Pam Dylech Roi Pupur Du Mewn Pwdinau: Pwdinau Pupur Du

Gan fy mod yn pori llyfrau Mark Bittman yn ddiweddar Sut i goginio popethFe wnes i ddod o hyd i rysáit ar gyfer mefus gyda finegr balsamig. Gwiriais y rhestr cynhwysion: mefus, siwgr, finegr balsamig, mintys, a … phupur du?

Roedd yn swnio’n rhyfedd ond yn ddiddorol. Rwy’n ffan mawr o bupur, fe wnes i hyd yn oed enwi fy nghath Pepper. Fodd bynnag, nid wyf yn llawer o berson pwdin, felly rwyf wrth fy modd â’r syniad o ymgorffori nodiadau sawrus mewn dysgl felys. Roedd cymryd rhywbeth llawn siwgr a chyfoethog a’i dorri â sbeis ysgafn yn swnio’n flasus, fel rhywbeth y byddech chi’n ei weld mewn bwyty â seren Michelin.

Fe wnes i rywfaint o ymchwil a darganfod bod ychwanegu sbeisys at bwdinau yn arfer cyffredin mewn rhai diwylliannau. Mae gan Wlad yr Iâ cwcis tebyg i friwsion sinsir o’r enw Piparkokur Maen nhw’n defnyddio pupur du. Mae gan Fecsico siocled poeth wedi’i gyfoethogi â chili neu bupur cayenne. Y salad sbeislyd yw chaat ffrwythau o Bacistan ac India. Ond nid yw’n rhywbeth rwy’n rhy gyfarwydd ag ef, felly roedd yn rhaid i mi ddysgu mwy ac yna rhoi cynnig arno.

Cysylltais â Claire Cheney, perchennog Cwmni sbeis chwilfrydig.siop yng Nghaergrawnt, MA yn arbenigo mewn sbeisys o ffynonellau moesegol o bedwar ban byd.

“Pan rydyn ni’n siarad am baru [peppercorn] gyda melysion, bydd dewis un sydd â phroffil blas penodol yn arbennig o bwysig,” meddai Cheney wrthyf. Dywedodd y gallwch chi ddefnyddio pa bynnag grawn pupur sydd gennych chi, ond i fod yn fwy ffansi, mae sblurio ar amrywiaeth nad yw wedi eistedd ar silff siop groser ers misoedd yn mynd i ddyrchafu’r profiad. “Mae fel y grawn pupur bach hyn, yn llai na phupur du rheolaidd,” meddai Cheney. “Maen nhw’n paru’n dda iawn gyda phwdinau cyfoethocach oherwydd mae ganddyn nhw nodiadau llysieuol iawn.”

Dechreuais gyda hufen iâ fanila o safon uchel a diferu ychydig o bupur o madagascar ar ben. Y peth cyntaf i mi sylwi oedd yr arogl. Roedd yn llawer cryfach na’r rhan fwyaf o grawn pupur a brynwyd gan y siop ac yn fwy cynnil.

pupur mewn hufen iâ

Hufen iâ fanila gyda phupur du a phinc a mefus wedi’u maceru â phupur du.

Roedd y smotiau bach o bupur yn cynnig gwasgfa flasus a phigiad bach a gafodd ei feddalu’n gyflym gan yr hufen iâ oer. Nid oedd yn gymaint o gydbwysedd o flasau â dawns o sbeisys a braster hufennog. Ac yna daeth y nodau llysieuol, bron yn blodeuog hynny i mewn, gan ychwanegu blas cain y mae’n rhaid i chi bron ganolbwyntio arno i’w gael.

Nesaf, roedd yn rhaid i mi roi cynnig ar fefus Bittman. Es i gyda maceration siwgr a ffrwythau coch syml. Ar ôl gadael iddynt eistedd am ychydig funudau, yr wyf yn malu pupur du Cambodia. Roedd ganddo flas ffynidwydd gyda rhywfaint o ffrwythlondeb. Roeddent yn canmol y sudd melys gludiog yn diferu o’r mefus.

“Gall sbeislyd achosi poer sy’n helpu gyda rhyngweithiad moleciwlau blas â chelloedd blas sydd wedi’u lleoli yn ein blagur blas,” meddai. Dr. Koushik Adhikari, Athro Cyswllt mewn Gwyddor Bwyd a Thechnoleg ym Mhrifysgol Georgia. “Mae hefyd yn bosibl bod gwres y sbeislyd yn cynyddu sensitifrwydd blas, yn yr achos hwn sensitifrwydd blas melyster.”

Y pwynt yw bod y blasau cyferbyniol yn y pwdin mefus wedi gweithio’n dda gyda’i gilydd. A nawr rydw i eisiau ychwanegu pupur at gymaint o bwdinau eraill—cwcis menyn, tarten ffrwythau haf ffresY eirin gwlanog creisionllyd. Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd. Pepper yw’r cynhwysyn hwnnw y gallwch chi sleifio i mewn i gacen mewn parti cinio i wneud i bawb ofyn, “Beth sydd yn y pwdin hwn sy’n rhoi hynny iddo ymyl?”

“Mae pupur du yn gyfarwydd,” meddai Cheney, “ond mewn cyd-destun anghyfarwydd, gall ychwanegu’r pefrio hwnnw, y oomph hwnnw at bwdin.”

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Leave a Comment

Your email address will not be published.