O Salad Saws Tatws Melys i Focaccia Haearn Bwrw – 10 Rysáit Fegan a Aeth yn Feirol yr wythnos ddiwethaf!


Pan fydd gan bawb eu llygaid ar rysáit, rydych chi’n gwybod bod yn rhaid bod rhywbeth arbennig yr hoffech chi roi cynnig arno. Dyna’r achos gyda’r 10 rysáit fegan firaol hyn a aeth yn firaol yr wythnos diwethaf. Maen nhw ymhlith y gorau, ac ymddiriedwch ni pan rydyn ni’n dweud nad ydych chi am golli allan ar y creadigaethau rysáit firaol anhygoel hyn gan ein blogwyr!

Rydym hefyd yn argymell lawrlwytho’r Ap Bwyd Monster Gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau seiliedig ar blanhigion i’ch helpu i gadw’n iach! A pheidiwch ag anghofio edrych ar ein Harchifau Tueddiadau Poeth!

1. Salad Salsa Tatws Melys

Salad Saws Tatws Melys Fegan

Ffynhonnell: Salad Saws Tatws Melys

Os ydych chi’n chwilio am salad blasus ac iach sy’n ddigon swmpus i’w fwyta fel prif gwrs, peidiwch ag edrych ymhellach. Mae’r Salad Dip Tatws Melys Henry Firth ac Ian Theasby hwn yn blasu’n flasus, yn iach, yn felys ac yn ffres. Os ydych chi am fynd ymlaen, griliwch y tatws melys a pharatowch y saws o flaen llaw, yna casglwch bopeth pan fyddwch chi’n barod i’w weini. Os ewch chi i farbeciw, ewch â hwn. Os ydych chi’n paratoi ar gyfer parti, gwnewch hyn. Os ydych chi’n fod dynol sy’n byw ac yn anadlu â blasbwyntiau, dyma’r peth i chi! Wedi’i dynnu o BOSH! ar gyllideb gan Henry Firth ac Ian Theasby. Adargraffwyd gyda chaniatâd HarperCollins, 2022.

2. Ffocaccia Haearn Bwrw gyda Pesto a Thomatos Amrywiol

Ffocaccia Haearn Bwrw Fegan gyda Pesto a Thomatos Amrywiol

Ffynhonnell: Ffocaccia Haearn Bwrw gyda Pesto a Thomatos Haul-Sych

Nid oes unrhyw dda wedi’i bobi ar y blaned hon yn fwy cysurus a chartrefol na bara focaccia ffres o’r popty. Yn y Focaccia Haearn Bwrw hwn gyda Pesto a Thomatos Haul-Sych gan Cameron Keller, darganfyddwch hyfrydwch pobi eich focaccia perlysiau eich hun, wedi’i stwffio â jalapeno pesto, tomatos heulsych ac olewydd, mewn sgilet haearn bwrw. Nid yn unig y mae’n ganolbwynt hardd a thrawiadol ar gyfer unrhyw fwrdd, ond mae hefyd yn llawn blasau bywiog ac yn hynod o hawdd i’w wneud. Gydag ychydig o ddyfeisgarwch a llawer o olew olewydd, mae llawenydd focaccia yn aros.

3. Spanakopita – Pastai Sbigoglys Groegaidd

Spanakopita Fegan: Pastai Sbigoglys Groeg

Ffynhonnell: Spanakopita – Pastai Sbigoglys Groeg

Mae’r Spanakopita hwn – Pastai Sbigoglys Groeg gan Heidrun Kubart, yn hawdd i’w wneud ac yn flasus iawn. Yn lle feta, defnyddiais tofu sy’n ffit perffaith yma. Mae’n blasu’n boeth neu’n oer, ar unrhyw adeg o’r dydd.

4. Uwd dros nos heb geirch

Uwd fegan heb geirch

Ffynhonnell: Uwd Dros Nos Heb Ceirch

Mae uwd nos fel arfer yn cael ei wneud â blawd ceirch, ond nid yw pawb yn gallu bwyta blawd ceirch bob dydd nac eisiau ei fwyta. Os yw hyn yn wir, yna dyma’r uwd perffaith i chi! Mae This Night Porridge Without Oats gan Sara Oliveira yn rysáit iachus wedi’i wneud gyda blawd cnau coco, hadau, llaeth di-laeth ac yn barod mewn 5 munud. Byddwch wrth eich bodd â’i wead hufennog, y cyflymder y mae’n cael ei baratoi a’r blas anhygoel. Mae’r uwd dros nos hwn heb geirch yn anhygoel!

