Os colloch chi Ddiwrnod Cenedlaethol Cyw Iâr wedi’i Ffrio, dyma beth sydd ei angen arnoch chi i wneud cluniau crensiog, llawn sudd

Sut i ffrio cyw iâr gartref i fodloni’ch chwant

Mae Diwrnod Cenedlaethol Cyw Iâr wedi’i Ffrio yn disgyn bob 6 Gorffennaf, ond os gwnaethoch ei golli, nid oes angen aros tan y flwyddyn nesaf i drin eich hun i gyw iâr wedi’i ffrio creisionllyd, maldodus. Gyda’u cig tywyll suddlon a’u siâp cyfleus, mae cluniau’n ffefryn gan y teulu ar gyfer gwneud cyw iâr wedi’i ffrio gartref. P’un a ydych chi’n defnyddio’ch ffrïwr aer, ffrïwr dwfn, neu hyd yn oed eich popty, dyma beth sydd ei angen arnoch i wneud cluniau cyw iâr wedi’u ffrio’n flasus, llawn sudd eich hun.

Sut i wneud cluniau cyw iâr wedi’u ffrio

cynhwysion cyw iâr wedi’i ffrio

Mae gan bawb ddull dewisol ar gyfer paratoi a ffrio cyw iâr, ond byddwch chi eisiau’r cynhwysion hanfodol hyn ar gyfer bron unrhyw rysáit cyw iâr wedi’i ffrio:

  • Cyw iâr drymiau maent yn hawdd i’w coginio ac yn flasus. Gallwch arbed arian trwy rwygo cyw iâr cyfan yn lle prynu cluniau wedi’u torri ymlaen llaw.
  • Yr asid ysgafn llaeth enwyn yn helpu i dyneru’r cyw iâr. Gadewch i’ch cyw iâr socian mewn cymysgedd llaeth menyn am o leiaf awr neu dros nos.
  • sbeisys fel powdr garlleg, paprika, a phupur daear yn ychwanegu blas, dyfnder, a mwg. Arbrofwch gyda’ch ffefrynnau i addasu proffil blas eich cyw iâr wedi’i ffrio. Cymysgwch nhw gyda’r heli llaeth enwyn fel bod y cyw iâr yn amsugno ei flasau.
  • Mae’n ddewisol, ond ychwanegwch binsiad o saws poeth chwaith Pupur cayenne gallwch ychwanegu rhywfaint o sbeis at eich marinâd.
  • Blawd mae’n hanfodol ar gyfer crwst crisp, crystiog. Cymysgwch sbeisys ychwanegol yn eich blawd i gael blas ychwanegol. Gallwch hefyd ychwanegu rhai starch corn ar gyfer gorchudd cristach.
  • Lard yw’r braster traddodiadol o ddewis ar gyfer ffrio cyw iâr, ond gellir ei ddefnyddio hefyd cnau daear, canola, neu olew llysiau.

cyw iâr wedi’i ffrio yn y popty

Nid oes angen unrhyw offer arbennig arnoch i wneud cyw iâr wedi’i ffrio yn eich cegin. Defnyddiwch sgilet dwfn, sosban, neu ffwrn Iseldireg. Mae gan y sosbenni hyn ochrau uwch i amddiffyn eich cegin a’ch croen rhag tasgiadau olew.

Byddwch yn barod i droi’r ffyn drymiau i wneud yn siŵr eu bod wedi’u coginio’n llawn ar bob ochr. Efallai y byddwch hefyd eisiau candy neu thermomedr ffrio i wneud yn siŵr bod eich olew ar y tymheredd cywir. Hefyd, bydd angen thermomedr bwyd sy’n cael ei ddarllen ar unwaith arnoch i fesur parodrwydd y cyw iâr. Gan fod y gorchudd crensiog ar gyw iâr wedi’i ffrio yn troi’n frown yn gyflymach nag y gall y cig cyw iâr ei goginio, mae’n well defnyddio thermomedr na dibynnu ar ymddangosiad i sicrhau coginio diogel. Y tymheredd mewnol diogel ar gyfer cyw iâr yw 165 gradd.

Sut i wneud cyw iâr wedi’i ffrio mewn ffrïwr aer

Os ydych chi’n caru bwyd wedi’i ffrio, gall ffrïwr dwfn cartref fod yn newidiwr gêm diolch i’w allu i reoleiddio tymheredd yr olew. Mae ffriwyr dwfn hefyd yn dod mewn amrywiaeth o feintiau fel y gallwch chi wneud digon o gyw iâr wedi’i ffrio ar gyfer parti neu dim ond digon i chi’ch hun.

Mewn padell ffrio a ffrio, gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n ffrio gormod o gyw iâr ar un adeg neu bydd tymheredd yr olew yn gostwng ac yn achosi coginio anwastad. Coginiwch y ffyn drymiau mewn sypiau fel bod gan yr olew amser i ddychwelyd i’r tymheredd cywir.

Sut i wneud cyw iâr wedi’i ffrio mewn ffrïwr aer

Mae ffrïwyr aer wedi dod yn boblogaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf am eu gallu i goginio bwydydd “ffrio” iachach. Ni fydd gan gyw iâr wedi’i ffrio mewn ffrïwr aer y crwst creisionllyd traddodiadol sy’n gysylltiedig â chyw iâr wedi’i ffrio clasurol, ond mae’n dod yn agos. Gyda dim ond ychydig o chwistrell coginio a halen a phupur, gallwch gael cyw iâr “ffrio” crensiog, blasus sy’n iachach ac yn gyflymach i’w baratoi. Mae gan rai ffriwyr aer osodiad penodol hyd yn oed ar gyfer cyw iâr wedi’i ffrio i gyflymu’r broses.

