O’r Cae i’r Fforc: i ddathlu blas

Gan Kristin Eggen

ti’n hoffi bwyta? Cymerwch eiliad i feddwl am eich hoff rysáit. Sut mae’n arogli? Ar ba achlysur ydych chi’n ei baratoi? A yw’n achlysur arbennig, yn bryd bwyd syml yn ystod yr wythnos, neu’n brofiad bwyty? Gall yr antur blas fod yn araf ac yn hamddenol fel pastai riwbob gramen ddwbl, neu’n gyflym ac yn ddigymell (dwi’n edrych arnat ti, weeknight quesadilla).
Os ydych chi fel fi, mae’ch ceg yn dyfrio wrth feddwl am y saig arbennig honno. Mae’n meithrin rhan benodol iawn o’ch enaid y gall dim ond eich hoff fwyd ei gyrraedd: cysylltiad o flas, cysylltiad, lles, a pherthynas. Dyma beth all bwyd ei wneud i ni. Dyna pam rydyn ni’n coginio.
Field to Fork yw eich canllaw misol newydd i gynhwysion llawn blasau, ryseitiau a straeon sy’n eich cysylltu â lle rydych chi’n byw trwy lens bwyd. Bob mis, byddwch chi’n clywed gan y gymuned fwyd leol—ffermwyr, gweithwyr bwyd, cogyddion, bwydwyr lleol—am eu gwaith yma yn ein cymuned, y bwydydd maen nhw’n eu hadnabod orau, a’r bobl sy’n tyfu’r cynhwysion sy’n ein maethu.
Fel rheolwr Marchnad Ffermwyr Decorah, mae’r gwanwyn yn arbennig o gyffrous oherwydd mae’n golygu bod y farchnad yn paratoi i agor (Mai 4)! Ar yr adeg hon, mae ffermwyr a gwerthwyr yn brysur yn plannu, gofalu, pobi a gwneud. Cyn bo hir bydd bythau o lysiau gwanwyn melys a thyner yn gorwedd ar faes parcio isaf y Oneota Co-op (a holl farchnadoedd ffermwyr yr ardal) yn frith o foron babanod oren llachar, beets porffor melfedaidd a radisys ysgarlad. Ni fydd y blodau yn cael eu gadael ar ôl. Fel piñata symudiad araf – mae’r daioni yn parhau i ddod!
Yma yn Iowa, mae’r eira’n hedfan ymhell i fis Ebrill, ond mae digon o fwyd lleol anhygoel ar gael yr adeg hon o’r flwyddyn o hyd. Dyma dair ffordd o groesawu bwydydd cynnar y gwanwyn:
Addurnwch. Mae microgreens, winwns werdd, a blodau bwytadwy yn ddigon i droi unrhyw doriad o gig, salad, neu, ie, stiw, yn waith celf. Heb sôn am bacio punch maethol ychwanegol. Rhowch gynnig ar Gymysgedd Blodau Bwytadwy Canoe Creek Produce ar unrhyw salad neu basta (ar gael trwy Hyb Bwyd Iowa).
Melysu. Mae tymor surop masarn newydd ddod i ben, sy’n golygu bod yr aur hylif hwn yn barod i’w ddefnyddio yn eich dresin salad (rysáit isod), marinadau, pobi, ac wrth gwrs eich pentwr nesaf o gacennau.
Ehangwch y diffiniad o “salad”. Llysiau wedi’u torri + dresin = salad. Defnyddiwch y fformiwla hon i arbrofi gyda’ch saladau ac archwilio y tu hwnt i’r romaine a’r ransh sylfaenol. Rhowch gynnig ar fath newydd o lysieuyn neu ficro-wyrdd, neu rhowch y gorau i lysiau’n gyfan gwbl a chyfunwch lysiau a ffrwythau eraill. Dyma salad betys hawdd i’w ddefnyddio yn yr oergell:

Salad Betys Bernard

ar gyfer 4 o bobl
1 pwys o fetys gwanwyn ffres, wedi’u tocio a’u rinsio
3 llwy fwrdd o sudd lemwn
3 llwy fwrdd o surop masarn naturiol

Beets wedi’u sleisio’n denau iawn mewn powlen. Defnyddiwch fandolin os oes gennych chi un.
Mewn powlen ar wahân, cymysgwch un rhan o sudd lemwn gydag un rhan o surop masarn nes ei fod wedi’i gyfuno. Blaswch y blas ac addaswch at eich dant.
Gorchuddiwch y beets yn ysgafn gyda’r dresin. Rhowch yn yr oergell am o leiaf 2 awr, neu hyd at sawl diwrnod. Po hiraf y bydd y beets yn marinadu, y mwyaf y bydd y blasau’n ei amsugno.
Addurnwch ag ysgydwad hadau sesame, almonau wedi’u hollti, caws gafr, feta, neu flodau bwytadwy. Mwynhewch!

Leave a Comment

Your email address will not be published.