5. Bionicos (salad ffrwythau Mecsicanaidd)

Bionicos Fegan (Powlenni Salad Ffrwythau Mecsicanaidd)

Ffynhonnell: Bionicos (Powlenni Salad Ffrwythau Mecsico)

Rhowch gynnig ar y Bionicos (Powlenni Salad Ffrwythau Mecsicanaidd) hyn gan Mitch a Justine Chapman i gael dechrau cyflym, hawdd ac adfywiol i’r diwrnod. Yn y fersiwn hon sy’n seiliedig ar blanhigion, mae hufen cashew wedi’i felysu’n ysgafn yn cael ei gyfuno â haenau o ffrwythau trofannol.

6. Ffa ‘pob’ sbeislyd

Ffa Pob Fegan Sbeislyd

Ffynhonnell: Ffa Pob ‘Sbeislyd’

Mae’r Ffa ‘Pac’ Sbeislyd Lenny Wu hyn yn rhyfeddod un pot wedi’u gwneud o staplau pantri, heb sôn am flasus iawn.

7. Popsicles Te Gwyrdd Matcha

Popsicles Te Gwyrdd Matcha Hufenol Fegan

Trwy Popsicles Te Gwyrdd Hufenol Matcha

Mae’r Pops Iâ Te Gwyrdd Larice Feuerstein Matcha hyn yn ddanteithion haf perffaith! Fe’u gwneir gyda matcha egnïol, llaeth cnau coco, cashews, a dyddiadau ar gyfer melyster. Iach, bywiog a hawdd i’w gwneud.

8. Pwdin Pecan Pecan Siocled

Pwdin Pecan Pecan Siocled Fegan

Ffynhonnell: Pwdin Pei Pecan Siocled

Mae’r pwdin chia cnau Ffrengig siocled hwn sy’n cael ei hybu gan brotein wedi’i ddiffinio fel un maethlon a blasus. Yn well eto, gellir gwneud y Pwdin Pecan Pecan Siocled Tara Weir hwn y noson gynt, felly’r cyfan sydd angen i chi ei wneud yn y bore yw ychwanegu eich hoff dopins!

9. Cawl Melys, Poeth a Sbeislyd

Cawl Fegan Melys, Poeth a Sbeislyd

Ffynhonnell: Cawl Melys Poeth a Sbeislyd

Cawl tatws melys gyda thro sbeislyd yw’r union beth sydd ei angen arnoch ar noson oer o aeaf neu gwymp. Mae’r cawl melys, tangy a sbeislyd hwn gan Gabriela Lupu yn llawn blasau blasus, deinamig sy’n ategu ei gilydd mor dda!

10. Artisiog a rholyn ‘cimychiaid’

Rhôl artisiog fegan 'Cimychiaid'

Ffynhonnell: Rhôl Artisiog ‘Cimychiaid’

Mae’r rholyn cimychiaid yn frechdan boblogaidd yn New England sy’n cynnwys llenwad wedi’i seilio ar mayonnaise ar bynsen meddal wedi’i thostio â menyn. Mae’r rholyn “cimychiaid” artisiog hwn o Zsu Dever yn hawdd ei feganio gyda chalonnau artisiog, mayonnaise fegan, a chyffyrddiad o naddion gwymon dells. Cludwch eich hun i Maine gyda’r sammie bwyd cysur blasus hwn!

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Yn anffodus, mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancr, Canser y prostad, ac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

I’r rhai sydd â diddordeb mewn bwyta mwy o blanhigion, rydym yn argymell prynu un o’n llyfrau coginio niferus sy’n seiliedig ar blanhigion neu lawrlwytho’r Ap Bwyd Monster sydd â miloedd o ryseitiau blasus, sy’n golygu mai hwn yw’r adnodd ryseitiau fegan mwyaf i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y amgylcheddol Y manteision iechyd o a diet sy’n seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, y ddaear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.