O Jambalaya Selsig i Dartenni Caramel Halen: Ein Wyth Ryseitiau Fegan Gorau’r Dydd!


Ryseitiau parod, set! Dyma ein ryseitiau ffres o’r felin sydd newydd eu rhyddhau mewn un lle cyfleus! Dyma ryseitiau fegan gorau’r dydd a nawr maen nhw’n rhan o’r miloedd o ryseitiau yn ein App Bwystfil Bwyd! Mae ein ryseitiau mwyaf diweddar yn cynnwys cwcis a jambalaya, felly os ydych chi’n chwilio am rywbeth newydd a blasus, y ryseitiau hyn yw’r hyn rydych chi’n chwilio amdano!

Rydym hefyd yn argymell lawrlwytho’r App Bwystfil Bwyd — gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau di-gig, fegan, planhigion ac alergedd i’ch helpu chi i gadw’n iach! A pheidiwch ag anghofio edrych ar ein Harchifau Tueddiadau Poeth!

1. Blood Orange Rosemary Cornmeal Cookies

Cwcis blawd corn gyda gwaed oren a rhosmari

Ffynhonnell: Cornmeal Cookies gyda Blood Orange a Rosemary

Dyma rai o’m cwcis cwarantîn mwyaf llwyddiannus. Pan es i â nhw at fy ffrind Lydia, merch cogydd crwst yn Napoli, gofynnodd a allai hi brynu swp. A dyna pryd y dechreuais sylweddoli fy mod mewn rhywbeth a oedd yn fy ngwneud yn falch ac yn hapus. Mae’r cwcis hyn Alice Carbone Tench Blood Orange Rosemary Cornmeal Cornmeal yn fegan ac yn hynod o fegan ac yn friwsionllyd fel cwcis bara byr. Mae’r rhosmari yn rhoi ceinder gwladaidd, sawrus iddynt yr wyf yn ei garu mewn pwdin. Pe bai’r cwcis hyn yn adeilad, byddent yn gaban mynydd cynnes, ac mae ychwanegu sudd oren gwaed fel rhwymwr yn rhoi hanfod dwfn, llym, bythgofiadwy iddynt.

2. Jambalaya gyda selsig

Jambalaya fegan gyda selsig

Ffynhonnell: Jambalaya gyda selsig

Mae’r Jambalaya Selsig hwn gan Dominique Ebra yn dro di-gig ar ffefryn Cajun! Mae’r blasau sbeislyd yn cyfuno â’r reis a’r ffa ar gyfer pryd un pot gwych. Mae ffa, reis a selsig fegan yn ganolog i’r jambalaya fegan hyfryd hwn. Gellir gweini bwyd cysur Cajun traddodiadol cymaint neu gyn lleied o wres ag y dymunwch. I gael cic ychwanegol, defnyddiwch selsig cajun fegan a hyd yn oed tomatos wedi’u rhostio â thân.

3. Llaeth cywarch wedi’i felysu â dyddiad, dwy ffordd

Llaeth cywarch wedi'i felysu â dyddiadau fegan, dwy ffordd

Trwy Llaeth Cywarch wedi’i Felysu â Dyddiad, Dwy Ffordd

Gellir gwneud y llaeth cartref hawdd hwn nad yw’n gynnyrch llaeth mewn llai na 10 munud! Er mwyn ei wneud yn well fyth, dim ond gyda dyddiadau y caiff y llaeth ei felysu ac nid oes angen mwydo’r hadau cywarch o gwbl. Rwy’n hoffi gwneud swp o laeth cywarch fanila i’w fwynhau gyda ffrwythau, blawd ceirch, neu smwddis. O ran llaeth siocled, fy ffefryn yw ei yfed yn blaen! Mae’r Llaeth Cywarch Dwy Ffordd hwn sydd wedi’i Felysu â Dyddiad gan Caroline Doucet filiwn gwaith yn well na llaeth siocled heb ei felysu. Pam? Mae’n berffaith felys ac iach.

4. Tarten Caramel Halen

Tarten Caramel Halen Fegan

Ffynhonnell: Tarten Caramel Halen

Ydych chi’n gefnogwr o garamel hallt? Os felly, bydd y rysáit hwn yn union i fyny eich stryd! Mae’r Tartenni Caramel Halen Harriet Porterfield hyn yn ysgafn, yn hufennog ac yn rhyfeddol o iach, y tartenni caramel hallt bach hyn yw’r union beth sydd ei angen arnoch i ddathlu dechrau’r gwanwyn. Dim pobi, dim llaeth, dim glwten a dim siwgr wedi’i buro, maen nhw’n bwdin perffaith ar gyfer pan fyddwch chi eisiau rhywbeth melys ond ysgafn.

5. Cwcis almon gyda jam hadau chia

Cwcis almon fegan gyda jam hadau chia

Ffynhonnell: Cwcis Almond gyda Chia Seed Jam

Mae’r Cwcis Almond hyn gyda Chia Seed Jam gan Sara Oliveira yn bwdin neu fyrbryd bendigedig ac yn berffaith i’w fwynhau gyda theulu a ffrindiau!

6. Pretzels Pobi Meddal

Pretzels Meddal wedi'u Pobi Fegan

Ffynhonnell: Soft Baked Pretzels

Mae pretzel crwst pwff neu pretzels meddal yn fyrbrydau Almaeneg poblogaidd rhwng prydau. Mae’r Pretzels Pobi Meddal Petra Vogel hyn yn rhyfeddol o hawdd i wneud pretzels pobi meddal yn eich cegin. Dim ond ychydig o gynhwysion sydd eu hangen arnoch chi.

7. byns pretzel

Byns Pretzel Fegan

Trwy Pretzel Buns

Y clustogau bach blewog hyn fydd eich hoff beth newydd! Mae’r Byniau Pretzel Kirsten Kaminski hyn yn hynod o hawdd i’w gwneud ac maen nhw’n troi allan yn gywir. Mewn gwirionedd, dim ond 6 cynhwysyn sylfaenol iawn sydd eu hangen ar y byns pretzel fegan hyn, dim offer ffansi, ac maen nhw’n dod allan yn well na’r rhai becws, fe welwch!

8. Bariau Cyffug Cnau Cyll Siocled Pretzel Di-euog

Bariau Cnau Cyll Siocled Pretzel Di-euog Fegan

Ffynhonnell: Bariau Cyffug Cnau Cyll Pretzel Di-euog

Pwy all wrthsefyll siocled a chnau cyll? Mae’r Bariau Cyffug Cnau Cyll Pretzel Siocled Holly Jade hyn yn sylfaen cnau coco briwsionllyd gyda llenwad cyffug cnau cyll siocled fegan, pretzels hallt, ac ychydig o halen môr. Mae’n gyfuniad perffaith o hallt a melys.

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Yn anffodus, mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancr, Canser y prostad, ac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

I’r rhai sydd â diddordeb mewn bwyta mwy o blanhigion, rydym yn argymell prynu un o’n llyfrau coginio niferus sy’n seiliedig ar blanhigion neu lawrlwytho’r llyfr coginio App Bwystfil Bwyd sydd â miloedd o ryseitiau blasus, sy’n golygu mai hwn yw’r adnodd ryseitiau fegan mwyaf i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y amgylcheddol Y manteision iechyd o a diet yn seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, y ddaear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.