Opsiynau swmpus y byddwch chi am eu gwneud bob dydd

Ydy’r tymor cawl drosodd mewn gwirionedd? Dyma’r pryd perffaith: mae’n gynnes, yn hawdd i’w baratoi ac yn flasus. Ond os ydych chi’n dal i gadw at y pethau sylfaenol fel nwdls cyw iâr, rydych chi’n colli allan. Mae yna rai ryseitiau cawl hynod flasus a chyfeillgar i’r ddaear a fydd yn eich cadw’n glyd am fisoedd i ddod.

Wrth wneud powlen organig o gawl, y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw canolbwyntio ar ychwanegu digon o lysiau. Mae planhigion nid yn unig yn defnyddio llai o adnoddau nag anifeiliaid (fel tir a dŵr), ond mae eu tyfu hefyd yn cynhyrchu llai o allyriadau carbon. Os ydych chi’n ychwanegu protein anifeiliaid, mae rhai detholiadau yn fwy ecogyfeillgar nag eraill. Er bod cyw iâr, twrci a bwyd môr yn dueddol o fod y dewisiadau gorau, mae porc, cig eidion a chig oen yn dod i mewn yn olaf.

Ffordd gynaliadwy arall o wneud y ryseitiau cawl gorau? Defnyddiwch eich llysiau dros ben i wneud y cawl. Mae crwyn moron, crwyn tatws, a phennau seleri neu winwnsyn yn sylfaen flasus ar gyfer unrhyw un o’r ryseitiau cawl hyn. Gallwch hefyd brynu llysiau o ffynonellau lleol, sydd â llai o rediadau bwyd na’r rhai sy’n cael eu cludo i archfarchnadoedd arferol.

Barod i ddechrau coginio? Dyma rai o’r ryseitiau cawl gorau i’ch rhoi ar ben ffordd.

Y ryseitiau cawl gorau ar gyfer 2022

1. Cawl minestrone clasurol

LLUN: COOKIE A ​​KATE

Mae’n hawdd iawn gwneud eich cawl minestrone eich hun gyda’r rysáit hwn. Yn gyntaf oll, mae’n amlbwrpas, sy’n ei gwneud yn berffaith ar gyfer gwahanol anghenion dietegol. Er enghraifft, gellir ei wneud yn fegan yn hawdd heb y caws (neu gydag opsiwn di-laeth), a gallwch ychwanegu ffa neu gig i’w wneud yn fwy swmpus.

2. gazpacho fegan syml

LLUN: CADWRAETH PYS

Gallwch chi wneud y gazpacho hwn mewn dim ond 10 munud gyda dim ond saith cynhwysyn. Yn y bôn, mae Gazpacho yn cynnwys llysiau wedi’u cymysgu â sbeisys, gan ei wneud yn rysáit iach perffaith ar gyfer unrhyw gogydd newydd sbon. Mae hefyd yn ffordd wych o ddefnyddio unrhyw domatos dros ben sydd gennych wrth law.

3. Cawl Cnau Coco Gwyrdd gyda Seleri, Cêl, a Sinsir

ryseitiau cawl gorau
LLUN: Y LLAWR CYNTAF

Os ydych chi’n bwriadu ychwanegu mwy o lysiau gwyrdd i’ch diet ond yn methu â sefyll salad, mae hwn yn lle gwych i ddechrau. Mae’n llawn zucchini, cêl, a seleri, ac mae’r sinsir yn ychwanegu blas anhygoel. Gweinwch ef gyda rhywfaint o fara neu dros reis gyda gwygbys i gael hwb protein.

4. Cawl bwyd môr hufennog

LLUN: GWARIO GYDA CHeiniogau

Mae’r pryd hwn yn gawl bwyd môr clasurol, gyda berdys, cregyn bylchog, tatws a gwin gwyn. Edrychwch ar eich marchnad bysgod leol neu weld a yw eich siop lysiau agosaf wedi dal bwyd môr yn gynaliadwy i wneud y cawl hwn mor ecogyfeillgar â phosibl.

5. Cawl Byrgyr Caws Fegan

ryseitiau cawl gorau
Llun: sef Marly

Chwilfrydig, dde? Mae’r cawl byrger caws fegan hwn yn defnyddio tatws, cawl llysiau, cashews ar gyfer hufen, briwsion llysiau ar gyfer cig, a chaws rhwygo heb laeth. iym.

6. Cawl Cyw Iâr wedi’i Ysbrydoli â Thai

ryseitiau cawl
Llun: Pobydd Minimalaidd

Os gwnaethoch dyfu i fyny yn bwyta cawl nwdls cyw iâr tun, byddwch wrth eich bodd â’r rysáit hwn. Cymerwch bryd clasurol plentyn ond newidiwch bethau gyda thro Thai. Mae croeso i chi ddefnyddio cawl cyw iâr cartref neu fwliyn llysieuol i ddechrau. Gallwch hefyd hepgor y cyw iâr a defnyddio tofu yn lle hynny.

7. Cawl Twrci Ground Sbigoglys

ryseitiau cawl gorau
LLUN: RACHEL COOKS

Mae rhywfaint o sylwedd yn y rysáit cawl hwn heb fod yn rhy drwm. Dewiswch opsiynau twrci cynaliadwy ac wedi’u codi’n foesegol trwy edrych am y logos “Certified Humane” neu “Animal Welfare Approved”. Mae hefyd yn bryd cyflym: mae’n cymryd llai na 10 munud i’w baratoi ac yna llai nag 20 munud i’w goginio.

8. Cawl Tatws Fegan Hawdd

ryseitiau cawl
Llun: Nora Cooks

Cawl tatws yw un o’r ryseitiau cawl gorau sydd ar gael. Mae’r fersiwn fegan hon yr un mor hufennog a chysurus â’r rysáit draddodiadol diolch i’r defnydd o laeth cnau coco yn y gwaelod a pawb y topins: hufen sur fegan, caws, a darnau cig moch wedi’u seilio ar blanhigion.

9. Stew Kimchi Corea

LLUN: COOKERRU

Mae Kimchi yn ddysgl Corea wedi’i gwneud o fresych wedi’i eplesu sbeislyd. Mae’r cawl hwn yn defnyddio tofu fel ffynhonnell protein, ynghyd â thiwna. Ond gallwch chi hepgor y pysgodyn yn gyfan gwbl – mae’n ddigon blasus ar ei ben ei hun.

10. Cawl Reis Gwyllt

Llun: Cwpl yn coginio

Mae’r Cawl Reis Gwyllt hwn yn hufenog iawn ac yn llawn blas. Cyfuno mewn cashews sy’n rhoi ei wead blasus iddo, ac mae ffa gwyn, reis gwyllt, a madarch yn ei wneud yn fwy blasus fyth.

11. Cawl Marchnad yr Amaethwyr

ryseitiau cawl

Mae’r rysáit hwn yn eich helpu i ddefnyddio’r holl gynnyrch yn eich oergell cyn iddo fynd yn ddrwg. Mae gan gawl llysiau sylfaen cawl syml ac mae’n defnyddio beth bynnag sydd gennych wrth law: seleri, moron, winwns, garlleg, rydych chi’n ei enwi.


Helo! Ydych chi eisiau ein helpu i newid y byd bob dydd trwy awgrymiadau a thriciau hawdd, cyraeddadwy a gwyrdd? Cofrestrwch ar gyfer Brightly Spot ac ymunwch â’n mudiad o dros filiwn o asiantau newid.

Leave a Comment

Your email address will not be published.