O Salad Cobb Groegaidd i Fritters Corn Melys Pupur Coch – wyth rysáit fegan gorau’r dydd!


Ryseitiau parod, set! Dyma ein ryseitiau ffres o’r felin sydd newydd eu rhyddhau mewn un lle cyfleus! Dyma ryseitiau fegan gorau’r dydd a nawr maen nhw’n rhan o’r miloedd o ryseitiau yn ein Ap Bwyd Monster! Mae ein ryseitiau diweddaraf yn cynnwys saladau a fritters, felly os ydych chi’n chwilio am rywbeth newydd a blasus, dyma’r ryseitiau!

Rydym hefyd yn argymell lawrlwytho’r Ap Bwyd Monster — gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau di-gig, fegan, seiliedig ar blanhigion ac alergedd i’ch helpu chi i gadw’n iach! A pheidiwch ag anghofio edrych ar ein Harchifau Tueddiadau Poeth!

1. Salad Cobb Groegaidd

Salad Cobb Groegaidd Fegan

Ffynhonnell: Salad Cobb Groegaidd

Mae’r Salad Cobb Groegaidd hwn gan Maria Koutsogiannis yn dro gwych ar salad Cobb traddodiadol gydag ychwanegu caws feta, olewydd a seigiau ochr Groegaidd eraill.

2. Pepper Coch a Ffriteri Yd Melys

Ffriteri Corn Melys Fegan a Phupur Coch

Trwy Ffriteri Pepper Coch Corn Melys

Gwych ar gyfer brecwast neu brunch hawdd, mae’r Ffriteri Corn Melys Pupur Coch hyn yn llawn llysiau, protein a sbeisys. Wedi’u gweini â salsa tomato-afocado a hufen sur cartref, mae’r Ffritwyr Pepper Coch Corn Melys Amy Lanza hyn yn fegan ac yn rhydd o glwten.

3. Peanut Chili Melys Tofu Tro-ffrio, Llysiau a Phîn-afal wedi’i Grilio

Tofu Fegan Tro-ffrio gyda Chnau daear a Tsili Melys, Llysiau a Phîn-afal wedi'u Grilio

Ffynhonnell: Tofu Cnau daear Chili Melys, Llysiau, a Phinafal wedi’i Droi wedi’i Grilio

Nid yn unig y mae’r Fowlen Tofu Lysieuol hon yn bryd sengl hawdd ei weini, mae’r Pîn-afal Tsili Melys wedi’i Rostio gan Cara Carin hwn hefyd yn bryd gwych i wneud swp mawr a’i rannu gyda ffrindiau mewn picnic neu potluck. Mae eisoes mor llawn o flasau anhygoel a beiddgar, ond mae’r pîn-afal wedi’i grilio wir yn dod â’r pryd hwn dros ben llestri!

4. Byrger Ffa Gwyn Quinoa

Cwinoa fegan a byrgyr ffa gwyn

Ffynhonnell: Byrger Bean Gwyn Quinoa

Mae’r Byrgyrs Quinoa Bean Gwyn Julie West hyn wedi’u llwytho â phrotein a ffibr, yn ogystal â maetholion buddiol eraill, ac maen nhw’n llenwi’n wych. Cyn belled ag y mae byrgyrs llysieuol yn mynd, mae hyn yn eithaf hawdd. FYI, gallwch chi wneud y rysáit hwn hyd yn oed yn symlach trwy ddefnyddio blawd wedi’i wneud ymlaen llaw yn lle prosesu ceirch fel y gwnes i. Daeth y byrgyrs ffa gwyn a quinoa allan yn wych gan ddal i fyny’n dda iawn heb ddisgyn yn ddarnau, a doedden nhw ddim yn sych nac yn stwnsh. Mae’r gwead, y blas a’r apêl weledol yn union ar y targed. Ar ôl cael yr holl nwyddau ychwanegol, roedd y Byrger Ffa Gwyn Quinoa hwn yn oruchaf: y byrger llysieuol gorau i mi ei gael erioed…dwi’n rhagfarnllyd…efallai, ond roedden nhw’n ddwyfol! Ac, os nad ydych chi’n teimlo fel ei fwyta ar bynsen, rhowch frig eich byrger llysiau cwinoa ar wely o lysiau gwyrdd ffres gyda gwasgfa o leim, ychydig o afocado, halen a phupur… mor dda!

5. Watermelon Kiwi Popsicles

watermelon fegan a popsicles ciwi

Ffynhonnell: Watermelon Kiwi Popsicles

Mae’r Popsicles Kiwi Watermelon Lena Ropp hyn mor hawdd i’w gwneud! Yn syml, piwrî’r watermelon, torri’r tafelli ciwi, eu rhewi mewn mowldiau a voila! Rhai byrstiadau adfywiol a ffrwythlon iawn.

6. Iach S’mores Frappuccino

Iach Fegan Frappuccino S'mores

Ffynhonnell: Healthy S’mores Frappuccino

Yn wahanol i’ch hoff ddanteithion haf, mae’r Healthy S’mores Frappuccino hwn yn llawn blas mocha cyfoethog, wedi’i ysgeintio â chracers grawn cyflawn heb glwten, a hufen chwipio heb gynnyrch llaeth ar ei ben. Yn gyntaf oll, mae sylfaen y Kat Condon Healthy S’mores Frappuccino hwn mewn gwirionedd yn goffi, oherwydd er ei fod yn ddiod â blas s’mores, mae’n dal i fod yn ddiod coffi. Oherwydd y powdr protein, dyma’r byrbryd perffaith ar ôl ymarfer corff!

7. Blondis Menyn Pysgnau Siocled

Blondis Menyn Pysgnau Siocled Fegan

Ffynhonnell: Menyn Pysgnau a Blondis Swirl Siocled

Mae’r Blondies Menyn Pysgnau Troellog Siocled Taavi Moore hyn yn blewog, yn cnoi, yn llaith … a byddant yn toddi yn eich ceg. Trodd melyn menyn cnau daear mewn cytew siocled a’i ysgeintio â sglodion siocled.

8. Sbigoglys ac artisiog soufflé

Sbigoglys fegan a soufflé artisiog

Ffynhonnell: Sbigoglys ac Artisiog Soufflé

Nid yw’r souffle sbigoglys ac artisiog hwn gan Jennifer Rose Rossano yn union fel souffle traddodiadol sy’n seiliedig ar wyau, ond dyna sy’n ei wneud mor dda! Mae cymylau poeth o dofu a llysiau “cawsus” wedi’u gorchuddio â chrwst tyner, di-fflach … yn bendant mae angen i’r soufflé hwn wneud ymddangosiad ar eich bwrdd brecwast! Os ydych chi’n rhedeg allan o amser neu egni, mae croeso i chi ddefnyddio crystiau pastai parod fel llwybr byr.

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Yn anffodus, mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancr, Canser y prostad, ac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

I’r rhai sydd â diddordeb mewn bwyta mwy o blanhigion, rydym yn argymell prynu un o’n llyfrau coginio niferus sy’n seiliedig ar blanhigion neu lawrlwytho’r Ap Bwyd Monster sydd â miloedd o ryseitiau blasus, sy’n golygu mai hwn yw’r adnodd ryseitiau fegan mwyaf i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y amgylcheddol Y manteision iechyd o a diet sy’n seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, daear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.