Offer Salad: Hanfodion ar gyfer creu’r saladau gwanwyn perffaith, o’r powlenni salad gorau, troellwyr, gweinyddwyr, a mwySharnaz ShahidUn o’n hoff bethau am y gwanwyn yw’r cyfle i ychwanegu mwy o ffrwythau a llysiau ffres at ein platiau, a does dim ffordd well o weini’r holl gynnyrch lliwgar yna gyda’r campwaith mwyaf perffaith: y powlen salad!

PLWS: 5 rysáit salad blasus i drio wythnos yma

Pwy HELO!, rydym wedi crynhoi’r offer salad gorau i greu’r ddelwedd fwyaf teilwng o Instagram ar gyfer eich porthiant amser cinio. O bowlenni salad lliwgar i lwyau pren a throellwyr letys, edrychwch ar y dewisiadau gwych hyn ar gyfer eich cegin y gwanwyn hwn.

Y bowlenni salad gorau

Powlen Salad Bresych Gwyn M&S


mns-salad-bowlen

Mae’r bowlen salad hon o waith caled M&S yn cynnwys dyluniad dail bresych wedi’i fowldio i ychwanegu ychydig o arddull hynod at eich llestri cinio.

Powlen salad bresych gwyn, £17.50, M&S

PRYNU NAWR

MWY: Mae gan y Wasg Garlleg hon dros 24k o adolygiadau cadarnhaol ar Amazon ac mae 47% i ffwrdd ar werth

Powlen salad H&M


powlen hm-salad

Rydyn ni wrth ein bodd â’r bowlen salad bren hon gan H&M, sy’n berffaith ar gyfer bwyta alfresco yn yr ardd gyda ffrindiau a theulu y gwanwyn hwn.

Powlen salad bren Mango, £19.99, H&M

PRYNU NAWR

powlen salad amazonian


bowlen salad amazon

Rydyn ni eisiau’r bowlen salad Amazon hon! Maent o’r maint perffaith i weini salad i ddau neu hyd yn oed dri o bobl. Mae cymaint o liwiau a phatrymau i ddewis ohonynt.

Powlen salad Dowan, £30.59, Amazon

PRYNU NAWR

Powlen Salad Sous Chef


powlen salad bresych

Gweinwch eich salad haf yn y bowlen salad coleslaw jumbo hon i gael canolbwynt syfrdanol. Mae’r bowlen wedi’i phaentio â llaw ar gyfer gorffeniad realistig. Gellir ei ddefnyddio hefyd i weini salad pasta mawr neu hyd yn oed fel powlen ffrwythau. Mae’r duedd llestri cinio bresych yn profi adfywiad. Yn y 1960au, roedd set gyflawn o lestri cinio bresych yn arwydd o aelwyd cymdeithas uchel. Roedd modd casglu llawer o ddarnau, gan gynnwys amrywiaeth bresych eiconig Bordallo Pinheiro. Nawr mae’r platiau, y bowlenni a’r platiau hyn sydd wedi’u paentio â llaw yn ôl ac yn mynd â’r byd gan storm.

Powlen salad bresych, £69, Sous Chef

PRYNU NAWR

Powlen salad Kalinko


bowlen salad-kuki

Harddwch y bowlen salad bren fawr hon yw ei bod wedi’i gwneud â llaw o un darn o bren o’r goeden Lebbeck. Bydd patina tywyll hyfryd a harddwch cyffyrddol y bowlen hon yn troi hyd yn oed y cigysyddion mwyaf angerddol yn fwytawyr salad.

Powlen salad Kuki, £75, Kalinko

PRYNU NAWR

bowlen salad cynefin


salad powlen-gynefin

Mae gan y bowlen salad Nona hardd hon ymylon uchel nodedig a gwydredd adweithiol lled-matte sy’n ychwanegu dyfnder at ei lliw. Yn unigryw i Gynefin, mae’r bowlen wydn hon o grochenwaith caled yn cyfuno llinellau cryf, glân ag arwyneb cyffyrddol – mae’n berffaith ar gyfer prydau teuluol a difyrrwch fel ei gilydd.

