Paentiwch eich plât yn lliwiau’r enfys gyda’r saladau haf maethlon hyn

“Mae’r salad sy’n cael ei weini gyda chiwbiau wy a thomato a betys y tu mewn yn arswyd.”

Yn ei lyfr 1963 Cegin MonicaRoedd gan yr awdur bwyd Gwyddelig Monica Sheridan syniadau pendant iawn am beth i’w osgoi mewn salad. Yn anffodus i’r rhan fwyaf ohonom, ni phenderfynodd ei gyngor, ac roedd saladau’r 1970au a’r 1980au yn cynnwys llawer o ddail letys stwnsh, tomatos oer, di-flas, a thafelli o ham wedi’u rholio, gyda beets wedi’u piclo wedi’u pacio mewn finegr. am weithdrefnau.

Roedd yn saladau fel penyd – fel y dywedodd Spike Milligan, y coladu oer ofnadwy – neu fel bwyd dietegol. Yn sicr nid rhywbeth i’w fwynhau.

Yn ffodus, mae amseroedd wedi newid. pan y cyntaf Llyfr Coginio Caffi Avoca gan Hugo Arnold a Leylie Hayes ei gyhoeddi yn 2000, roedd ganddo ryseitiau ar gyfer saladau syml a ffres a oedd yn chwyldroadol ar y pryd.

Roedd seigiau fel Brocoli Feta Hazelnut Cherry Tomato Salad neu Foronen wedi’i Rhwygo gyda Hadau Sesame wedi’u Tostio (llawer o gopïau o’r llyfr coginio sy’n agored i’r tudalennau hyn sydd wedi’u gwisgo’n dda) yn gyflwyniad llawen i seigiau salad ledled y wlad, ac nid ydym wedi edrych yn ôl ers hynny.

Mae’n rhywbeth y mae Nicola Crowley, perchennog a rheolwr Mezze yn Tramore gyda’i gŵr o Israel, Dvir Nusery, wedi’i nodi’n arbennig. Dechreuodd y cwpl werthu eu detholiad lliwgar o saladau mewn marchnadoedd ffermwyr yn 2015.

Er i Crowley dyfu i fyny gyda saladau Gwyddelig a oedd yn cynnwys dim ond “letys, tomato a nionyn,” dywed mai’r saladau mwyaf poblogaidd yn Mezze nawr yw “ein Salad Moron Moroco gyda Harissa a’n Salad Hadau Bresych a Pabi. Mae’r ddau yn amrwd gyda chynhwysion syml. Gan mai dyma’r rhai mwyaf poblogaidd, a bod y llysiau ar gael gan ein tyfwr y rhan fwyaf o’r flwyddyn, rydyn ni’n eu cadw ar y fwydlen bob wythnos.”

Mae cynhwysion ffres o safon yn hanfodol ar gyfer salad da, meddai Crowley. “Rydym yn ffodus i weithio gyda chyflenwyr lleol ar gyfer y rhan fwyaf o’n llysiau ac maen nhw’n dod yn ffres o’r fferm. Yna rydyn ni’n ychwanegu rhai cynhwysion syml i wneud y salad.

Mae ein fersiwn ni o salad y Dwyrain Canol yn cynnig llawer mwy o amrywiaeth: saladau amrwd creisionllyd gydag ychydig o olew a sudd lemwn, neu salad orzo gyda gwreiddlysiau rhost mewn triagl pomgranad, neu salad tatws gyda thyrmerig a choriander.” .

Rydyn ni’n bwyta gyda’n llygaid yn gyntaf ac mae gweld arddangosfa o saladau lliwgar, bywiog a chreadigol, y mae llawer ohonynt yn hawdd i’w paratoi gartref, yn un ffordd o godi’ch archwaeth.

“Rwy’n meddwl mai’r ffordd mezze o fwyta salad sydd orau os oes gennych chi ychydig o saladau gwahanol gyda gwahanol liwiau, gweadau a blasau. Mae’n hawdd bwyta salad pan mae fel hyn,” meddai Crowley.

