Paratowch frecinio penwythnos blasus

Mae awyr iach, heulwen gynnes a bwyd blasus yn gwneud brecinio yn hoff ddigwyddiad penwythnos. Gosodwch y llwyfan (a’r bwrdd) ar gyfer profiad deniadol gyda ryseitiau sy’n gorchuddio’r holl seiliau, o flasau a phwdinau i brif gwrs blasus.

Cynhesu archwaeth eich gwesteion gyda Chig Oen Sbeislyd Glaswellt dros Hummus wedi’i weini â bara fflat wedi’i dostio neu sglodion tortilla cyn gweini Casserole Tost Ffrengig Afal Cinnamon dros nos fel canolbwynt syml. Pan fydd y seigiau blasus hynny’n pylu, tynnwch y gacen pwys o siwgr brown allan o’r popty a’i rhoi i ben gyda hufen chwipio melys a ffrwythau ffres i gael cyffyrddiad gorffennu melys.
Ewch i Culinary.net i ddod o hyd i fwy o ffyrdd o ehangu eich bwydlen brecinio.

Deffro i brunch bendigedig.

Yn berffaith ar gyfer unrhyw achlysur brecinio, mae’n bryd blasus y gellir ei wneud ddiwrnod ymlaen llaw, gan ei gwneud hi’n hawdd paratoi’r bore cyn i westeion gyrraedd gyda stumogau crychlyd.

Wedi’i wneud y diwrnod cynt ac wedi’i oeri dros nos, mae’r Casserole Tost Ffrengig Apple Cinnamon Overnight hwn yn barod i’w bobi i berffeithrwydd yn y bore gyda thu mewn gooey a thu allan crensiog yn llawn blas blasus. Ysgafnwch â rhew, yna ei weini i’ch anwyliaid am ffordd flasus o wneud brecinio’n hawdd.
Dewch o hyd i ragor o ryseitiau brecwast a brecinio yn Culinary.net.

Dros nos Afal Sinamon Casserole Tost Ffrengig
Gwasanaeth: 12

Leave a Comment

Your email address will not be published.