Powlen salad crochenwaith caled Nona, £30, Cynefin

PRYNU NAWR

Y troellwyr salad gorau ac offer eraill

gweinyddion salad


llwyau sass-a-belle-pren

Yma i annog coginio dim gwastraff gyda dawn gynaliadwy, mae’r gweinyddwyr salad bambŵ siâp llaw hyn yn mynd yn ôl i’r pethau sylfaenol gyda dyluniad minimalaidd. Lle gwych y gellir ei ailddefnyddio ar gyfer y bwrdd swper, gan ddod â deunyddiau sy’n gyfeillgar i’r ddaear i mewn ar gyfer pleser amser bwyd.

Gweinyddion salad bambŵ dwylo, £5, Sass & Belle

PRYNU NAWR

cutlet salad


tynnu'r golwyth

Dywedwch helo wrth eich cynorthwyydd cegin fach newydd, sydd ar gael i dorri unrhyw beth yn gyflym ac yn hawdd o winwns a garlleg i gnau neu wyau wedi’u berwi’n galed. Mae’r Kuhn Rikon Pull Chop yn brosesydd bwyd llaw defnyddiol sy’n torri perlysiau, llysiau, ffrwythau a mwy gyda thynfa llinyn.

Kuhn Rikon Pull Chop, £21.98, QVC

PRYNU NAWR

ysgydwr salad


mini-dresin-guro

Mae’r botel dresin mini a’r tywalltwr hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n defnyddio dresin salad ychydig yn fwy cynnil. Mae’r botel yn dadsgriwio ar y pwynt ehangaf felly mae llenwi â’ch hoff dresin salad Caesar neu Light yn ffantastig. Mae’r bicer graddedig yn ei gwneud hi’n hawdd sicrhau cyfrannau cywir, ac mae’r sêl yn dynn felly ni fydd unrhyw ollyngiadau ni waeth pa mor egnïol y byddwch chi’n ei ysgwyd.

Cymysgydd Dresin Salad OXO Good Grips, £14.99, Lakeland

PRYNU NAWR

Draeniwr Salad KitchenCraft


troellwr salad

Symleiddiwch y paratoadau salad ar gyfer prydau a chiniawau teulu mawr gyda’r troellwr salad plastig hwn o ansawdd uchel. Yn syml, rhowch y salad wedi’i olchi yn y bowlen, trowch yr handlen throelli hawdd i sychu, ychwanegwch eich hoff ddresin trwy’r agoriad, a throelli eto i orchuddio’r dail. Dyna chi, salad maint teulu wedi’i wisgo’n flasus mewn eiliadau!

Troellwr Salad KitchenCraft, £22.99, Coginio Gweini Mwynhewch

PRYNU NAWR

draeniwr salad gwydr


troellwr salad gwydr

Mae OXO wedi mynd â chynllun ei droellwr salad clasurol gam ymhellach, gan gyflwyno troellwr salad gwydr newydd. Gyda chorff gwydr borosilicate cynaliadwy, mae wedi’i gynllunio i’ch helpu chi i rinsio a sychu dail salad mewn eiliadau, tra hefyd yn gweithredu fel powlen weini gwydr trawiadol a hidlydd fel y gallwch chi rinsio letys ac yn haws.

Troellwr Salad Gwydr, £75, Amazon

PRYNU NAWR

gwarchod lemwn


storio lemonau

Gyda sylfaen blastig solet a chaead silicon, mae’r arbedwr lemwn clyfar hwn wedi’i wneud â sêl aerglos i helpu i gadw lemonau dros ben mor ffres â phosibl ac mae wedi’i ddylunio gyda chaead tryloyw i’ch helpu i gadw llygad ar yr hyn sydd y tu mewn.

Arbedwr lemwn, £5, Dunelm

PRYNU NAWR

Mae’r dewis o HELO! mae’n olygyddol ac wedi’i ddewis yn annibynnol – dim ond erthyglau y mae ein golygyddion yn eu caru ac yn eu cymeradwyo yr ydym yn eu cynnwys. HELO! Gall gasglu cyfran o werthiannau neu iawndal arall o ddolenni ar y dudalen hon. I wybod mwy ewch i’n Tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Leave a Comment

Your email address will not be published.