Oergell a Stryd yr Orsaf Pantri

Yn wahanol i lawer, mae gen i ffydd yn neuaddau bwyta Prifysgol Miami. Mae’n farn botwm poeth ymhlith fy nghyfoedion, ond os ydych chi’n cael y bwyd iawn, gall noson yn y bwyty fod yr un mor dda, neu hyd yn oed yn well, na phryd o fwyd uptown.

Rwy’n cyfaddef fy mod wedi cael fy ngadael gyda theimlad anffodus yn fy stumog ar ôl tro-ffrio yn Garden neu’r porc chops yn Maple, ond rydych chi’n byw ac rydych chi’n dysgu. Ac fel sophomore ail-semester, dysgais pa fwydydd i’w hosgoi a hyd yn oed sut i’w mwynhau.

Y tric i bryd swper llwyddiannus yw cerdded i mewn a’i weld fel cerdded i mewn i pantri sioe goginio Rhwydwaith Bwyd: mae’n rhaid i mi feddwl am bryd o fwyd neis ar fy mhen fy hun, ond gydag amrywiaeth eang o gynhwysion.

Dros y ddwy flynedd hyn, rwyf wedi prynu llawer o saladau a phowlenni reis yr wyf yn falch ohonynt, ond ni all fy meddwl fy hun feddwl am lawer o ryseitiau, felly yr wythnos hon penderfynais ail-greu’r Oergell a’r Pantri annwyl (F&P). Powlenni Quinoa.

Y ddwy bowlen hawsaf i mi eu cymryd oedd Powlenni Quinoa De-orllewin a Môr y Canoldir. Ni allwn bob amser ddod o hyd i’r union gynhwysion ac wrth gwrs mae’n dibynnu ar y diwrnod, ond roeddwn i’n hapus gyda fy hamdden.

Powlen Quinoa De-orllewin:

Y cam cyntaf i greu Bowl De-orllewin arddull Maple yw mynd yn ystod cinio pan fydd gan Maple ei orsaf Southwest Grill gyfan. Mae’r orsaf alergenau yn cynnig cwinoa bob dydd, felly prynais bowlen fawr o quinoa plaen yn gyntaf.

Mae gan Orsaf y De-orllewin amrywiaeth eang o opsiynau i’w hychwanegu at y bowlen, felly gallwch chi ei gwneud yn un eich hun mewn gwirionedd, ond arhosais yn driw i arddull F&P ac ychwanegu ŷd, ffa du, cyfuniad tomato-cilantro, ac afocados. Yn bersonol, roeddwn i eisiau ychydig o brotein, felly ychwanegais y cyw iâr wedi’i rwygo i fy mhlât hefyd.

Mae gan F&P dro ar eu steil De-orllewinol ac mae’n ychwanegu feta yn lle’r cheddar mwy traddodiadol, felly es i draw i’r bar salad, lle mae feta yn eithaf hawdd dod o hyd iddo.

Llun gan Ava Kalina | y myfyriwr miami

Yn anffodus, yr unig gynhwysion sydd ar goll Maple yw sawsiau. Mae gan yr oergell vinaigrette calch ranch jalapeno sy’n swnio’n anhygoel, ond mae diffyg Maple. Ychwanegais sleisen o lemwn i gael y blas tarten yna, ond doedd o ddim cweit yr un peth.

Gradd: 7/10

Ydych chi’n mwynhau’r hyn rydych chi’n ei ddarllen?
Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr

Powlen Quinoa Môr y Canoldir:

Mae F&P’s Mediterranean Bowl yn un o fy hoff brydau yn Rhydychen, felly roeddwn i’n gwybod y byddai’n anodd ei guro, ond gwnes fy ngorau i’w ail-greu.

Fel o’r blaen, fe wnes i archebu pentwr o quinoa yn yr orsaf alergenau, yna mynd i’r bar salad.

Mae F&P yn gwneud eich powlen yn ddysgl syml gyda hwmws, arugula, tomatos ceirios, caws feta, olewydd kalamata, saws tzatziki, a vinaigrette lemwn ar ei ben.

Gwyrais ychydig oddi wrth y rysáit gwreiddiol ac ychwanegu gwygbys am ychydig o brotein.

Fy mhryder mwyaf gyda’r pryd hwn oedd diffyg olewydd kalamata ar Masarn, a gafodd eu cynnig, er mawr syndod i mi, yn yr orsaf salad y diwrnod hwnnw, ond byddwch yn barod gan nad ydyn nhw’n offrwm rheolaidd.

Llun gan Ava Kalina | y myfyriwr miami

Mae gan fasarn tzatziki rhyfeddol o flasus a oedd yn bendant yn uchafbwynt fy mhlât ac yn adlewyrchu F&P’s yn eithaf da, ond nid oedd vinaigrette lemwn y plât ysbrydoliaeth ac iogwrt Groegaidd i’w gweld yn unman.

Gradd: 5/10

Rhwng y ddwy saig hyn, y rhwystr mwyaf oedd diffyg sawsiau yn Maple. Ni allwn mewn gwirionedd ail-greu unrhyw un o’r bowlenni hyn gyda’r vinaigrette lemwn, y ranch jalapeno, neu’r iogwrt Groegaidd sydd fel arfer yn cael eu hychwanegu at eu powlenni cwinoa priodol.

Mae F&P hefyd yn gweini powlen cyw iâr teriyaki na allwn i hyd yn oed ei flasu heb y saws teriyaki, ond y tro nesaf rwy’n dal Masarn ar ddiwrnod pan fydd cyw iâr teriyaki yn opsiwn, byddaf yn bendant yn ei baru â rhywfaint o quinoa.

Yn gyffredinol, cefais brofiad gwych yn ail-greu’r prydau F&P ac fe wnaethon nhw roi llawer o ysbrydoliaeth i mi ar gyfer prydau ‘cartref’ yn y dyfodol yn yr ystafell fwyta.

Rwy’n dal i sefyll wrth y ffaith y gall yr ystafell fwyta fod â phosibiliadau diddiwedd ar gyfer prydau cymharol flasus os ymdrechwch yn ddigon caled, ond ni all dim guro bowlenni cwinoa blasus Fridge & Pantry.

[email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.