berw, ond mae hefyd yn gofyn am dorri’r nwdls a’u trochi mewn saws (yna, iym, gyda sbigoglys a chaws) i’w coginio i berffeithrwydd mewn dim ond 40 munud. munudau.

Farfalle gyda Madarch Hufennog a Phys gan Casey Barber

Ceisio arsylwi dydd Llun di-gig (neu ddydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau neu ddydd Gwener)? Pasta i’r adwy! Mae bowlenni llawn teis bwa yn gwneud cinio llysieuol cain yn ddiymdrech. Yn syml, taflwch nhw mewn saws hufen ysgafn gyda madarch cremini priddlyd a phys gwyrdd melys.

Cysylltiedig: O Bolognese sy’n seiliedig ar blanhigion i Alfredo ysgafn ond blasus, mae’r pastas iachach hyn yn ei gwneud hi’n hawdd rhoi cynnig ar rywbeth newydd.

Planhigion wy gyda Thomato, Broccolini a Mozzarella gan Yasmin Fahr

P’un a yw’n cael ei weini fel prif ddysgl neu fel dysgl ochr, mae’r rysáit 30 munud syml hwn ar daflen bobi (helo, glanhau cyflym) yn ei gwneud hi’n hawdd ac yn bleserus i fwyta’ch llysiau. Rydyn ni wrth ein bodd yn defnyddio brocoli, sydd â choesau hir, tyner a blodau melys, ond gallwch chi ddefnyddio brocoli rheolaidd neu hyd yn oed gynddaredd brocoli.

Ffyn Pysgod Crisiog Grawnfwyd Creisionllyd gan Jocelyn Delk Adams

Nid yw’n dod yn fwy cyfeillgar i blant na’r ffyn pysgod crychlyd grawnfwyd hyn. Ond ymddiriedwch ni, mae gan y rysáit hwn lawer o apêl i oedolion hefyd. Ceisiwch gyfnewid y penfras am eich hoff bysgodyn (byddai hyd yn oed eog yn gweithio) neu arllwyswch y ffyn gyda lemon ffres cyn eu trochi mewn saws tartar hufennog neu finegr brag.

Leave a Comment

Your email address will not be published.