Peidiwch byth ag ychwanegu’r cynhwysion hyn at eich ceirch dros nos – maen nhw’n achosi magu pwysau!

Mae ceirch dros nos yn fuddiol ar gyfer colli pwysau mewn sawl ffordd: maent yn darparu digon o ffibr, maent yn hawdd eu paratoi, a gellir eu haddasu hefyd. I ddechrau’r diwrnod gyda digon o ffibr, egni, a syrffed bwyd i bara tan ginio, mae arbenigwyr iechyd yn argymell ceirch dros nos ar gyfer dietau iach a chytbwys di-ri. Wedi dweud hynny, mae yna nifer o gynhwysion cyffredin o hyd a all wneud eich ceirch dros nos yn llai iach ac yn fwy tebygol o arwain at fagu pwysau.

Buom yn ymgynghori â dietegwyr cofrestredig a maethegwyr i ddysgu mwy am y bwydydd hynny a beth i’w ychwanegu at eich blawd ceirch yn lle hynny. Darllenwch ymlaen i gael awgrymiadau a chyngor gan Trista Best, MPH, RD, Dietegydd Cofrestredig yn Balance One Supplements, a Lisa Richards, Maethegydd Cofrestredig a chrëwr The Candida Diet.

Y 100+ o Ddatganiadau Harddwch Gorau 2022

Shutterstock

Awgrym #1: Osgowch ffrwythau sych, surop, ac ychwanegion llawn siwgr

Er y gall ymddangos yn rhesymegol gadael siwgr allan wrth wneud eich ceirch dros nos, efallai na fyddwch yn sylweddoli faint o siwgr sydd mewn ffrwythau sych mewn gwirionedd. Mae Best yn rhybuddio y gall defnyddio hwn fel dip arwain at fwy o fyrbrydau, a allai achosi llanast ar eich cynnydd o ran colli pwysau. “Mae gwneud ceirch dros nos yn ffordd wych o wneud bwyta brecwast iach yn haws,” meddai.

“Yn anffodus, bydd rhai defnyddwyr ceirch dros nos yn defnyddio cynhwysion nad ydynt o reidrwydd yn ffafriol i’w nodau iechyd neu golli pwysau.” Mae Best yn esbonio bod “rhai o’r cynhwysion gwaethaf a ychwanegwyd ar gam at ryseitiau ceirch dros nos iach yn cynnwys saws siocled, siwgr, surop a chnau.”

Mae ffrwythau sych, yn rhannol, yn “un o’r bwydydd hynny sy’n disgyn rhywle rhwng iach ac afiach, yn dibynnu ar faint rydych chi’n ei fwyta,” mae Best yn parhau. Oherwydd ei fod yn sych, mae’n nodi bod “y math hwn o ffrwythau yn gryno iawn mewn calorïau a siwgr ac mae’n hawdd bwyta llawer mwy nag un dogn.”

Shutterstock

Awgrym #2 – Ychwanegwch had llin mâl a sinsir yn lle hynny

Mewn pinsied, mae ffrwythau sych a granola hefyd yn fyrbrydau cyfleus gwych, mae Richards yn cydnabod, ond mae “ffrwythau sych yn tueddu i fod â mwy o siwgr” nag y mae’n well ganddi ei fwyta. Mae hyn, meddai Richards, “yn bennaf oherwydd ei fod yn gryno iawn o ran ei natur.” Yn y pen draw, mae hi’n esbonio, gall ceirch dros nos fod yn “fwyd gwych i’w integreiddio i gynllun diet colli pwysau oherwydd bydd y cynnwys ffibr yn cynyddu syrffed bwyd ac yn helpu i atal gorfwyta a maddeuant bwyd sothach.”

Mae’r math o ffibr mewn ceirch hefyd yn gweithio fel prebiotig, y mae’n dweud “bydd yn bwydo’r bacteria da i wella iechyd y perfedd,” sy’n fuddiol ar gyfer pwysau a lles cyffredinol. Mae’n hawdd ychwanegu had llin y ddaear at ryseitiau ceirch dros nos i wella ei rinweddau sy’n hybu metaboledd, ac mae’n gynhwysyn y mae Richards yn ei argymell yn fawr.

“Mae asidau brasterog ffibr ac omega-3 yn faetholion y credir eu bod yn gwella metaboledd trwy leihau’r risg o syndrom metabolig,” mae’n parhau. Gallai ychwanegu sinsir at rysáit ceirch dros nos hefyd gynyddu metaboledd trwy gynyddu tymheredd mewnol y corff. “Gall gweithredu ar dymheredd uwch gynyddu nifer y calorïau y mae’n rhaid i’r corff eu llosgi i weithredu’n optimaidd,” mae Richards yn cloi, gan grybwyll sinsir fel cynhwysyn a allai hefyd “wella proffiliau lipid ynghyd â glwcos.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.