O Momos I Thukpa: 5 Ryseitiau Bwyd Stryd Tibetaidd y Mae’n Rhaid i Chi Roi Cynnig arnynt

Mae Tibet, a elwir hefyd yn “to’r byd”, yn cael ei ystyried yn gyrchfan breuddwyd i’r mwyafrif o deithwyr a pham? Diwylliant cyfoethog, tirweddau godidog, mynachlogydd hynafol a bwyd hynod flasus, mae gan y lle hwn y cyfan. Wrth siarad am fwyd Tibetaidd, mae’r bwyd hwn yn cynnwys dylanwadau o’i wledydd cyfagos (gan gynnwys India a Nepal, lle mae llawer o Tibetiaid yn byw). A gadewch i ni gytuno, p’un a yw’n blât o momos wedi’u stemio neu’n blât o thukpa sy’n lleddfu’r enaid, rydyn ni i gyd yn mwynhau bwyd Tibetaidd. Mae’r bwyd hwn bob amser wedi satiated y blagur blas beth bynnag. Ar wahân i momos a thukpa, mae yna ddigon o ryseitiau bwyd stryd Tibetaidd eraill yr ydym yn siŵr y byddai pawb wrth eu bodd yn eu bwyta. Tybed beth yw’r rheini? Edrychwch.

Dyma restr o 5 rysáit Tibetaidd y mae’n rhaid i chi roi cynnig arnynt:

Ein hargymhellion:

1. Momos Llysieuol Tibetaidd

Gadewch i ni ddechrau gyda’r rysáit y mae pawb yn ei garu. Yma rydyn ni’n dod â rysáit momo llysiau hawdd i chi ei wneud gartref. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw torri ychydig o foronen, bresych, nionyn, a garlleg, eu ffrio gyda’i gilydd gyda saws soi, finegr a phupur du, eu stwffio i mewn i bapurau maida, a’u stemio. Parwch ef â siytni momos tanllyd a pharatowch i flasu blas y bwyd stryd Tibetaidd mwyaf poblogaidd. Dewch o hyd i’r rysáit yma.

2. Thukpa

Yn bryd syml ond maethlon, mae thukpa yn rysáit delfrydol i fynd ar daith gastronomig i dirwedd hardd Tibet, tra byddwch chi’n ei sipian gartref. Gydag ychydig o gamau syml a chynhwysion hawdd, gallwch chi wneud dysgl thukpa flasus gartref. Cliciwch yma i weld y rysáit.

3. Cawl Llysiau Thukpa

Ydych chi’n caru cawl? Yma rydyn ni’n dod â rysáit cawl i chi wedi’i gyfuno â nwdls ac amrywiaeth o lysiau, cig neu gyw iâr. Yn ogystal â bod yn hynod flasus, mae’r rysáit nwdls hwn hefyd yn hynod gysurus ac yn hawdd i’w wneud. Cliciwch yma i weld y rysáit.

Ryseitiau eraill y dylech chi roi cynnig arnyn nhw:

4. Lapio

Mae Laping (Lhaphing) yn fwyd lleol traddodiadol sy’n cael ei fwyta’n bennaf fel byrbryd prynhawn yn Tibet. Mae dau fath o lhaphings, un gwyn ac un melyn. Mae sbeisys fel halen, saws soi, past chili coch, darnau garlleg, finegr, ac olew sesame yn rhoi blas nodedig ond cytbwys i lhaphing, gan ei wneud yn flas perffaith i’w fwynhau gyda momos neu dwmplenni. Cliciwch yma.

majnu ka tila tibetaidd archwaeth

5. Sothuk

Yma rydyn ni’n dod â rysáit arall i chi ar gyfer nwdls tebyg i Tibet. Mae’r cawl hwn yn cynnwys llysiau a reis grawn cyflawn neu nwdls. Gellir ei fwyta fel cinio neu swper; chi biau’r dewis!

Rhowch gynnig ar y ryseitiau hyn gartref a rhowch wybod i ni sut roeddech chi’n eu hoffi. Os ydych chi’n gwybod am fwy o ryseitiau arddull Tibetaidd, cyflwynwch y rysáit ac efallai y bydd yn ymddangos yma.

Leave a Comment

Your email address will not be published.