Sut i wneud cyw iâr wedi’i bobi

Mae pobi cluniau yn y popty yn ffordd arall o gael blasau cyw iâr wedi’i ffrio mewn pecyn iachach. Mae hefyd yn llai anniben gan nad oes rhaid i chi boeni am sblattering olew. Ar ôl trochi’r cyw iâr yn y cymysgedd llaeth menyn a blawd, pobwch y cluniau ar 425 gradd am tua 30 munud. Trowch y ffyn drymiau hanner ffordd drwodd i sicrhau eu bod yn coginio’n gyfartal.

Beth sydd ei angen arnoch i wneud cluniau cyw iâr wedi’u ffrio gartref

Ffwriwr Basged T-fal

Gall y ffriwr dibynadwy ac eang hwn gynnwys tua 2.5 pwys o fwyd gyda’i gapasiti olew o 3.5 litr. Mae ganddo system hidlo olew ar gyfer storio ac arbed costau. Yn ogystal, mae’r rhan fwyaf o’i gydrannau yn ddiogel i beiriant golchi llestri.

Gwerthir gan Amazon

Thermomedr Ffrio Taylor Precision Products

Thermomedr Ffrio Taylor Precision Products

Mae’r thermomedr dur di-staen mawr hwn yn cynnwys ystod tymheredd o 100 gradd i 400 gradd. Mae’r stiliwr 12 modfedd yn hawdd i’w ddarllen fel y gallwch chi addasu’ch tymheredd yn ôl yr angen, ac mae’r thermomedr yn clipio’n ddiogel wrth ochr y pot.

Gwerthir gan Amazon

Gefail Cloi 16-modfedd OXO Good Grips

Gefail Cloi 16-modfedd OXO Good Grips

Mae ymyl sgolpiog y gefel hyn sydd wedi’u gwneud yn dda yn eich helpu i gael gafael yn well ar ddarnau mawr o fwyd, fel cluniau. Mae hyd 16 modfedd yn cadw dwylo pellter diogel oddi wrth olew poeth. Maent yn cynnwys handlen gwrthlithro a chlo ar gyfer storio.

Gwerthir gan Amazon

Lodge Sgiled Haearn Bwrw Sefyllfa 12 modfedd

Sgiled Haearn Bwrw 12-modfedd Lodge

Defnyddiwch y sgilet haearn bwrw hwn o frand dibynadwy i ffrio cyw iâr, pobi bara corn, ochrau ffrio a mwy. Mae haearn bwrw yn ddeunydd defnyddiol ar gyfer ffrio oherwydd pa mor dda y mae’n dosbarthu gwres. Daw’r badell hon â deiliad handlen silicon i amddiffyn eich dwylo.

Gwerthir gan Amazon a Kohl’s

Ffwrn Iseldireg Haearn Bwrw Enamel Le Creuset 5.5-Quart

Ffwrn Iseldireg Haearn Bwrw Enamel Le Creuset 5.5-Quart

Gall popty Iseldireg haearn bwrw enamel fel hwn helpu i wneud cyw iâr wedi’i ffrio yn fwy diogel diolch i’w ochrau uchel a hyd yn oed gwresogi. Mae’r un hwn yn cynnwys adeiladwaith â phrawf amser a gorchudd enamel o liw hardd sy’n gwrthsefyll staenio, naddu a chracio.

Gwerthir gan Sur la Tablemacy’s ac Amazon

Anolon Advanced Bakeware 10-Inch wrth 16-Inch Rack Oeri

Anolon Advanced Bakeware 10″ x 16″ rac oeri

Pan ddaw’ch cluniau wedi’u ffrio allan o’r badell neu’r ffrïwr, rhowch nhw ar y rac gwifren anlynol hwn i’w helpu i oeri’n gyflymach. Mae’r grid yn atal bwyd rhag cwympo allan ac mae’r adeiladwaith dur yn gwrthsefyll rhyfela.

Gwerthir gan Macy’s ac Amazon

Ffrio aer 4-chwart Ninja

Ffrio aer 4-chwart Ninja

Coginiwch hyd at 2 bwys o gyw iâr gyda hyd at 75% yn llai o fraster na ffrio. Mae ei blât llysiau wedi’i orchuddio â cherameg yn helpu cyw iâr wedi’i ffrio creisionllyd. Mae’r peiriant ffrio aer hwn yn cynnwys nifer o gydrannau sy’n ddiogel ar gyfer peiriannau golchi llestri er mwyn eu glanhau’n hawdd.

Gwerthir gan Macy’sKohl’s ac Amazon

Ydych chi eisiau prynu’r cynhyrchion gorau am y prisiau gorau? Edrychwch ar fargeinion dyddiol BestReviews.

Cofrestrwch yma ar gyfer cylchlythyr wythnosol BestReviews gydag awgrymiadau defnyddiol ar gynhyrchion newydd a bargeinion dan sylw.

Mae Laura Duerr yn ysgrifennu ar gyfer BestReviews. Mae BestReviews wedi helpu miliynau o ddefnyddwyr i symleiddio eu penderfyniadau prynu, gan arbed amser ac arian iddynt.

Hawlfraint 2022 BestReviews, cwmni Nexstar. Cedwir pob hawl.

Leave a Comment

Your email address will not be published.