Mae Crowley a’i gŵr newydd ryddhau eu llyfr coginio cyntaf Mezze: bwyd y Dwyrain Canol i’w rannu, yn cynnwys llawer o ryseitiau salad a seigiau ochr blasus. (Archeb yn mezze.ie)

Gwnewch salad maethlon

I’r dietegydd Lauren Owens, mae salad maethlon yn ymwneud â chydbwysedd. Mae eich rhestr o eitemau angenrheidiol yn cynnwys:

1. Ffynhonnell dda o brotein: cig, pysgod, wyau, tofu, ac ati.

2. Llawer o liwiau: llysiau a ffrwythau lliwgar, yn amrwd neu wedi’u grilio.

3. Brasterau iach o fwydydd cyfan: afocado, caws o ansawdd da fel feta, neu binsiad o gnau/hadau.

4. Mae saladau yn gyfle gwych i gael llysiau gwyrdd deiliog, yn ddelfrydol llysiau gwyrdd lleol: arugula, sbigoglys, dail babi ar gyfer rhywfaint o gloroffyl gwrthocsidiol a beta-caroten.

5. Byddwch yn ofalus gyda gorchuddion a brynwyd yn y siop: gwnewch yn siŵr eu bod wedi’u gwneud ag olew o ansawdd da. Mae brasterau ac olewau iach, fel olew olewydd, yn helpu gydag amsugno beta-caroten ar gyfer iechyd y croen.

6. Ffordd wych o swmpio saladau fel eu bod yn para’n hirach yw ychwanegu codlysiau (chickpeas, ffa, neu ffacbys) neu lysiau wedi’u rhostio fel brocoli golosgedig neu sboncen cnau menyn wedi’u rhostio a thatws melys ar gyfer carbs sy’n llosgi’n araf a mwy o ffibr.

Yr awgrymiadau gorau ar gyfer y saladau gorau a mwyaf disglair.

wasgfa meddwl Dechreuwch gyda sylfaen o lysiau amrwd. Mae brocoli wedi’i dorri’n fân, moron wedi’i gratio, bresych wedi’i rwygo, beets wedi’u sleisio’n denau, neu seleriac wedi’i dorri â matsys yn ffyrdd gwych o ddechrau eich taith salad.

piclo fe Os ydych chi’n ychwanegu winwns amrwd i’r salad, torrwch nhw’n dafelli tenau a gadewch iddyn nhw socian am ychydig funudau yn y sudd lemwn neu’r finegr rydych chi’n ei ddefnyddio yn y dresin. Mae’n gwella’r blas a’r profiad bwyta yn anfesuradwy.

porthiant rheweiddiedig Pwmpen rhost neu wreiddlysiau ar gyfer swper neithiwr? Gallant fod yn fan cychwyn ar gyfer salad heddiw. #dimgwastraff bwyd

cofiwch y gwead Os ydych chi eisiau ychwanegu cnau neu hadau, tostiwch nhw ymlaen llaw i ychwanegu blas. Mae croutons creisionllyd, ciwbiau polenta wedi’u ffrio, neu ffacbys rhost yn ychwanegu mwy o ddiddordeb. Sleisiwch radis lliwgar neu bys snap siwgr yn fân ar gyfer tamaid ffres.

gadewch iddo fod yn bryd o fwyd Ychwanegwch brotein a charbohydradau i’ch llenwi. Mae darnau cyw iâr Rotisserie, tofu pob, neu wyau wedi’u berwi’n feddal wedi’u haneru mewn jam yn dda, ynghyd â grawn fel haidd, gwenith Bwlgareg, nwdls reis, a chwscws grawn cyflawn.

hwyl eplesu “Ychwanegwch ychydig o fwydydd wedi’u eplesu ar gyfer buddion probiotig a maethol ychwanegol, e.e. sauerkraut, dresin iogwrt probiotig,” meddai Owens.

Gwisgwch mewn steil Rhowch y mayonnaise i ffwrdd a chymerwch ddalen o gegin Mezze gan ddefnyddio cynhwysion fel “sudd lemwn ffres, olew had rêp Gwyddelig ychwanegol, halen môr, garlleg, a pherlysiau neu sbeisys ffres.”

mynd yn fawr Defnyddiwch blât neu blaten mawr i arddangos eich saladau lliwgar. Y gorau y maent yn edrych, y gorau y bydd popeth yn blasu.

Cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr gwych yr Adran Salad yn eatsomesalad.substack.com am ysbrydoliaeth wythnosol.

Leave a Comment

Your email address will not be published.