Penwythnos Arbennig: 5 Pwdin Iach Seiliedig ar Ffrwythau Ar Gyfer Bwyta mewn Pyliau, Heb Euogrwydd

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n dweud nad ydyn nhw’n hoffi pwdinau? Wel, yn sicr nid ydym yn eu plith. Nid oes dim sy’n rhoi mwy o foddhad na diweddu pryd iachus gyda maddeuant melys. O gacen mousse siocled decadent i gacen gaws llus sawrus, parfait a mwy, ni waeth pa bwdin rydych chi’n dewis ei fwyta, mae’n siŵr o fynd â’ch blasbwyntiau ar brofiad hudol newydd sbon. Fodd bynnag, efallai na fydd pobl ar daith colli pwysau yn gallu bwyta’r pwdinau hyn. Hefyd, gall bwyta’r pwdinau hyn bob yn ail ddiwrnod fod yn niweidiol iawn i’ch iechyd, gan eu bod yn cael eu gwneud â blawd wedi’i buro a bod ganddynt gynnwys siwgr uchel. Peidiwch â phoeni! Yma rydyn ni’n dod â 5 pwdin sy’n seiliedig ar ffrwythau i chi sy’n gyflym, yn iach ac yn flasus i gyd. Edrychwch.

Darllenwch hefyd: 5 Ryseitiau Sy’n Seiliedig ar Ffrwythau Cyflym A Hawdd y Dylech Eu Ychwanegu at Ddiet Colli Pwysau

Dyma 5 pwdin iach yn seiliedig ar ffrwythau y dylai pawb roi cynnig arnynt:

1. Cwstard ffrwythau: ein hargymhelliad

Gadewch i ni ddechrau’r rhestr gyda’r un hon. Yma rydyn ni’n dod â rysáit cwstard hawdd a chyflym iawn i chi sy’n cael ei wneud gyda ffrwythau cymysg, powdr cwstard (wrth gwrs), a siwgr brown, gan ei wneud yn bwdin anhygoel i’w fwyta mewn pyliau pryd bynnag y dymunwch. Dewch o hyd i’r rysáit llawn yma.

Credyd Llun: NDTV Beeps

2. Iogwrt ffrwythau

Os oes cynnyrch llaeth sy’n adnabyddus ledled y byd am ei amlochredd, mae’n iogwrt. Gallwch ei ddefnyddio mewn sawl ffordd, er enghraifft sawsiau, sawsiau a mwy. Un o’r ryseitiau blasus hynny yw iogwrt ffrwythau. I baratoi hyn, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw ffrwythau wedi’u torri, llaeth, iogwrt, ac rydych chi’n dda i fynd. Osgowch ychwanegu siwgr oherwydd bod gan ffrwythau melyster naturiol ynddynt eisoes. Dewch o hyd i’r rysáit yma.

hcuttjp

3. Jamun Mint Popsicle

Mae tymor y monsŵn yma a dyma hefyd yr amser i fwynhau ryseitiau jamun sy’n rhoi hwb i imiwnedd. Dyma rysáit popsicle sy’n berffaith ar gyfer bodloni’ch chwant siwgr, a hynny hefyd heb unrhyw euogrwydd. Mae paratoi’r palet hwn gartref hefyd yn chwarae plant. Cliciwch yma am mint jamun popsicles.

0v287mo

4. Pwdin Mefus Heb Siwgr

Nesaf, rydyn ni’n dod â rysáit pwdin mefus llyfn a decadent i chi. Yn ogystal â bod yn hynod decadent, mae’r pwdin hwn yn bwdin braster isel, heb siwgr sy’n llawn dop o ddaioni hadau chia maethlon. Cliciwch yma i weld y rysáit.

8dftr4ro

5. Ffrwythau Masarn Falooda

Yn olaf, rydyn ni’n dod â thro iach i’n kulfi falooda annwyl. Yn y rysáit hwn, mae nwdls falooda socian ynghyd â hadau basil yn cynnwys llaeth, ffrwythau a surop masarn, gan ei wneud yn ddewis arall iachach a mwy blasus. Dewch o hyd i’r rysáit yma.

uohmagj8

Felly, beth ydych chi’n aros amdano? Rhowch gynnig ar y ryseitiau hyn a rhowch wybod i ni sut roeddech chi’n eu hoffi yn y sylwadau isod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.