Paula Patton yn Ymateb i’r rhai sy’n casáu Rysáit Cyw Iâr wedi’i Ffrio Feirol

Mae Paula Patton yn ymwneud â “heddwch, cariad a chyw iâr wedi’i ffrio.”

Yn gynharach yr wythnos hon, aeth clip o’r fenyw 46 oed yn ffrio cyw iâr i’w mab, Julian, yn firaol, gan danio adlach dros ei dulliau coginio.

Ddydd Mawrth, fe wnaeth yr actores “Warcraft” gydnabod y mamfucker adwaith.

“Roeddwn i eisiau ymateb a dweud, gwrandewch, rwy’n ei gael.” dywedodd mewn fideo Instagram a rannodd o Fecsico. Pennawd y post oedd yr ymadrodd: “Heddwch, cariad a chyw iâr wedi’i ffrio ❤️.”

“Efallai ei fod yn swnio’n wallgof. Dyna’r ffordd rydyn ni’n ei wneud. Dysgodd fy mam fi,” ychwanegodd Patton.

Beirniadwyd y seren “Jumping the Broom” ar gyfryngau cymdeithasol am beidio â golchi ei gyw iâr amrwd yn iawn ac am ei broses sesnin. Roedd yr olaf yn golygu ychwanegu sbeisys i’r cyw iâr tra’i fod eisoes yn ffrio yn y badell, yn hytrach na gorchuddio’r aderyn ymlaen llaw.

“Mae popeth yn iawn oherwydd mae gan bawb eu ffordd eu hunain o wneud pethau,” parhaodd.

Beirniadodd cefnogwyr diwtorial cyfryngau cymdeithasol Paula Patton am ffrio cyw iâr.
@paulapattonofficial

A byddaf yn derbyn awgrymiadau. Byddaf yn gwneud math newydd o gyw iâr wedi’i ffrio, ond byddaf bob amser yn gwneud cyw iâr fy mam y ffordd y gwnaeth hi.” ‘Rydym yn rhoi’r sesnin yn yr olew a hynny i gyd. Dyma sut rydyn ni’n ei wneud.”

Dim ond yr wythnos hon wnaeth Twitter ddal y gwynt o glip Patton, er bod ei fideo sut i gyw iâr wedi’i bostio i’w chyfrif cyfryngau cymdeithasol ym mis Mawrth, ac mae casinebwyr wedi ei chwalu ers hynny.

“Paula, ewch i gymryd dosbarth ffrio cyw iâr oherwydd mae hynny’n wirion.” sylwodd gwyliwr pryderustra pwyntiodd un arall“Mae angen i Paula Patton ddechrau gyda rhywbeth haws fel tostio bagels.”

“Gwelais i saim tymhorol Paula Patton y prynhawn yma… Stopiwch y byd, rydw i eisiau dod i ffwrdd,” ysgrifennodd y newyddiadurwr Dart Adams. Yn y cyfamser, yn detractor cellwair“Mae cyw iâr Paula Patton fel bwyta cap’n crunch sych ac yna yfed llaeth.”

cyw iâr wedi'i ffrio
Aeth fideo Instagram o Patton yn coginio cyw iâr i’w mab yn firaol yn gynharach yr wythnos hon.
Instagram/@paulapattonofficial

Heidiodd rhai hefyd at yr actores biracial, a godwyd gan fam wen a thad Affricanaidd-Americanaidd, am ei rysáit, gan awgrymu bod ei phroses ffrio oedd yn arwydd o ba dad y cymerodd ar ei ôl. (Fel y cydnabu, dyma rysáit ei mam).

“rysáit cyw iâr wedi’i ffrio Paula Patton a’i mam” trydarodd unigolyn. “Fe roddodd y cyw iâr hwnnw o dan ddŵr am 2 eiliad. Rhoddodd y cyw iâr mewn blawd heb sesnin. Wnaeth hi SYMUD y cyw iâr tra oedd ar y FAT? Rwy’n sâl ac yn wallgof.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.